• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 30 items
 1. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen chemie en bioprocestechnologie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Chemie- en bioprocestechnologie en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis van en inzicht hebben in chemische en biologische processen, chemische componenten, enzymen en levende organismen en deze kunnen aanwenden met het oog op toepassingen in de industrie, het milieu, de landbouw, de medische wereld en het wetenschappelijk onderzoek. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de chemische (bio)procestechnologie en deze kennis zelfstandig kunnen toepassen om productieprocessen of producten voor de chemische, milieutechnologische, landbouwkundige, voedings- of farmaceutische industrie te ontwikkelen of te verbeteren. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis, met name van chemische en biologische processen en van de structuur en functie van chemische componenten, enzymen en levende organismen, met het oog op toepassingen in de industrie of andere sectoren. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van labo-, piloot- en grootschalige (bio)chemische processen e ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor's degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Τechnology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable following the completion of their studies a) of having analytical knowledge about the subject of their studies, understand the principles of the subject of Food Technologist, delve into, expand, and increase their acquired knowledge, while understanding the evolutionary dynamics of the field, and b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Bachelor of Technology

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytautas Magnus University

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Doctorate in the field of toxicology (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Doctorate in the field of veterinary medicine (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Doctorate in the field of genetics (no legal status)

  A student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand genetic approaches and genetic concepts in the study of organisms, understand model organisms and master bioinformatics tools for understanding genetic compliance. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Pre-Bologna research master's degree in the field of microbiology (no legal status)

  Graduates will have acquired fundamental theoretical knowledge of the individual discipline, deepened and built on special knowledge complementing their core subjects, and become familiar with various research methods important for their field. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages