• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Child Care, Family Welfare, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus   Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi): - Ilmaisutaitojen ohjaus - Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus - Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen - Kristillinen kasvatus - Palvelujen tuottaminen - Muut mahdolliset valinnaiset tutkinnon osat Opintoihin laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opinto- ja ryhmänohjaajan kanssa. ...

  Provider NameJyväskylä christian institute

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Child Care, Family Welfare, VQ

  AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat: LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO 30 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija • tuntee lapsen kehitysvaiheet ja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kokonais-valtaisesta hyvinvoinnista, perushoidosta ja turvallisuudesta ottaen huomioon lapsen yksilöllisyyden• suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lapsilähtöistä kasvatustoimintaa lapselle tai lapsi-ryhmälle ymmärtäen, että lapsi on olemukseltaan aktiivinen ja utelias• toteuttaa uskontokasvatusta ja arvokasvatusta yhteiskunnan varhaiskasvatuspal-veluissa ja/tai kristillistä kasvatusta kirkon kasvatustoiminnassa/muuhun uskon-toon perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta • ottaa toiminnassa huomioon varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominai-set tavat toimia: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen• tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin• ymmärtää kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja ke-hitykselle• ohjaa lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen ottaen huomioon leikin arvon ja merkityksen lapsen kehitykselle• toimii vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja tukee tämän osallisuutta • toimii työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä vanhempien kanssa toteuttaen kasvatuskumppanuutta • tuntee lastenohjaajan ammatin, sen arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä varhaiskasvatuspalvelut• tuntee erityistä tukea ja kasvatusta tarvit ...

  Provider NameLapuan kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Child Care, Family Welfare, VQ

  AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat: LAPSEN KASVUN OHJAUS JA HUOLENPITO 30 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskelija • tuntee lapsen kehitysvaiheet ja osaa huolehtia lapsen perustarpeista, kokonais-valtaisesta hyvinvoinnista, perushoidosta ja turvallisuudesta ottaen huomioon lapsen yksilöllisyyden• suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lapsilähtöistä kasvatustoimintaa lapselle tai lapsi-ryhmälle ymmärtäen, että lapsi on olemukseltaan aktiivinen ja utelias• toteuttaa uskontokasvatusta ja arvokasvatusta yhteiskunnan varhaiskasvatuspal-veluissa ja/tai kristillistä kasvatusta kirkon kasvatustoiminnassa/muuhun uskon-toon perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta • ottaa toiminnassa huomioon varhaiskasvatuksen orientaatiot ja lapselle ominai-set tavat toimia: leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen• tukee ja rikastuttaa lapsen kielen ja ajattelun kehitystä monipuolisin menetelmin• ymmärtää kasvuympäristön ja ihmissuhteiden merkityksen lapsen kasvulle ja ke-hitykselle• ohjaa lasta ja lapsiryhmää erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä käyttäen ottaen huomioon leikin arvon ja merkityksen lapsen kehitykselle• toimii vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja tukee tämän osallisuutta • toimii työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ja toimii yhdessä vanhempien kanssa toteuttaen kasvatuskumppanuutta • tuntee lastenohjaajan ammatin, sen arvopohjan, erilaiset toimintaympäristöt ja yhteistyökumppanit sekä varhaiskasvatuspalvelut• tuntee erityistä tukea ja kasvatusta tarvit ...

  Provider NameLapuan kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Child Care, Family Welfare, VQ

  Ammatillisiin opintoihin  (135 osp) sisältyy työssäoppimista vähintään 45 osp, lisäksi suoritetaan 35 osp yhteisiä opintoja ja 10 osp vapaasti valittavia opintoja. ...

  Provider NameKalajoen Kristillinen Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Child Care, Family Welfare, VQ

  Kaikille pakolliset (ammatilliset) tutkinnon osat   Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito  Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö  Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus   Kaikille valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (valitaan kaksi) Ilmaisutaitojen ohjaus Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen Kristillinen kasvatus Tutkinnon osat ammatillisista perututkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat  Opintoihin laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä linjavastaavan. ...

  Provider NamePortaanpään kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Child Care, Family Welfare, VQ

  Kaikille pakolliset tutkinnon osat   Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito  Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö  Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus   Kaikille valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (valitaan kaksi) Ilmaisutaitojen ohjaus Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen Kristillinen kasvatus Tutkinnon osat ammatillisista perututkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat  Opintoihin laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. ...

  Provider NamePortaanpään kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Child Care, Family Welfare, VQ

  Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opinnot suoritetaan lähiopetuksena, projektityöskentelynä sekä työssäoppien. Opiskelija voi halutessaan suorittaa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon lisäksi myös lukio-opinnot ja ylioppilastutkinnon (Kaustisen musiikkilukio). Opintojen kesto tällöin 4 vuotta. ...

  Provider NameKaustisen evankelinen kansanopisto, Kaustisen Evankelinen Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Child Care, Family Welfare, VQ

  Children¿s Instructors who have completed the Vocational Qualification in Child Care and Education and Family Welfare work as educators and instructors within municipal and parish early childhood education and care services, morning and afternoon activities for schoolchildren and child welfare services in co-operation with other educators. Children¿s Instructors are able to attend to children¿s holistic education and well-being, support children¿s physical, psychological and social development and promote children¿s involvement and sense of community. They are able to make use of various means of expression and methods of instruction in their work, appreciate the role of play in child development, work in multicultural educational environments and deal with children and families in different life circumstances. Children¿s Instructors work with families in accordance with the principles of educational partnership. Their specialist competence includes dealing with issues relating to philosophical views, religious beliefs and values together with children and parents. ...

  Provider NameSeurakuntaopisto, Jaakkiman kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Child Care, Family Welfare, VQ

  Children¿s Instructors who have completed the Vocational Qualification in Child Care and Education and Family Welfare work as educators and instructors within municipal and parish early childhood education and care services, morning and afternoon activities for schoolchildren and child welfare services in co-operation with other educators. Children¿s Instructors are able to attend to children¿s holistic education and well-being, support children¿s physical, psychological and social development and promote children¿s involvement and sense of community. They are able to make use of various means of expression and methods of instruction in their work, appreciate the role of play in child development, work in multicultural educational environments and deal with children and families in different life circumstances. Children¿s Instructors work with families in accordance with the principles of educational partnership. Their specialist competence includes dealing with issues relating to philosophical views, religious beliefs and values together with children and parents. ...

  Provider NameKristliga Folkhögskolan i Nykarleby

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Child Care, Family Welfare, VQ

  Children¿s Instructors who have completed the Vocational Qualification in Child Care and Education and Family Welfare work as educators and instructors within municipal and parish early childhood education and care services, morning and afternoon activities for schoolchildren and child welfare services in co-operation with other educators. Children¿s Instructors are able to attend to children¿s holistic education and well-being, support children¿s physical, psychological and social development and promote children¿s involvement and sense of community. They are able to make use of various means of expression and methods of instruction in their work, appreciate the role of play in child development, work in multicultural educational environments and deal with children and families in different life circumstances. Children¿s Instructors work with families in accordance with the principles of educational partnership. Their specialist competence includes dealing with issues relating to philosophical views, religious beliefs and values together with children and parents. ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, Kajaani

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages