• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 77 items
 1. AGRICULTURAL ECONOMICS

  AGRICULTURAL ECONOMICS (AGROEKONOMIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. AGROECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT

  AGROECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT (AGROEKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. AGRONOMY

  AGRONOMY (AGRONOMIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. Avalik haldus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80411 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma sagatavo zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Iespējams izvēlēties studijas latviešu vai angļu valodā. Tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Studiju programmas mērķis Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē, stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt bāzi, kā arī veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Studiju programmas uzdevumi 1. Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. 2. Teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.:doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. 3. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, k ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma tiek īstenota kopā ar Banku augstskolu un sadarbībā ar SSE Riga, un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Doktora studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā. Studiju organizācija: katru otro piektdienu, sestdienu, svētdienu. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Studiju programmas uzdevumi Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: • doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; • doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); • doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos. Doktora studiju programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru (UIRAC). ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Business Administration (PhD)- Doctoral studies

  The inter-university doctoral study programme “Business Administration” is implemented in co-operation with Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA). Upon successful completion, you will be awarded the degree: Doctor of Business Administration (PhD). The study programme is mainly provided for the specialists having work experience in business administration and management of organizations. The study strategy is based on the students’ contribution in the learning process by sharing knowledge, as well as independent management of the learning process. Situation analyses and other materials are used in order to develop understanding concerning application of the theory in order to solve practical problems. In the framework of the programme the approach based on research is applied by considering the management problems. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Business Administration, Doctorate

  1 Knowledge and understanding1.1 The candidate has solid understanding of business administration and command of theory and methodology in general in the chosen field (finance; management; organization; etc). 1.2 The candidate has thorough knowledge in his field of research specialization and its position in the wider body of economic and business administration knowledge. 1.3 The candidate has a clear grasp about how theories in his field in general and his research in particular can be applied to solve real world problems.2 Theoretical skills2.1 The candidate has mastered basic business administration theories and a full mastery of the theoretical apparatus in his field of specialization. 2.2 The candidate has the ability to generate new theoretical knowledge in his field of specialization. 2.3 The candidate has the ability to criticise and spot the weaknesses of theoretical results in his field of business administration. 2.4 The candidate has the ability to solve demanding theoretical problems in his specialised field.3 Practical skills1.1 The candidate has the ability to apply theory and methodology to solve complicated problems. 1.2 The candidate has the ability to organize projects to acquire new knowledge or to solve complicated problems in his field. 1.3 The candidate has the ability to critically evaluate research results and proposals in his field of specialization. 1.4 The candidate has command of a range of research methodology and the ability to apply it to a wide range of social problems.4 Commun ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Business Administration- Doctoral studies

  CONTENT OF THE STUDY PROGRAMME: 1st Academic Year: Qualitative and quantitative research methods Pedagogy and management of higher education institution Current problems in strategic management Modern management theory Doctoral thesis 1 Optional courses of study: Legal aspects of business Business mathematical modelling Change management in company 2nd Academic Year: Foreign language Research in business Cooperation in realization of study programmes Doctoral thesis 2 Optional courses of study: Risk management Innovation management Business communication 3rd Academic Year: Doctoral thesis 3 Doctoral thesis 4 ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages