• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 118 items
 1. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistunut on nuoruuden asiantuntija, joka tuntee toiminnallisia ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn orientaatio pedagogiikka monimuotoiset toiminta- ja kasvuympäristöt ja moninaisuuden kohtaaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen monialainen yhteistyö Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, suuntautumisopinnoista, työelämän kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintoihin on sisällytettävissä erilaisia kansainvälisen ja monikulttuurisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteiset opinnot rakentavat perustan ammatillisille opinnoille ja ammatilliselle suuntautumiselle. Opinnoista tehdään vähintään 30 opintopistettä harjoitteluna, jonka voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä tutkivaa kehittämistyötä. Opiskelu Humakissa perustuu työelämälähtöiseen valmennuspedagogiikkaan. Opiskelijat pääsevät opintojen alusta alkaen oppimaan ja toimimaan yhteisöpedagogin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kehittämistehtävissä ja -projekteissa. Opintoja ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistunut on nuoruuden asiantuntija, joka tuntee toiminnallisia ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn orientaatio pedagogiikka monimuotoiset toiminta- ja kasvuympäristöt ja moninaisuuden kohtaaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen monialainen yhteistyö Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, suuntautumisopinnoista, työelämän kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintoihin on sisällytettävissä erilaisia kansainvälisen ja monikulttuurisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteiset opinnot rakentavat perustan ammatillisille opinnoille ja ammatilliselle suuntautumiselle. Opinnoista tehdään vähintään 30 opintopistettä harjoitteluna, jonka voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä tutkivaa kehittämistyötä. Opiskelu Humakissa perustuu työelämälähtöiseen valmennuspedagogiikkaan. Opiskelijat pääsevät opintojen alusta alkaen oppimaan ja toimimaan yhteisöpedagogin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kehittämistehtävissä ja -projekteissa. Opintoja ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistunut on nuoruuden asiantuntija, joka tuntee toiminnallisia ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn orientaatio pedagogiikka monimuotoiset toiminta- ja kasvuympäristöt ja moninaisuuden kohtaaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen monialainen yhteistyö Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, suuntautumisopinnoista, työelämän kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintoihin on sisällytettävissä erilaisia kansainvälisen ja monikulttuurisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteiset opinnot rakentavat perustan ammatillisille opinnoille ja ammatilliselle suuntautumiselle. Opinnoista tehdään vähintään 30 opintopistettä harjoitteluna, jonka voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä tutkivaa kehittämistyötä. Opiskelu Humakissa perustuu työelämälähtöiseen valmennuspedagogiikkaan. Opiskelijat pääsevät opintojen alusta alkaen oppimaan ja toimimaan yhteisöpedagogin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kehittämistehtävissä ja -projekteissa. Opintoja ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistunut on nuoruuden asiantuntija, joka tuntee toiminnallisia ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn orientaatio pedagogiikka monimuotoiset toiminta- ja kasvuympäristöt ja moninaisuuden kohtaaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen monialainen yhteistyö Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, suuntautumisopinnoista, työelämän kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintoihin on sisällytettävissä erilaisia kansainvälisen ja monikulttuurisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteiset opinnot rakentavat perustan ammatillisille opinnoille ja ammatilliselle suuntautumiselle. Opinnoista tehdään vähintään 30 opintopistettä harjoitteluna, jonka voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä tutkivaa kehittämistyötä. Opiskelu Humakissa perustuu työelämälähtöiseen valmennuspedagogiikkaan. Opiskelijat pääsevät opintojen alusta alkaen oppimaan ja toimimaan yhteisöpedagogin erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kehittämistehtävissä ja -projekteissa. Opintoja ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä. Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Täydentävissä opinnoissa voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan yhteisöpedagogin erilaisiin työkenttiin, kohderyhmiin ja työmenetelmiin. Sinulla on mahdollisuus myös suorittaa Xamkin kaikille opiskelijoille yhteisistä täydentävistä opinnoista Venäjä-opinnot, innovaatio- ja yrittäjyysopinnot tai digitaalisen tiedonhallinnan ja palvelujen opinnot. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus

  Yhteisöpedagogikoulutus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä. Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Täydentävissä opinnoissa voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan yhteisöpedagogin erilaisiin työkenttiin, kohderyhmiin ja työmenetelmiin. Sinulla on mahdollisuus myös suorittaa Xamkin kaikille opiskelijoille yhteisistä täydentävistä opinnoista Venäjä-opinnot, innovaatio- ja yrittäjyysopinnot tai digitaalisen tiedonhallinnan ja palvelujen opinnot. Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, työyhteisön kehittäjä

  Koulutuksessa hyödynnetään sitä vankkaa yhteisöllisyys- ja vuorovaikutusosaamista, jota on tähän mennessä kehitetty yhteisöpedagogikoulutuksessa lähinnä järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöissä tapahtuvaa työskentelyä varten. Tarkoituksena on soveltaa tätä osaamista työyhteisöjen kehittämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Koulutuksessa painotetaan yhteisöllisyyden, tuloksellisen yhteistyön ja rakentavan vuorovaikutuksen merkitystä. Sekä työntekijöiden yksilöllisen potentiaalin että yhteisöllisten voimavarojen eettisesti ja sosiaalisesti kestävä hyödyntäminen ovat yritysten keskeisiä menestystekijöitä. HR-ammattilaisen osaamisen ytimessä on hyvän teknisen osaamisen lisäksi yhteisöllisyyttä vahvistava vuorovaikutusosaaminen, jolla rakennetaan toimivaa ja tuottavuutta lisäävää organisaatiokulttuuria. Työyhteisön kehittäjän, yhteisöpedagogi (AMK), ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat: osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamien työyhteisössä vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen HR-prosessien ja työsuhdeasioiden hallinta työhyvinvoinnin kehittäminen johdon tuki erilaisissa HR- ja kehittämisprosessissa arviointiosaaminen yrittäjyys ja sen tukeminen. Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, ammatillisesti syventävistä opinnoista, tutkimus- ja kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Yhteisöpedagogikoulutuksesta valmistunut on nuoruuden asiantuntija, joka tuntee toiminnallisia ja yhteisöjen kehittämisen menetelmiä. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi. Yhteiskunnallinen tietoisuus, sosiaalinen kyvykkyys ja kohtaamisen taidot korostuvat koulutuksessa. Yhteisöpedagogin ammattitaidon keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen syrjäytymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevän työn orientaatio pedagogiikka monimuotoiset toiminta- ja kasvuympäristöt ja moninaisuuden kohtaaminen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kehittäminen monialainen yhteistyö Opinnot muodostuvat monialaisista ja alalle orientoivista yhteisistä opinnoista, ammatillisista opinnoista, suuntautumisopinnoista, työelämän kehittämisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintoihin on sisällytettävissä erilaisia kansainvälisen ja monikulttuurisen oppimisen mahdollisuuksia. Yhteiset opinnot rakentavat perustan ammatillisille opinnoille ja ammatilliselle suuntautumiselle. Opintoja voidaan tehdä työn opinnollistamisena tai harjoitteluna, jonka voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä tutkivaa kehittämistyötä. Monimuoto-opiskelu Monimuoto-opinnoissa tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 3-4 arkipäivää kuukaudessa ja se toteutuu pääkaupunkiseudun yksikössä, pääosin Nurmijärven kampuksella. Opiskelu pai ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Lähiopetusta on 2-3 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina. Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 15 op:n täydentävästä osaamisesta, 30 op:n harjoitteluista, 15 op:n vapaasti valittavista opinnoista sekä 15 op:n opinnäytetyöstä. Pakolliset ammattiopinnot Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Täydentävissä opinnoissa syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi ja vahvistat ammatillista otettasi. Alan työkokemuksesta riippuen tutkintoon kuuluu 0-10 opintopistettä harjoittelua. Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat kehittämistä, pedagogista, vuorovaikutuksellista ja yhteiskunnallista osaamista edistävät opintokokonaisuudet. Osaamistasi pääset kehittämään esimerkiksi työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa ja luontokokemuksissa. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus

  Lähiopetusta on 2-3 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina. Yhteisöpedagogikoulutuksen kokonaisuus koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 15 op:n täydentävästä osaamisesta, 30 op:n harjoitteluista, 15 op:n vapaasti valittavista opinnoista sekä 15 op:n opinnäytetyöstä. Pakolliset ammattiopinnot Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa rakennat ammatti-identiteettiä ja osaamista, jotka tuovat sinulle kyvyn tarttua oman alasi haasteisiin ja ongelmiin. Opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Täydentävissä opinnoissa syvennät ja laajennat ammatillista osaamistasi ja vahvistat ammatillista otettasi. Alan työkokemuksesta riippuen tutkintoon kuuluu 0-10 opintopistettä harjoittelua. Keskeisiä aiheita opinnoissasi ovat kehittämistä, pedagogista, vuorovaikutuksellista ja yhteiskunnallista osaamista edistävät opintokokonaisuudet. Osaamistasi pääset kehittämään esimerkiksi työelämälähtöisissä kehittämishankkeissa ja luontokokemuksissa. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages