• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124223 items
 1. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ökológiai növénytermesztő szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában az ökológiai növénytermesztő szakember képes  ⦁ önálló ökológiai szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; ⦁ környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására; ⦁ üzemek, gazdaságok növénytermesztési ökológiai rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére, fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; ⦁ ökológiai agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ mezőgazdasági stratégiák, az ökológiai gazdálkodás szabályozása, alapjai; ⦁ szervesanyag gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, termékfeldolgozás, marketing.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ⦁ mezőgazdasági stratégiák, ökológiai gazdálkodás szabályozása, mezőgazdaság környezeti hatásai, ökológiai gazdálkodás talajtani alapjai, ökológiai növénytermesztés alapjai; ⦁ szakma-specifikus tudáselemek: szervesanyag-gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, ökológiai növényvédelem, ökológiai zöldségtermesztés, ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztés, ökológiai gazdálkodás ökonómiája, ökológiai termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. ökológiai növénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában az ökológiai növénytermesztő szakmérnök képes önálló ökológiai szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására; Képes továbbá üzemek, gazdaságok növénytermesztési ökológiai rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére, fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; Valamint képes ökológiai agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Mezőgazdasági stratégiák, az ökológiai gazdálkodás szabályozása, alapjai; Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, ökológiai szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, termékfeldolgozás, marketing.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Mezőgazdasági stratégiák, Ökológiai gazdálkodás szabályozása, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Ökológiai gazdálkodás talajtani alapjai, Ökológiai növénytermesztés alapjai; Szakma-specifikus tudáselemek: Szervesanyag-gazdálkodás, biomassza, Ökológiai szántóföldi növénytermesztés, Ökológiai növényvédelem, Ökológiai zöldségtermesztés, Ökológiai szőlő- és gyümölcstermesztés, Ökológiai gazdálkodás ökonómiája, Ökológiai termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ökonoomika ja ettevõtlus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=414 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Ölands insektsfauna

  Entomologin på Öland ...

  Provider NameÖlands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. önkormányzati főépítész szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú önkormányzati főépítészi munka végzésére széleskörűen alkalmasak. A széleskörű alkalmasság egyrészt igaz horizontális értelemben, azaz a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített- és természeti környezet alakítása, valamint azok védelme mint alapfeladatok elvégzésére való alkalmasságon túl vonatkozik a személyiségfejlesztésre és a kommunikáció szakterületeire. Másrészt igaz vertikális értelemben is, azaz az országos, a regionális, a megyei, a kistérségi és a települési szintekre egyaránt érvényes.A széleskörűség jelenti továbbá a főépítészi munkához kapcsolódó szakágak munkáinak átlátását, lényegi megértését, azok integrálását, valamint a folyamatok irányításának képességét, és a társszakmák generálását. A széleskörűség egyben jelenti az egyes folyamatok átlátását és kézbentartását az előkészítéstől (vizsgálatok, programalkotás, koncipiálás, alternatívaképzés stb.), a megvalósításon keresztül (problémaelemzés, formálás, kiértékelés stb.), a végleges formába öntésig.Magas szakmai (és emberi) színvonalú főépítészi munka csak jól képzett és a szükséges képességekkel rendelkező főépítészektől várható el. Személyes adottságok, készségek:   - problémafelismerési és -megoldási készség,   - kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,   - strukturált gondolkodás,    - jó kommunikatív képesség,   - empátia,   - közügyek iránti érzékenység,    - érdekérvényesítő képesség,    - tárgyalóképesség,   - szakági ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász

  A központi és helyi önkormányzati szervek gazdasági vezetői, valamint a képviselői testületek számára olyan szakemberek képzése, akik jártasak a gazdasági- államháztartási/önkormányzati számvitel, pénzügyek – és gazdálkodási feladatok szervezésében, lebonyolításában. Megismertetni – gyakorlatorientált képzés keretén belül – a közigazgatási jogrendszert, az államháztartási/önkormányzati gazdálkodási folyamatokat, mely alapján részt vesznek a döntés-előkészítésben, a pénzügyi erőforrások feltárásában, folyamatok kialakításában és szervezésében.     A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Az Önkormányzati gazdálkodás-szervező szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit átlátva végzi feladatait, * az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időben és térbeni lefolyását,  * a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit, * az államháztartás szervezeteit és jellemzőit, * az államháztartási számvitelt,  * a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket, * az elkülönített állami pénzalapok kezelésére és gazdálkodásra vonatkozó sajátos előírásokat, * a kincstári és az elemi költsé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. önkormányzati kommunikátor

  A szakirányú továbbképzés célja olyan közigazgatásban dolgozó szakemberek képzése, akik az önkormányzat alkalmazottjaként egy személyben képesek az önkormányzat belső és külső kommunikációs kapcsolatainak, egységes arculatának kialakítására, s az egyes önkormányzati döntések különböző szintű – politikai, kulturális és társadalmi – elfogadtatására.  ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: - A végzettek képesek lesznek munkakörükben a települési önkormányzat működési területén jelentkező környezeti problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni az érintett vezetők részére.  - Képesek lesznek a környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontokat integrálni a különböző helyi fejlesztési programokba, rendezési tervekbe. - Képesek lesznek különböző települési környezetvédelmi projektek menedzsmentjére.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - általános környezettudományi ismeretek, - környezetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek,  - Magyarország környezetvédelmi intézményrendszere,  - Magyarország környezet- és természetvédelme,  - környezetminősítés és hatásvizsgálat,  - Magyarország EU tagsággal járó környezetvédelmi feladatai, - környezetvédelmi pályázatok/pályázatírás módszertana,  - környezetvédelmi minőségbiztosítás,  - települési szilárd hulladékok kezelése,  - településökológia,  - önkormányzati környezetvédelmi feladatok,  - környezetvédelmi hatósági ügymenetismeret, - környezettudatos településgazdálkodás. Személyes adottságok: - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a környezeti problémák megoldása terén; - megelőzésen, elővigyázatosságon, a környezeti szempontok integrációján, a tervszerű védelmen, és a hosszú távú fenntarthatóságon alapuló szemlélet a környezeti fejlesztések terén; - együttműködő-készség és partneri viszony kialakítása a környezetvédelmi felada ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. önkormányzati pénzügyi szervező

  Az önkormányzati gazdálkodási szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a gyakorlatban – főként az önkormányzatoknál – dolgozó szakemberek korszerű közigazgatási, közgazdasági, pénzügyi és menedzsment szemléletű gazdálkodási ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az erőforrások feltárására és kiaknázására, illetve a helyi önkormányzatok gazdálkodási tevékenységének vezetésére, szervezésére, irányítására. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: Államháztartási és operatív gazdálkodási ismeretek, településmenedzseri-térségi feladatok és szerepkörök, konfliktus-menedzsment és tárgyalástechnika alapjainak megismerése.  A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: Az európai uniós elvárás szerint hatékony önkormányzati gazdálkodás követelményének érvényesítése a közösségi, közigazgatási, közszolgáltatási, intézményi területen. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A gazdálkodási stratégia megfogalmazása, gyakorlati megvalósítása és értékelése-ellenőrzése, az erőforrások hatékony felhasználása a tervezésben, az operatív gazdálkodásban, hatékony és jobb közigazgatási és közszolgáltatás érdekében.   ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages