• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 154 items
 1. Academic bachelor's degree in logistics (no legal status)

  Certificate holders will be able to: (general competences) undertake technical analysis and synthesis, anticipate solutions and use judgement in order to make optimal decisions in logistics systems and processes, independently apply acquired theoretical knowledge to solve problems in practice, develop communication skills and expertise, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, demonstrate mastery of supply and procurement chains, use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific professional field. (subject-specific competences) rationally and realistically address specific work problems in the field of logistics systems, demonstrate coherent mastery of basic knowledge integrate knowledge from various fields and build it into specific applications in logistics organisations and other organisations with a strong logistics function, develop skills and expertise in the application of knowledge in their specific professional field, etc., use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific professional field, etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic bachelor's degree in transport technology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) define, understand and creatively address professional challenges, think critically, analytically and synthetically, demonstrate professional responsibility and ethical behaviour, communicate professionally and express themselves in writing, including the use of a foreign language in a technical context, use information and communication technologies, constantly and autonomously adopt new knowledge in the lifelong learning process, autonomously apply acquired theoretical knowledge to solve problems in practice, work in a team, demonstrate communication skills and develop professional ethics in the extremely complex activity of transport, traffic and transport logistics services, observe the engineering code of ethics, continue their studies directly in a second-cycle (postgraduate, master's) programme, (subject-specific competences) master knowledge of basic natural science/engineering contents, enabling their implementation in basic specialised and elective subjects and further development in transport studies at the postgraduate (master's) level, -master basic knowledge of social sciences contents from the fields of economics, law, management and a foreign language, enabling their application in problem-solving and management in transport, traffic and transport logistics processes in practice, and their further development in a postgraduate (master's) programme in transport and traffic studies, -master basic and applied knowledge from subjects in the field ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Air cargo dispatcher (load controller)

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten Plannen en organiseren van het transport ● De behandeling van de goederen/personeelsinzet/routes organiseren/plannen/programmeren volgens de daartoe geëigende methoden (bv. lastenboeken, opdrachten,…) (N320101 Id16780-c, N420301 Id27555-c, N420401 Id27346-c) - Volgt procedures en werkmethodes - Leest en begrijpt orders/opdrachten - Sorteert en groepeert orders/opdrachten - Bepaalt, bij drukte, prioriteiten - Past, indien nodig, de planning aan - Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of klant - Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Elektronic Data Interchange) - Gebruikt planningsinstrumenten - Zorgt continu voor een afstemming tussen de te vervoeren goederen/gevraagde diensten en het beschikbare materieel ● De toewijzing van (rollend) materieel plannen en organiseren (N320101 Id16343) - Gebruikt bedrijfseigen software (vb. Terminal Operating Systems - TOS) - Gebruikt planningsinstrumenten Opvolgen van het transport ● De uitvoering van het transport opvolgen, controleren, gebreken identificeren en bijsturen (N320101 Id17561, N420301 Id17561, N420401 Id17561) - Gebruikt elektronische applicaties om de goederen/voertuigen te allen tijde te lokaliseren en op te volgen - Verschaft de klant/de chauffeur indien gewenst informatie over de stand van zaken - Wisselt informatie uit met interne en externe diensten - Schat de aard en de omvang van problemen in - Doet de klant/de chauffeur een voor ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. An Air Traffic Control Engineer (RAI)

  To obtain knowledge about air traffic services and organisation in accordance with the national, EU, ICAO and EUROCONTROL regulations as well as to obtain knowledge about meteorology, aircraft and navigation; - to acquire skills in management and control of air traffic, communication with the air crews about meteorology, equipment operation and flight planning, to use the data of the IT management systems for the choice of safe, efficient and rational flight routes; - to acquire skills necessary to use radio electronic and automated satellite systems for air traffic control and to manage the work of emergency, search and rescue services; - to develop a competence in air traffic control by studying the binding regulations, assuring flight security and efficient work of air traffic control service. ...

  Awarding body- Riga Aeronautical Institute

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Autóbuszvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: -az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése; az utasok felés leszállásának biztosítása; fűtés, szellőzés, világítás szabályozása; a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése; menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése; utasok tájékoztatása, a csomagok beés kipakolása; menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel; az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása; a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció; az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bachelor of Science in de nautische wetenschappen

  De Bachelors NW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt: 1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor dekofficieren op zeeschepen ; en hiermee voldoen aan de STCW normen op operationeel niveau; 2. grondige kennis en inzicht hebben met betrekking tot de algemene en specifieke technische aspecten van koopvaardijschepen, o.m. structurele elementen, touwen/trossen/kabels, energievoorziening en propulsiesystemen, nautische instrumenten, redding- en communicatiemiddelen, onderhoudswerkzaamheden aan boord, richtlijnen van classificatiemaatschappijen, stabiliteit van het schip; 3. de tools beheersen voor positiebepaling en navigatie, o.m. klassieke en elektronische kaarten, methodologie van kaartpassen en zeevaartrekenen, navigatiereglementering, getijdenleer, meteorologie, radarbeelden; 4. de vereiste kennis en vaardigheden hebben voor de overige operationele taken, o.m. wachtlopen, los- en laadoperaties, manoeuvres, scheepsadministratie en exploitatie van het schip in overeenstemming met het zeerecht, radiocommunicatie; 5. borg staan voor de veiligheid aan boord en de integriteit van het maritieme milieu, o.m. door het handhaven van veiligheid van de bemanning en eventuele passagiers van het schip (SOLAS), het adequaat inzetten van middelen voor redding, brandbestrijding ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Selbständiges Durchführen der Arbeiten auf der Grundlage von technischen Unterlagen und Arbeitsaufträgen, Planen und Koordinieren der Arbeit, Abstimmen der Arbeit mit anderen, insbesondere mit den Kunden u ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK)

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Binnenschiffer/Binnenschifferin

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK)

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Bus driver

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Ontvangt passagiers/klanten aan boord van het voertuig (N410201 Id21076-c, N410302 Id21477-c, N410303 Id21477-c) - Houdt zich aan het afgesproken tijdstip - Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,…) - Informeert de reiziger - Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier - Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle - Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig - Grijpt in bij veiligheidsrisico’s (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten) ● Brengt passagiers/klanten veilig naar de bestemming (N410201 Id25321-c, N410302 Id25310-c, N410303 Id25310-c) - Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle - Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen - Rijdt defensief; anticipeert op gevaren rekening houdend met andere weggebruikers - Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden - Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan - Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties - Gebruikt brandstof op een rationele manier - Schat de risico’s in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag - Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan ● Bewaakt en waarborgt het comfort van de passagiers/klanten (N410301 Id26947-c) - Rijdt preventief/defensief - Bewaakt de o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Certificate of professional qualification: Bridge Crane Operator

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages