• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Master's degree in environmental sciences (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) think analytically, in a manner that enables participation in interdisciplinary groups for the study and addressing of environmental protection problems, address technical problems by autonomously seeking out sources of knowledge and applying research methods in the field of study and environmental protection, critically evaluate results and reports, demonstrate autonomy and responsibility in work and in taking professional decisions, take part in project work and interdisciplinary group work, plan group and project work, apply acquired knowledge in practice, communicate and present environmental reports and data to the public at home and abroad, (subject-specific competences) establish the state and quality of the environment, assess environmental impacts and associated risks, research phenomena in the environment, prepare and implement monitoring programmes, plan strategies to reduce environmental impacts, prepare and implement waste management strategies. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in nature conservation (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) prepare strategies and creatively address problems that occur in nature, develop a critical attitude towards human interventions in the natural world that will enable them, as designers of strategies relating to environmental issues, to develop a sense of responsibility towards interventions in the natural world, demonstrate familiarity with the technical terminology of the field, use information and communication technologies, cooperate constructively with other professional profiles (teamwork), use foreign technical language, (subject-specific competences) address scientific problems in the field of nature and environmental conservation and biodiversity, recognise the quality or "vitality" of different natural systems and their flexibility, assess the importance and role of different species in ecosystems characteristic of the Mediterranean area, assess the importance of different species and ecosystems for Slovenia and the wider region, assess the tolerance limits of organisms and ecosystems with regard to harmful human impacts, forecast the consequences of various impacts on ecosystems, on the basis of insight into the structure of and processes within ecosystems, formulate proposals for methods of monitoring the state of species and ecosystems, prepare strategies for the conservation and protection of species and ecosystems and the improvement of the situation in cases of degradation, make decisions on problems relating to nature and the environment, develop ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's degree in ecology and biodiversity (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) prepare strategies and creatively address problems that occur in nature, demonstrate a critical attitude towards human interventions in the natural environment, address environmental problems with a sense of responsibility for developments in the natural environment, demonstrate familiarity with the technical terminology of the field, use information and communication technologies, cooperate constructively with other profiles, (subject-specific competences) address scientific problems in the field of ecology and biodiversity, recognise the quality or "vitality" of different natural systems and their flexibility, assess the importance and role of different species in ecosystems, assess the importance of different species and ecosystems for Slovenia and the wider region, assess the tolerance limits of organisms and ecosystems with regard to harmful human impacts, forecast the consequences of various impacts, whether human-caused or the result of global changes, on the basis of insight into the structure of and processes within ecosystems, propose methods of monitoring the state of species and ecosystems, prepare strategies for the conservation and protection of species and ecosystems and the improvement of the situation in cases of degradation, make decisions on problems relating to nature and the environment, place the foundations for the management of natural systems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Expert in Human Ecology

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánökológiai szakember a) tudása Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit. Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira. Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre. Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten. Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait. b) képességei Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében. Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok kör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Master's Degree in "Environmental Management & Sustainability". Streams: a) Environmental Management, b) Sustainable Tourism Management. School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of knowledge and development of skills for the formulation and application of integrated solutions on issues related to sustainable development within a strongly globalised environment, both with regard to the financial activity and the environmental issues. • Development of special technological and administrative products in two separate specialisation directions: a) Environmental Management, and b) Sustainable Management of Tourism Units. These directions allow the graduates of the postgraduate programme of receiving specialised interdisciplinary training on specific and popular fields of employment with a key character, within the context of the so-called "green" development. • Opportunity to acquire the knowledge required for the formulation of business and organisation strategy with regard to compliance with environmental law and generally the minimisation of the impacts of their operation on the environment, by exceeding the statutory limits through volunteer actions. • Support of self-awareness and confidence, through knowledge and practice on the cognitive subjects related to Sustainable Development. Skills:• Search for, analyse, and synthesise data and information, using the necessary technologies. • Plan and manage projects. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situat ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Master's Degree in "Geoenvironmental Resources and Risks". Department of Environmental and Natural Resources Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  The purpose of the Postgraduate Studies Programme is to educate and create graduates of high calibre with regard to the study of geoenvironmental natural resources and natural disasters, with a quality interdisciplinary background and specialization in the geoenvironmental sciences, while supplying students with the necessary knowledge and experience and allowing them to become active both academically and professionally in the international environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in Industrial Management and Technology. Department of Industrial Management and Technology. School of Maritime and Industrial Studies. University of Piraeus.

  The subject of the Postgraduate Studies Programme is the scientific training and specialisation of scientists on: a) Logistics Managementb) Energy and Environmental Managementc) Project Management & Product Development.The programme's objectives are the following: a) Promotion of scientific knowledge and research: - on Logistics, with the purpose of improving the various management operations of the supply chain, the management of the transport operation, the storage and control of raw materials, management of production, scheduling and forecasting, product distribution, customer service, by-product management; - on Energy and Environmental Management, contributing to the methodical and analytical formulation of energy and environmental problems, as well as to the effective management thereof; - on Project Management, which deals with the methodology, the tools and the techniques for scheduling, executing, and following a project, and on Product Development, which involves the use of modern principles, methods, practices, and advanced tools, for the creation and introduction of new, innovative, products to the market;b) the creation of specialised scientists who are capable of responsibly manning Agencies of the private and public sector, with the purpose of drafting studies or providing consultation and other services on the themes covered by the Postgraduate Studies Programme. ...

  Awarding bodyUniversity of Piraeus

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Geography and Applied Geo-Informatics". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Master's Degree, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills on Geography and Applied Geoinformatics. Specifically, in direction A: "Applied Geoinformatics in Anthropogeography and Spatial Design", postgraduate students acquire the following competences: - think of space and under anthropogeographical terms, and develop deep knowledge and understanding regarding basic and advanced anthropogeographic concepts and design concepts for space;- apply methods of geoinformatics to investigate anthropogeographic subjects / phenomena and procedures; - register anthropogeographic phenomena in maps, analyse them and draw conclusions; - communicate the results of their research using combinations of the methods (e.g. written, orally, through graphics and maps), depending on the anthropogeographic subject, the purpose and the audience addressed; - correlate and combine concepts and theories with the empirical act, by putting emphasis on geoinformatics applications; - acquire experience by using methods and procedures of geoinformatics, useful in the labour market and for future employment; - become capable, critical, and creative users of the anthropogeographical research methods, in order to become informed, responsible, and active citizens, and contribute to the development of an environmentally and financially sustainable socially just world. In direction B: "Applied Geoinformatics in the Management of the Natural Environment and Risks", postgradua ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Conservation Biology and Environmental Policy". Department of Environment. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  Theoretical and practical knowledge of the structure, dynamics, and operation of the Socio-Ecologic Systems. Focus on the fundamental biospheric processes of the earth environment (Earth - System) in the paired dimension of Human - Natural interactions. Emphasis on the study of basic and applied aspects of the Ecology and Political science, of the natural and anthropogenic parameters of the natural (land and marine) environment, of the financial, social, and administrative knowhow for the management of living and natural resources and the promotion of modern methods for the administration and management of bodies related to the economy and natural space in terms of sustainability. The purpose is to acquire skills for the analysis of complicated systems, such as human ecosystems, including their familiarization with tools that allow the analysis of a situation and the taking of decisions using multiple systems, such as Decision Support Systems, simulation models, multicriteria methods, etc. In addition, the competence of understanding and dealing with complex environmental problems and impacts of the planet change, both with regard to its natural dimensions - climate change, change of land uses, loss of biodiversity, - and with regard to the social ones - globalisation of the economy, markets, international and European relations, environmental governance - as well as of the potential, opportunities and obstacles coming from the planet change for the natural environment and human activities. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages