• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism and Digital Media

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism and Digital Media ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism and Visual Media

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism and Visual Media ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. BACHELOR OF ARTS in Digital Media

  BACHELOR OF ARTS in Digital Media ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Bachelor of Arts in Journalism

  Bachelor of Arts in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages