• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a vállalati irányítás és kontrolling szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket, eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli ismeretek; a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában a vállal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkalmazói rendszer-menedzser

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános informatikai ismeretek; - menedzsment ismeretek; - integrált alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: - stratégiaalkotási, folyamatfejlesztési ismeretek, technikák; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik kiválasztása; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik értékelése; - integrált alkalmazói rendszerek és komponenseik bevezetése, karbantartása, fejlesztése azok teljes életciklusa alatt. Ismeretek: Az alkalmazói rendszer-menedzser rendelkezik - az integrált alkalmazói rendszerek magas fokú ismeretével; - az integrált alkalmazói rendszerek összehasonlításának képességével. Az alkalmazói rendszer-menedzser ismeri  - a különböző szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) működését, folyamatait; - a szervezetek stratégiaalkotását; - az adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokat és technikákat; - az integrált alkalmazói rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az alkalmazói rendszer-menedzser képes - az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani; - specifikálni, értékelni és kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező szervezetek (vállalatok, pénzintézetek, intézmények) számára leghatékonyabb vállalatirányítási, intézményirányítási (a továbbiakban egységesen: integrált alkalmazói) rendszert, a ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Arts & Business menedzser szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - általános gazdasági ismeretek; - általános művészeti ismeretek; - jogi ismeretek; - menedzsment ismeretek; - marketing ismeretek; - kommunikációs és médiaismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: - nemzetközi és magyar kultúrafinanszírozási rendszerek ismerete; - kultúra mint non-profit szolgáltatási ismeretek; - a kultúra és a vállalkozási szektor kapcsolatának ismerete; - kulturális projektek, programok menedzselése; - stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák; - tárgyalási, viselkedési technikák. Ismeretek: Az Arts & Business menedzser szakközgazdász rendelkezik - az alapvető művészeti, gazdasági, menedzsment- és kommunikációs ismeretekkel. Ismeri - a kultúrpolitika működését; - a kultúra és a gazdaság összefüggéseit; - a kulturális szféra és az árutermelés kapcsolatait; - a kulturális szervezetek, kulturális mecenatúra, kulturális befektetések hatékonyságát meghatározó tényezőket; - mind a kulturális, mind a gazdasági területnek a kulturális tevékenységgel kapcsolatos menedzselési feladatait; - a PR, a reklám formáit, a kulturális reklám specialitásait; - a kulturális szféra jogi követelményeit; - a művelődés, a szórakozás és a rekreáció iránti igényeket formáló tényezőket; - a verbális és nem verbális kommunikáció mindennapi életben való megnyilvánulásainak jelentéseit és összefüggéseit; - a humánfejlesztés jelentőségét, feladatait; - a kulturális szféra hatékonyságának fejlesztésében a különböző szektoro ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. bank- és pénzinformatika szakközgazdász

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő banki, pénzügyi és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek  - a szakterületi és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre; - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.   A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a pénzintézeti szektor üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket a pénzintézeti szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemléletű szakemberek képzése a cél, akik ismerik a pénzintézeti szektor, valamint a vállalati pénzügyi alrendszerek  - üzleti folyamatait; - informatikai rendszereinek felépítését; - együttműködési rendszerüket; - technológiai hátterüket. A végzettek képesek információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekk ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. digitális marketing szakközgazdász

  A képzésben végzettek a digitális marketing elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint kompetenssé válnak a gyakorlati felhasználására is. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű digitális marketing technikákat, melyekkel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudáshoz jutnak.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A digitális marketing szakközgazdász képes * a digitális marketing fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára; * a stratégiai gondolkodásra; * a digitális marketinget a szakmák és a tudomány területén elhelyezni. A digitális marketing szakközgazdász megismeri  * az online piac szereplőit; * az alkalmazható módszereket, és a részletes áttekintés alapján képessé válik online kommunikációs tervet készíteni, lebonyolítani; * a legújabb trendeket; * és elsajátítja az offline és online marketing hasonlóságait és különbségeit, az online szemléletet. A digitális marketing szakközgazdász betekintést kap a digitális világ esetében a fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: * stratégiai gondolkodás és marketingszemlélet a digitális világban; * az online piac megértése és kezelése; * a legújabb módszerek integrált használata, a keresőoptimalizálástól, a website ergonómián át a közösségi marketingig. Ismeretek: A digitális marketing szakköz ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. e-business menedzsment szakközgazdász

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő üzleti, menedzsment és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterület és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre: - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére. Az e-business menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja, hogy – támaszkodva a közgazdasági, vállalati, pénzügyi alapismeretekre – a hallgatókat átfogó szemlélettel megtanítsa az e-business témakör összefüggéseire, s így különösen piacképessé és versenyképessé tegye őket a munkaerőpiacon. A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a szektor alapfogalmait, üzleti filozófiáját, folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket az e-business szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemlélet ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. fejlesztéspolitikai szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * a projektalapú fejlesztés alapjai és tendenciái a késő modernkor gazdaságában és társadalmában; * a fejlesztési projektek funkciói; * a fejlesztési politikák projektesítése az Európai Unióban és tagállamaiban; * terület-, vidékfejlesztési, településfejlesztési és környezetvédelmi projektek alapelvei, forrásai, intézményei, elérhetőségük, eredményeik, tapasztalatok; * a közigazgatás projektesítésének technikái, céljai, intézményei; * a kultúra, oktatás, média, sport projektalapú menedzselésének céljai, technikái, intézményei; * a piaci szervezetek, bankok fejlesztési projektjeinek technikái, forrásai, eredményei; * a projektírás módszerei; * a forrásfejlesztés technikái; * projektmenedzsment; * tárgyalási és lobbytechnikák.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: * általános ismeretek nemzetközi kitekintésben; * alapozó ismeretek a projektről, mint a szervezés és fejlesztés legelterjedtebb formájáról; * szakmai ismeretek a területfejlesztési, vidékfejlesztési, településfejlesztési, környezetvédelmi, közigazgatási, oktatási, média-, sport- és piaci szervezetek projektjeiről.      Megszerezhető ismeretek:    Az általános ismeretek területén * a projektesített irányítás és szervezés korszakának gazdasági és társadalmi integrációja; * lokalitás és régió a globalizáció korszakában; * a területfejlesztési, vidékfejlesztési, településfejlesztési, környezetvédelmi, közigazgatási, oktatási, média-, sport- és piaci szervezetek fejlődése a projektesített szervezés és irányítás k ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. humánmenedzser

  A humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. Programunkban a legfontosabb elméleti alapozás után gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával adunk át naprakész menedzsment ismereteket és fejlesztjük a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségeket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: * az egyes EEM rendszerek szerepe a szervezeti stratégia eredményes megvalósításában; * szervezetfejlesztési kezdeményezések támogatása az egyes EEM rendszerek adta keretek között; * az emberi erőforrás rendszerekre vonatozó fejlesztési igények meghatározása. A képzés során megszerezhető ismeretek tantárgy-típusoként a következők: * Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek átismétlése, illetve pótlása (Szociológia I., Közgazdaságtan I.); továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása (Szociológia II., Közgazdaságtan II.). * Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Szervezeti magatartás, Controlling alapjai, Stratégiai menedzsment, Üzleti Etika) áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldása ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. IT menedzser

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- általános gazdasági ismeretek;- általános informatikai ismeretek;- menedzsment ismeretek;- vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos ismeretek.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek:- stratégiaalkotási, folyamatfejlesztési technikák;- alkalmazói rendszerek, informatikai eszközök kiválasztása, értékelése, bevezetése, alkalmazói rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése;- projekttervezés, kockázatkezelés, költség- és haszonelemzés, projektvezetés;- munkatársak kiválasztása, irányítása, motiválása, értékelése, fejlesztése. Ismeretek:Az informatikai menedzser rendelkezik- az integrált irányítási rendszerek és komponenseik, valamint az informatikai infrastruktúra elemi és az informatikai biztonság magas fokú ismeretével;- az információs rendszerek, eszközök, megoldások, infrastruktúra-elemek, biztonsági megoldások összehasonlításának képességével;Az IT menedzser smeri - a szervezetek működését, folyamatait;- a szervezetek stratégiaalkotását;- az adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokat és technikákat;- az informatika-alkalmazás hatékonyságát meghatározó elemeket.    A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Az IT menedzser képes- átlátni és irányítani, koordinálni, ellenőrizni az adott szervezet valamennyi, informatikával kapcsolatos feladatát, folyamatát;- kidolgozni, előterjeszteni a szervezet informatikai stratégiáját, az elfogadást követően koordinálni annak megvalósítását;- koordiná ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages