• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 16 items
 1. Veterinary Surgeon

  A képzés célja állatorvosok képzése, akik ismerik és képesek használni az állatorvos-tudomány és gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez szükséges szak- és társtudományokban. Képesek az állatbetegségek felismerésére, megelőzésére, az állatok gyógykezelésére, a járványvédelmi feladatok ellátására, továbbá az élelmiszerek ellenőrzésére, az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésére. Eredményesen vesznek részt az állat-környezetvédelem és természetvédelem, valamint a hal- és vadgazdálkodás feladatainak az ellátásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az állatorvos doktor a) tudása Részletesen ismeri és érti az állatorvos-tudományban és az ezzel rokon természettudományi területeken lejátszódó folyamatokat, valamint az ezek közti fontosabb összefüggéseket. Mélyrehatóan és naprakészen ismeri a legfontosabb állatbetegségeket, különösen a fertőző és az állatról emberre terjedő betegségeket, és ezek megelőzésének a lehetőségeit. Naprakészen ismeri az állatorvoslásban használatos gyógyszereket. Rendelkezik olyan alapvető vizsgálati módszerek ismeretével, amelyek a beteg állatok alapellátásához szükségesek. Mélyrehatóan ismeri az állatok vizsgálatára és kezelésére szolgáló, valamint a szakterületével kapcsolatos kutatásokban használatos legfontosabb eszközöket és gépeket. Részletesen ismeri az állatorvos-tudománnyal, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az állatvédelemmel, valamint a természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá rendelkezik élelmiszer- ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vadegészségtani szakállatorvos

  Vadegészségtani szakállatorvos képzése. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a vadegészségtani szakállatorvosi képzés alatt megszerzett ismeretek birtokában a végzett állatorvosok alkalmasak lesznek a vadgazdálkodásban a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére, azok elterjedésének a megelőzésére; -       az elsajátított tudásanyag birtokában képesek lesznek a végzett állatorvosok a különböző betegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására; -       a zárttéri vadtartás területén hatékony gyógykezelésre, szükség esetén mentesítésre; -       az egészséges táplálkozás részét képező vadhúskezelés, vadhúsalapú élelmiszer előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is el tudják látni a képzett kollegák Személyes adottságok, készségek: -       objektivitás; -       felelősségtudat; -       elhivatottság; -       döntésképesség; -       pontosság; -       önállóság; -       gyakorlatias feladatértelmezés; -       szervező- és rendszerezőkészség; -       rugalmasság; -       kreativitás; -       intenzív munkavégzés; -       eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában -       a vadászat, vadgazdálkodás állatorvosi feladatainak az ellátására; -       a szakigazgatás vadegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására; -       a vadhús mint élelmiszer és alapanyag biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzés ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Staatsexamen: Veterinärmedizin (11 Sem.)

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine bundesweit einheitlich geregelte Fortbildung. Im Europäischen Hochschulraum hat man sich auf ein System von gestuften Abschlüssen verständigt: Bachelor, Master und Doktorgrad (Promotion). Master ist die Bezeichnung der akademischen Qualifikationen, die laut Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse und Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum bei erfolgreichem Abschluss des zweiten Zyklus vergeben werden. Mit den akademischen Graden auf Master-Ebene werden Abschlüsse erworben, die für eine wissenschaftliche Laufbahn oder für eine Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt qualifizieren. Die Regelstudienzeitbeträgt mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre bzw. 60 bis 120 ECTS-Punkte (insgesamt i.d.R. 300 ECTS-Punkte). Welche Lernergebnisse werden erreicht? Wissen und Verstehen Masterabsolvent/innen haben Wissen und Verstehen nachgewiesen, das normalerweise auf der Bachelor-Ebene aufbaut und dieses wesentlich vertieft oder erweitert. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres Lerngebiets zu definieren und zu interpretieren (Wissensverbreiterung). Ihr Wissen und Verstehen bildet die Grundlage für die Entwicklung und/oder Anwendung eigenständiger Ideen. Dies kann anwendungs- oder forschungsorientiert erfolgen. Sie verfügen über ein breites, detailliertes und kritisches Verständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereich ...

  Awarding bodyDie Hochschule, an der die Abschlussprüfung abgelegt wurde, stellt das Abschlusszeugnis...

  Category: Qualifications Location: Germany
 4. sertés-egészségügyi szakállatorvos

  Általános kompetenciák:* gyógyító-megelőző állatorvosi tevékenység;* szakmai prezentáció készítése;* szakirodalom-kutatás;* klinikai hatásvizsgálatok végzése. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* általános állatorvosi;* tenyésztési;* takarmányozási;* gyógyszertani;* járványtani;* parazitológiai;* belgyógyászati;* sebészeti;* állategészségügyi igazgatási;* állatvédelmi;* praxis-menedzsment;* állathigiéniai ismeretek. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség,* szintetizáló készség,* kommunikációs készségek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A sertés-egészségügyi szakállatorvosok kis- és nagyüzemi sertésállományok, nagy integrációk állat-egészségügyi menedzsmentjének ellátását végezhetik el. A szakképzettség alkalmassá teszi a nem közvetlenül a termelésben, hanem az állatgyógyászati készítményt gyártó vállalatok alkalmazottaiként dolgozó vagy hatósági feladatokat ellátó szakembereket, hogy jobban megértsék a napi gyakorlatban adódó problémákat, illetve adott esetben szakmai segítséget is tudjanak adni partnereiknek. A képzés eredményeként a végzett szakemberek hatékonyabbak lesznek az önálló irodalomkutatásban, szakmai prezentációk tartásában, a komplex problémafeltárásban, a szakmai alapú döntéshozatalban. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Professional Master in Food Hygiene (LLU)

  To acquire a full theoretical and practical course of professional master’s degree and research skills for independent scientific research activities of minimum 45 CP in total, comprising the following study courses: - research methodology, analysis of food shelf life, food technology, food-borne diseases, food toxicology, food hygiene and inspection, food marketing, pedagogy and psychology, elective courses, research practice and working out and defence of master's thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. méhegészségügyi szakállatorvos

  Méhegészségügyi szakállatorvos képzése. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzett állatorvosok képesek lesznek -       a méhészetekben a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére; -       a különböző méhbetegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására vagy éppen ezeknek a betegségeknek a hatékony gyógykezelésére, szükség esetén mentesítésre; -       a korszerű, egészséges táplálkozás részét képező méztermelés, élelmiszer-előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is megfelelő szinten elvégezni. Személyes adottságok, készségek: -       objektivitás; -       felelősségtudat; -       elhivatottság; -       döntésképesség; -       pontosság; -       önállóság; -       gyakorlatias feladatértelmezés; -       szervező- és rendszerezőkészség; -       rugalmasság; -       kreativitás; -       intenzív munkavégzés; -       eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában -       a méhegészségügy állatorvosi feladatainak ellátására; -       a szakigazgatás méhegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására; -       a méznek és más méhészeti termékeknek mint élelmiszereknek és alapanyagoknak a biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzési feladatok ellátására leszenek képesek. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. menedzser szakállatorvos

  A képzés célja: Az állatorvosok gyógyító és megelőző tevékenysége mellett a gazdasági funkciók is mindinkább a figyelem és érdeklődés központjába kerültek. A már régebben és frissen végzett állatorvosok egyre nagyobb része olyan munkakörben dolgozik – mint vállalkozó vagy alkalmazott – ahol a menedzsment ismeretek fokozott hangsúlyt kapnak. Az állatorvos-menedzserképzés hozzájárul a gazdasági szempontok szélesebb körű figyelembevételéhez az állat-egészségügyi döntés-előkészítés, végrehajtás és ellenőrzés során. Mindez egyben kiindulópontját képezi az állat-egészségügyi szaktanácsadási munka fejlesztésének és szélesebb körű elterjesztésének, így lehetőséget ad a jelenlegi állatorvosi tevékenység hatókörének kiterjesztésére is.   Általános kompetenciák: állatorvosi praxismenedzselés; szakmai prezentáció, üzleti terv készítése; szakirodalom-kutatás; informatikai ismeretek (Excel, PowerPoint); üzletvitel.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: általános közgazdasági; vállalatgazdaságtani; üzleti, vállalkozói; praxismenedzselési; üzletviteli és nyilvántartási, pénzügyi; könyvviteli és adózási; jogi; marketing, kommunikációs; kereskedelmi; szaktanácsadási, önismeretei, önmenedzselési; viselkedési, illemtani; etikai.   Személyes adottságok és készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; szintetizáló készség; kommunikációs készségek; vezetői képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   Az általános gazdasági és üzletviteli ismeretek mellett igen na ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Master’s degree in the economics of natural resources (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) understand the complexity and conflicting nature of modern paradigms of managing renewable natural resources and be able to evaluate them critically in an economic system, transfer, critically assess and solve problems by applying theoretical knowledge in practice, work independently, with self-initiative and self-criticism, and with emphasis on group work, analyse individual management-relevant dimensions of renewable resources and associated activities, and synthesise them into sustainable, economically vital and socially acceptable systems of management, make decisions in complex and unexpected situations, and assess their consequences for the economy, people and natural resources, work in an interdisciplinary way and towards lifelong learning and study, master a systemic and interdisciplinary research approach and seek out new sources of knowledge, creatively use information technology and develop it in target areas, master communication skills and pursue interdisciplinary dialogue in making decisions and implementing measures on the national and international level, with special emphasis on working in European Union institutions, resolving ethical issues of managing renewable natural resources and co-designing ethical standards in this field, (subject-specific competences) know and understand economic theory and practice in the area of biotechnical production systems (especially in food production and processing, production of wood and wood products, product ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Master’s degree in safe food (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) think conceptually and properly use fundamental knowledge in the field of scientific findings and laboratory methods, build a passing self-image, be familiar with methodologies to promote initiative, perseverance and emotional stability, search information and knowledge on safe food in the food chain and the impact on consumer health, master laboratory methods and tools necessary for an integrated approach to food safety in the food chain, promote team work and cooperation, focus on the user, develop communicativeness of risk in the national and international environment, communicate with various public circles including during a crisis, make decisions and adapt to changing needs, use and coordinate resources, foresee and plan, (subject-specific competences) understand, analyse, evaluate and prevent fluctuations in the quality and safety of food raw materials and products, and determine the potential factors of risk to the consumer and producer or processor that can be included in new methods of food production, production technologies and processing, demonstrate familiarity with methodologies and methods necessary for creative solutions to the problems of ensuring safe food in the food chain, assure quality, good presentation and accuracy, study ethical dimensions and deal with theories of morality in ensuring safe food in the food chain, demonstrate skills in applying knowledge in the area of safe food in the food chain, understand and apply critical analysis m ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Master’s degree in agriculture (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate general mastery of research methods, procedures and processes in agriculture, critically assess applied theoretical results in practice, critically evaluate the applicability of exact scientific methods and their results, analyse, synthesise and envisage the consequences of solving problems, and develop critical and self-critical assessment, demonstrate coherent mastery of basic knowledge, integrate knowledge from various areas and apply it, demonstrate autonomy in research and professional work, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use organisational skills to support successful business decisions, analyse, evaluate and document various technological solutions, plan, implement and supervise technological decisions, (subject-specific competences) implement research work, develop new technologies of plant protection from harmful organisms and formulate professional expertise in ecological studies to develop legislation related to agricultural production, understand the fundamental discipline Biosystems Engineering and its connection to the sub-disciplines: Mechanical engineering, Materials, Materials processing and so on, as well as the related disciplines: GPS, GIS, IT, Automation of production processes, Visualisation of biological pr ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages