• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Librarian/information manager

  ● Werkt het bibliotheekbeleid/informatiebeleid uit (K160101 Id19480-c/23299-c) - Onderzoekt de behoeften van (potentiële) gebruikers - Organiseert de interne kwaliteitscontrole (d.m.v. onder meer interne audit, analyse, performantie, benchmarking …) - Verzamelt en maakt gebruik van gegevens (m.b.t. uitleen, collectieopbouw, gebruik informatiebronnen, onderzoek gebruikersbehoeften …) die van belang zijn voor beleidsbepaling en -uitvoering - Evalueert en trekt conclusies met betrekking tot de prestaties van de bibliotheek en koppelt terug naar het beleid - Heeft kennis van veranderstrategieën en kan veranderingen succesvol sturen en implementeren - Houdt bij het uitwerken van het bibliotheekbeleid rekening met de ruimere omgeving (organisatie waarvan men onderdeel is, de bibliotheekwereld, de overheid, de bestuurlijke en maatschappelijke context …) - Participeert actief aan het uitwerken van het ruimere beleid van de organisatie - Gaat bij het formuleren van de visie uit van de missie van de organisatie - Bepaalt de doelstellingen van de bibliotheek - Schrijft het algemeen beleid neer in een beleidsintentie waarin de visie op het bibliotheekbeleid en de organisatie duidelijk en helder geformuleerd wordt - Schrijft een collectiebeleidsnota (verwerving, selectie, bewaring, ontsluiting, evaluatie, valorisatie, afvoer of herbestemming) - Werkt jaarplannen uit om deze beleidsintentie te operationaliseren in acties, middelen en personen - Kan (strategische) plannen presenteren en daarvoor inte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Library expert/information expert

  ● Bouwt deskundigheid op (co 01249) - Leest vakgerichte informatie - Volgt opleidingen - Bezoekt andere bibliotheken - Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie - Doet voorstellen voor eigen vorming en opleiding - Verwerkt vakgerichte of vakspecifieke informatie en speelt hierop in - Volgt actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT met het oog op de operationalisering binnen de werking van de bibliotheek - Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op en speelt hierop in - Werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia en andere vormingsinitiatieven - Deelt kennis over de zoekstrategie en de geformuleerde antwoorden met collega’s binnen en buiten de organisatie ● Coördineert en organiseert activiteiten en/of projecten (K160101 Id18323-c) - Bouwt een netwerk uit met relevante partners uit cultuur, welzijn, onderwijs, onderzoek… - Neemt initiatief om samen te werken met interne en externe partners rond projecten en activiteiten - Ontwikkelt of participeert in innovatieve (onderzoeks)projecten (nationaal of internationaal) - Speelt bij de organisatie van projecten en activiteiten (auteurslezingen, internetcursussen, educatieve activiteiten, tentoonstellingen …) in op vragen van gebruikers of partners en op actuele ontwikkelingen - Zoekt actief naar onderwerpen en manieren om het publiek of specifieke doelgroepen te bereiken in functie van de doelstellingen en de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek - Ontwikkelt en coördinee ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Library assistant/information assistant

  ● Bouwt deskundigheid op (co 01251) - Leest vakgerichte informatie - Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op - Volgt opleidingen - Bezoekt andere bibliotheken - Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie ● Werkt mee aan de organisatie van activiteiten (K160101 Id18323-c) - Reikt ideeën aan voor mogelijke activiteiten (auteurslezingen, internetcursussen, educatieve activiteiten, tentoonstellingen …) - Werkt mee aan de communicatie (promotie, website, publicatie …) en houdt daarbij rekening met het doelpubliek - Neemt de praktische organisatie op zich - Verzamelt en verwerkt feedback van de bezoekers ● Verricht administratie (K160101 Id21244-c) - Beantwoordt correspondentie efficiënt - Maakt verslagen op - Voert bestellingen uit rekening houdend met de marktvoorwaarden en volgt ze op - Blijft binnen het toegekende budget - Gebruikt kantoorsoftware - Gebruikt documentbeheerssystemen en/of bibliotheekbeheerssystemen - Verzorgt de administratie (gebruikers, uitleningen, bruiklenen, documentleverantie, interne circulatie, financiële verrichtingen binnen het toegekend budget …) ● Functioneert binnen de organisatie (co 01252) - Verzamelt en reageert op signalen over de dienstverlening - Doet voorstellen ter verbetering van de werking of dienstverlening - Werkt resultaatgericht en planmatig - Neemt deel aan werkgroepen - Maakt afspraken met collega's over de werkorganisatie - Onderhoudt bestaande contacten die vereist zijn v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Bewerten und Übernehmen von Schriftgut und anderen InformationsträgernDurchführen der KassationOrdnen und Verzeichnen von Schriftgut und anderen InformationsträgernGestalten von FindhilfsmittelnAnwenden vo ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK), zuständige Stellen des öffentlichen Dienstes (öD)

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Medizinische Dokumentation/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Medizinische Dokumentation

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Erfassen und Erschließen der Befunde, Krankenakten und medizinischen InformationenKlassifizieren der Befunde, Diagnosen, Therapien, Medikationen, Operationen, Komplikationen und SymptomenDokumentieren von ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK), zuständige Stellen des öffentlichen Dienstes (öD)

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Information und Dokumentation/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Information und Dokumentation

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Nutzen von Informationsquellen für die Beschaffung von Medien, Daten und FaktenBearbeiten von Medien nach den Regeln der formalen ErfassungStrukturieren und Erfassen von Daten und Fakten,Mitwirken bei der ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK), zuständige Stellen des öffentlichen Dienstes (öD)

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Nutzen von bibliographischen Informationsmitteln für die Erwerbung von MedienKontrollieren und Bearbeiten von Lieferungen und RechnungenBearbeiten von Medien nach Regeln der formalen ErfassungMitwirken bei ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK), zuständige Stellen des öffentlichen Dienstes (öD)

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Business Administration and Economics. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  Learning outcomes: The graduates of the Department are expected to have understood the following: - The basic principles, values, and concept of the profession of the librarian - information scientist. - The method by which libraries and librarians contribute to the promotion of democratic principles, freedom of thought, and life-long learning. - The basic principles for the organisation and operation of libraries of various types (academic, folk, school, specialized, etc.) of documentation centres, of archives and cultural organisations. - The basic principles for the organization and operation of digital libraries, foundation depositories, archives, digital collections, thematic gates in the internet, and all kinds of digital information. - The basic concepts concerning the lifecycle of information. - The concepts and the methods for acquiring and making available the sources of information. - The basic principles for organising recorded knowledge and information. - The characteristics and the potential for using new technology in the field of libraries and relevant organisations. - The techniques and methods for evaluating products and services based on technology. - The basic concepts of information needs and of information behaviour. - The basic concepts and principles of IT services. - The procedure and the basic research methods. - The major learning theories. - The basic principles and methods for the administration and management of societies and organisations. With the purpose of being c ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages