• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 265 items
 1. 2D and 3D Animation Technician

  Técnico/a de Animação 2D e 3D ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. 3D designer and animator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise own work ensure the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with standards keep abreast of development of the profession make rational use of energy, material and time protect health and the environment develop enterprise characteristics, skills and behaviour communicate with co-workers use modern ICT, computer hardware and software carry out 3D modelling texture and shade 3D models create rigging animate a 3D object/character carry out compositing ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. 3D designer and animator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise their own work,   ensure the quality and efficiency of their own work in the working  environment in accordance with standards,   keep abreast of developments in the field, - make rational use of energy, material and  time,   protect health and the environment, - develop entrepreneurial characteristics, skills  and behaviour,   communicate with co-workers,   use modern information and communication technologies,  computer equipment and software,   carry out 3D modelling,    texture and shade 3D models,    create rigging,    animate a 3D object/character,    carry out compositing.    ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Academic Bachelor's degree in film and television production (no legal status)

  Students will be able to: (general competences)  analyse and synthesise,  apply knowledge in practice,  plan and manage time,  demonstrate knowledge of the field of film and television,  demonstrate mastery of oral and written skills in the Slovene language,  demonstrate proficiency in the English language (oriented towards the field of theatre, radio, film and television), demonstrate proficiency in the use of basic computer tools in the field of film and television, show critical and self-critical judgement,  adapt to new circumstances,  develop new ideas (creativity),  solve problems,  make decisions,  work in a team,  manage,  work in an interdisciplinary team,  communicate with non-experts from the field of film and television,  respect difference and multiculturalism,  work in an international environment,  work autonomously,  design and lead projects,  demonstrate initiative and interpretation,  demonstrate a commitment to ethics, demonstrate care for quality, demonstrate a desire for success, (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the history and theory of film, television and AV media, demonstrate knowledge and understanding of the basics of the history of drama and the basics of dramaturgy, demonstrate coherent mastery of basic knowledge with the ability to integrate knowledge and practically and creatively apply knowledge in the field of film, television and AV media, place new information and interpretations in the context of film, television and AV media, demonstr ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Academic Bachelor's degree in graphic communications (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate technical knowledge acquired through the study of theoretical and methodological concepts, transfer and apply theoretical knowledge in practice and solve problems, above all by seeking new sources of knowledge and applying scientific methods, experiment and visually communicate various intellectual concepts, learn independently in own professional field, demonstrate understanding of the interdependence of technology and design, demonstrate understanding of artistic language and its technological translation into graphic products, show initiative and autonomy in decision-making and in managing complex work, communicate with co-workers and experts from related disciplines, thus enabling active cooperation on joint work, and in the field of projects based on the integration of technical laws with design practice, demonstrate professional, ethical and environmental responsibility, use modern tools and skills, above all from the ICT field, in everyday professional work. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Animation Designer

  A képzés célja audiovizuális tartalmakat (filmeket, alkalmazásokat, játékokat és egyéb mozgóképes alkotásokat) animációs technikák alkalmazásával önállóan, vagy stábot vezetve létrehozó alkotók és rendezők képzése, akik képesek szakmai tudásukat innovatívan alkalmazva kezdeményező szereplőivé válni a kreatív ipar különböző területein jelentkező kommunikációs, kutatási és fejlesztési folyamatoknak, együttműködve más diszciplínák képviselőivel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az animációs tervezőművész tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint mozgóképes tartalomfejlesztéssel való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. Specializált ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Animator

  A képzési célja animációs tervezők, mozgóképes tervezők és audio-vizuális tartalomfejlesztők képzése, akik a mindenkori animációs technikák ismeretében, azok kifejezési lehetőségeinek felhasználásával képesek tervezői, alkotói feladatok ellátására az animáció hagyományos és új ágazataiban, a médiában, a kultúra, a televíziózás és a filmipar területén, a szórakoztató- és a kreatív iparban, valamint a tudományok vizualizációra támaszkodó területein. Ismerik és értik az animációs alkotásokban, produktumokban megjelenő vizuális és zenei, akusztikai elemeket, az előadóművészet, valamint a tárgy-, díszlet-, látványtervezés különböző módozatait. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az animációs tervező a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet és technológiák főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Ismeri az animáció sajátos vizuális ábrázolási metódusait, legyenek azok a manuális vagy virtuális, analóg vagy digitális technikai megoldások, és érti az így létrehozott látvány „életre keltésének” technikáit és módszereit. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az animációt érin ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Animációkészítő

  A képesítéssel rendelkező képes: az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, forgatókönyv (storyboard) rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérkészítő és számítógépes munkafolyamatok ellátására az animációs-film készítő TV, film és animációs stúdiókban a kiadott feladatokat a követelmények szerint időre elvégezni önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére Szakmai vizsgáinak befejeztével az animáció rajzoló szakember a rajzfilm területein, folytathatja tanulmányait ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Assistant director (no legal status)

  The candidates will be able to: Independently plan and organise their own work and help plan the work of the production team; Ensure the quality and successfulness of their own work and follow professional developments; Follow the development of the profession in the media field and in the field of working as an assistant director; Take into account the principles of rational use of energy, materials and time, and develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour; Perform the work in the manner as to not pose a threat to themselves and the environment; Communicate with various stakeholders and thereby use state-of-the-art information-communication technology; Prepare for the implementation of the AV-project and then take part in every phase of the implementation of the AV-project Coordinate the implementation procedures and the orders required for the AV-project in collaboration with the organiser or producer of the media production; Ensure that before the start of the rehearsal or shooting all required written and AV-materials are available for use; Independently record how rehearsals are proceeding; Control the consistency of the recorded footage with the written draft, make sure there is continuity in the recorded materials, make notes of the data about the recorded AV-materials, and announce to the team how the recording will proceed; Carry out assistant director work in AV-projects involving actors; Take part in various post-production processes required in AV-projects, and collect, put into or ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Assistant director (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise own work and help plan the  work of executive groups or a whole team,   observe the principles of rational use of energy, material and time,   communicate with different stakeholders in their own language and one  foreign language and use the modern information and  communication technologies necessary in the field of work,   ensure the quality and efficiency of their own work in the working  environment in accordance with standards,   perform work in such a way as not to endanger themselves or others,  - work in a responsible, enterprising and environmentally friendly manner and in accordance with  the moral and ethical principles of society and the profession, ensure their own professional development,   prepare themselves to execute an AV project in accordance with the instructions of the director,   autonomously coordinate the executive procedures of AV projects,   autonomously verify that before the start of filming  the conditions for work on the AV project have been established,   coordinate and lead rehearsals in agreement with the director and/or  producer,   coordinate and lead the filming of programmes or live  broadcasts according to the director's instructions. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages