• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 161 items
  1. Master of Science in de sociaal-economische wetenschappen

    1. De master in de sociaal- economische wetenschappen beschikt over gevorderde kennis omtrent de theorieën en de stand van het wetenschappelijke onderzoek in één of meerdere deeldomeinen van de sociologie en de economie. 2. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om op een systematische manier onderzoeksliteratuur over een specifiek vraagstuk te verzamelen en te verwerken vanuit een multidisciplinaire invalshoek. 3. Op basis van zijn analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groepsverband op een wetenschappelijk wijze een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksopzet uittekenen, gegevens verwerken en tot onderbouwde conclusies komen. Hij of zij kent de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 4. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan de resultaten van sociaal, economisch en socio-economisch wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en vertalen naar beleidsaanbevelingen. 5. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan economische en sociologische inzichten combineren en integreren en zo tot beredeneerde en doordachte standpunten komen aangaande maatschappelijke problemen en daaraan gerelateerde beleidsoplossingen. 6. De master in de sociaal-economische wetenschappen kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend communiceren en rapporteren op academisch niveau en dit zowel op interpersoonlijk als op groepsniveau. 7. De master in de sociaal-economische wetenschappen is in staat om relevante ont ...

    Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages