• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 118 items
 1. Avoimen väylä, Sosionomi (AMK)

  Katso sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma SA-2015. ...

  Provider NameVaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Avoimen väylä, Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiaan ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva. Lisäksi opintoihin kuuluu mielenterveystyön, monikulttuurisen työn ja päihdetyön opintoja. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä. Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauks ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Avoimen väylä, Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiaan ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva. Lisäksi opintoihin kuuluu mielenterveystyön, monikulttuurisen työn ja päihdetyön opintoja. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä. Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauks ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Social Services

  The course aims to train professionals who are competent to work for socially sustainable communities in Finland and abroad. The specific focus of the programme is on community development work, with an emphasis on people’s participation and empowerment, and on identification of and fighting against different forms of discrimination in communities and societies. The students learn about social work and social policy issues from the Finnish, European and Global perspectives. They gain the skills required to plan and carry out social activities and analysis, implement participatory research, and analyze local conditions in relation to wider economic and social changes. Graduates will be able to work as social service workers in the Finnish context and as social workers in many other countries. Within the degree programme of social services, the students can choose the optional study path, which concentrates on the study of Diaconia and focuses on the issues of marginalized youths and other deprived groups in communities and societies. The ecumenical aspects of faith are studied and Christianity is analyzed in a dialogue with other religions. This study option enables the members of the Evangelical Lutheran Church of Finland to be ordained as a Deacon and prepares them for social work within the Church or other Christian organizations. ...

  Provider NameDiaconia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Bachelor of Social Services, Degree programme in Social Services

  The extent of the degree in Social Services is 210 credits, and it takes on average 3,5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. Learning is made relevant to workplace development and the student's personal goals. The core competence modules (150 cr) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 cr) allow you to deepen or extend your competence. The studies comprise basic studies, professional studies, optional studies, practical studies and a thesis. Learning outcomes have been specified for the modules. In practice, you attain credits when you complete study units that are part of the module or engage in projects in which you develop the corresponding competence area. You can also gain credits through recognition of prior learning or demonstrations. The modules have been designed so that they can mainly be completed in the course of one or two semesters. ...

  Provider NameLaurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Tikkurila

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor of Social Services, Social Services, full-time studies

  The degree programme is based on the competence areas of Bachelor of Social Services: Ethical competence in social services Communication and interaction competence Counseling and guidance competence Participatory and critical societal competence Research and development competence Work community and leadership competence ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Erillinen opinto-oikeus, Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiaan ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva. Lisäksi opintoihin kuuluu mielenterveystyön, monikulttuurisen työn ja päihdetyön opintoja. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä. Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauks ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Erillinen opinto-oikeus, Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Ammattiopinnoissa opiskelija perehtyy sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiaan ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna perehdytään sosiaalialan ammatilliseen toimintaan ja asiakastyöhön. Toisena vuonna syvennetään asiakastyötaitoja opiskelijan valitsemalla erityisalueella: varhaiskasvatus- ja lastensuojelu, vammaistyö ja kuntoutus tai aikuissosiaalityö ja perusturva. Lisäksi opintoihin kuuluu mielenterveystyön, monikulttuurisen työn ja päihdetyön opintoja. Opintojen loppuvaiheessa opiskellaan sosiaalialan palvelujärjestelmää, työyhteisötoimintaa sekä johtamista ja kehittämistä. Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan haasteellisilla oppimistehtävillä, yhteistyöllä työelämän kanssa sekä itseohjautuvuutta tukevalla ohjauks ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Siirtohaku syksy 2016, sosionomi (AMK), monimuotototeutus

  No description available ...

  Provider NameDiakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Siirtohaku, Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Sosionomi (AMK) tutkinnon laajuus on 210 op, ja sen suorittaminen kestää n. 3½ vuotta. Opinnoissa perehdyt sosiaalialan työhön kehittäen valmiuksiasi ammattitehtävien suorittamiseen sekä niiden kehittämiseen, ohjaamiseen ja johtamiseen. Opinnot etenevät vuositeemoittain. Ensimmäisenä vuonna opiskelet sosiaalialan asiakastyön perusvalmiuksia ja tarkastelet omia arvojasi ja ihmiskäsitystäsi suhteessa sosiaalialan ammatilliseen toimintaan. Toisena opiskeluvuotena aloitat vaihtoehtoisten ammattiopintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten osaamistavoitteiden ja kiinnostuksesi mukaisesti 25 opintopisteen verran tarjolla olevia opintojaksoja. Vaihtoehtoisten opintojen sisällöt liittyvät muun muassa varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen sekä aikuissosiaalityöhön. Kolmantena ja viimeisenä opiskeluvuotenasi syvennyt työyhteisö- ja esimiestyöhön sekä tutkimustoimintaan ja kehittämiseen. Päiväopinnoissa opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua.  Monimuoto-opinnoissa opetus järjestetään päivä- ja monimuoto-opetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa, asuinpaikasta riippumatta. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää. Kontaktiopetusta on 3-5 arkipäivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää lähiopetuksena Kemissä ja 1-2 pv etäopetuksena, joina tulee olla paikalla. Opinnot alkavat lähijaksolla (2-3 päivää) syyslukukauden 20 ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Social Services, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages