• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 392 items
 1. Information Systems and Digital Communication

  Information Systems and Digital Communication ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Information Systems B

  Kursen ger en djupare förståelse av relationen mellan användare och teknik. Delkursen e-tjänster och webbprogrammering behandlar denna relation både teoretiskt och praktiskt. En delkurs fokuserar på informations- och IT-säkerhet, som är en viktig del i samspelet teknik och människa. Dessutom introduceras verksamhetsinriktad systemutveckling där verksamhetsmodellering, kravspecifikationer för informationssystem och arbetsprocesser för verksamhetsmodellering ingår. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master Programme in Computer Science, Emphasizing Sustainable Development

  The programme consists of one method-related course, four advanced courses, two multidisciplinary project courses and one thesis in computer science comprising 15 credits. The methodology course is Computer Science Methods for Sustainable Development. The advanced courses are Mobile Platforms, Internet of Things, Wireless Communication and Security, and Data Mining. The multidisciplinary project courses are Project Management and Organization as well as Sustainable Projects in Multidisciplinary Contexts.Computer Science Methods for Sustainable Development address advanced methods for research in computer science and put them in a broader perspective, especially with regard to global sustainability goals. These basics are supplemented and further developed in advanced courses where these methods are applied in computer science contexts.Mobile Platforms is a course that highlights how mobile technology and mobile applications can be seen as an important driving force behind data revolution and how this power can be used to support global sustainability goals. Internet of Things is about technologies used to connect small computer devices (things) into larger networks, both local and global. Wireless Communication and Security highlights the role of computer security in modern digital systems, where communication between things is apparent and where security aspects are essential. Data Mining is about managing large amounts of data, about how data is collected and interpreted. Other concepts involved in this cours ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor Programme in Software Development

  The Bachelor Programme in Software Development is a training directed towards giving the student a broad competence within Computer Science and Software Development. In order to prepare the student for working life, part of the training is organized as project work in a team, because this manner of working is the predominant one employed in the development process in the business world. The completion of the programme is a thesis project of 15 hp. Three areas can be separately identified within the programme:Programming-basic knowledge about the functioning of computers, and how modern and relevant applications are created, is fostered through a number of different programming courses and projects. The programme covers both the theoretical foundation as well as the expert skills needed for the construction of software-based systems.System Development-methods for developing, starting up and maintaining complex software projects, based on established project models.Knowledge from other disciplinesKnowledge from other disciplines makes up an important part of our programme and the CDIO initiative. In the programme students communicate with each other orally and in writing, in Swedish and in English, in a professional way, where the work is often organized in teams of varying size.The programme terminates with a degree project of 15 hp. Courses can be exchanged to a certain extent for courses in suitable areas in other universities and colleges in Sweden, and abroad.Year 1Introduction to Computer Science, 7.5hp.Fun ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Informatics, 61-90 credits, advanced

  Är du intresserad av att fördjupa dig eller rentav ta ut en examen i informatik? Då kan du läsa nedanstående: Informatik fördjupning, 61-90 hp, som syftar till att skapa fördjupade kunskaper i ämnet informatik. Följande tre delkurser ingår: Informatik, teori och forskningsmetodik, 7.5 hp. Kursen beskriver informatiken som vetenskap samt tar upp forskningsmetodik. Du planerar ditt uppsatsarbete under kursen. Konsekvenser av IT för individ, organisation och samhälle 7.5 hp. I kursen analyserar och söker du förståelse för hur IT påverkar individ och organisation, tex datorisering och hälsa, expertsystem, säkerhet, integritet och datorbrottslighet samt etiska aspekter av datorisering. Examensarbete i informatik, 15 hp. Under denna kurs genomför du ett projekt med vetenskaplig relevans inom informatikområdet. Projektet redovisas som en vetenskaplig rapport och presenteras. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Web design

  Kurspaketet Webbdesigner vänder sig till dig med stort intresse för webben och som vill kunna designa och producera professionellt innehåll för webben. I kurserna blandas teori med praktik inom områden som grafisk design, HTML och CSS samt programmering. Vi går också igenom aktuella koncept inom branschen som exempelvis User Experience Design (UXD), responsiv design och den semantiska webben. Efter avslutat kurspaket ska du kunna skapa en avancerad webbplats med design och funktion som har användaren i fokus.Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och laborationer vilket ställer krav på självständigt arbete.Utbildningen ges helt nätbaserad. Följande delkurser om vardera 7,5 hp ingår i utbildningen: Digital grafik Webbutveckling med HTML och CSS UX-design Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk Avancerad webbutveckling med HTML och CSS Webbprogrammering Tillämpad webbutveckling Utveckling av mobila webbapplikationerStudera på distans ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Chemical Engineering with Engineering Physics

  Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med stort beräknings- och problemlösningskunnande inom hela kemiteknikområdet och i gränsområdet mellan fysik och kemi. Utbildningen bygger på samläsning med Kemiteknik och Teknisk fysik och kan därigenom erbjuda en kombination av kurser inom matematik, fysik, kemiteknik och modellering. Din kompetens öppnar för karriärvägar inom kemisk och energiteknisk industri samt teknikutvecklingsföretag, men är också en utmärkt bas för forskarutbildning inom många områden. Du kommer att arbeta med avancerad problemlösning. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Software Engineering

  Att arbeta som IT-ingenjör innebär ett kreativt och nyfiket förhållningssätt till en ständigt utvecklande bransch och att du vill arbeta med datorn som ett verktyg för att nå fram till nya lösningar. Du styr själv valet av många kurser inom utbildningen och kan på så sätt utbilda dig inom just det du brinner för. Vilken väg du än väljer kommer du att ha ett finger med i utvecklingen av morgondagens mjukvaruprodukter. Färdiga studenter får jobb inom allt från stora välkända IT-företag till mindre start up-företag, inte sällan utomlands. Några exempel på vad man kan bli är systemarkitekt, spelutvecklare, egen företagare, interaktionsdesigner, projektledare och forskare. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Computer Science and Engineering

  Utbildningen ger en bred kompetens inom datateknik med kunskaper om ett datorsystems hård- och mjukvara kompletterat med matematik och lite fysik. Röda trådar genom de första två åren är förståelse och kunskap om programutveckling samt datorsystems uppbyggnad och funktion. Som civilingenjör i datateknik kommer du att medverka i utveckling av program- och/ eller hårdvara för olika datorsystem. En civilingenjör arbetar i början vanligen som konstruktör, men efter ett tag övergår många till projektledning, systeminstallation inklusive utbildning, företagsledning, konsult eller egen företagare. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Web developer

  Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av de tekniska aspekterna kring webben. Vi går igenom planering, systemering och databashantering. Andra viktiga inslag är serveradministration samt olika typer av programmeringsspråk och märkspråk som är aktuella på webben idag. Du får möjlighet att skapa dig en förståelse för de teorier och verktyg som används vid utveckling och administration av moderna webbplatser. Teori varvas med praktiska inslag.Undervisningen bedrivs som föreläsningar, seminarier och laborationer. Efter avslutad utbildning ska du ha både teoretisk förståelse och praktisk kunskap för att utveckla och underhålla en väl fungerande webbplats.Utbildningen ges helt nätbaserad. Följande delkurser om vardera 7,5 hp ingår i utbildningen: Systemering med användarfokus Webbutveckling med HTML och CSS Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk Intranet/Internet - tjänster Databaser och databasdesign Webbprogrammering Utveckling av mobila webbapplikationer Webbprogrammering IIStudera på distans ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages