• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameSrednja trgovska šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Ekonomska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameŠolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Aranžerski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: razumevanje in razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve; razumevanje nakupnega vedenja kupcev, trženjskih strategij in oblikovanje trženjskega spleta; načrtovanje in organizacijo prostorskih postavitev, delovnih postopkov ter urejanja in arhiviranja poslovne dokumentacije; kakovostno in strokovno delo v delovnem okolju skladno s predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in standardi; sodelovanje v akcijah pospeševanja prodaje, osebne prodaje, stikov z javnostmi in oglaševanja; uporabo ustreznih likovnih izrazil, stilov in tehnik pri vizualnem komuniciranju; uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter programskih orodij; aranžiranje in dekoriranje tržnega prostora, oblikovanje projektne mape, ter izvajanje predstavitve naročniku. ...

  Provider NameSrednja trgovska šola Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Balet

  Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih znanjih. ...

  Provider NameKonservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Digitalna humanistika (Digital Humanities)

  Interdisciplinarni program je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer na magistrski stopnji slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov). Program vzpostavlja ravnotežje med humanistiko in računalništvom, ki sta na metodološki ravni različna. Osredotoča se na fundamentalne spremembe v človeškem samorazumevanju, ki se pojavljajo z rabo telekomunikacij in računalniško obdelavo podatkov. Dvema disciplinarnima poudarkoma je dodan tudi sorazmerno manjši delež vsebin s področja vizualnih komunikacij, ki so praviloma del načrtovanja uporabniških vmesnikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Digitalne umetnosti in prakse (Digital Arts and Practices)

  Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v štirih nosilnih modulih: animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah), videofilm (igrani, dokumentarni, eksperimentalni videofilm, umetniški video), fotografija (avtorska, funkcionalna fotografija), novi mediji (kreativna raba novih spletnih, mobilnih, večpredstavnostnih ipd. tehnologij). Nosilni moduli so podprti z zgodovinsko-kritičnimi in kreativno-tehničnimi vsebinskimi sklopi in se gibljejo med tremi okolji: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentu ponuja več perspektiv delovanja: animirani film, videofilm, umetniški video, (interaktivni) instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video- in TV-produkcija, animirana in videografika, navidezna resničnost, spletna umetnost. Program omogoča kombiniranje medijev in ustvarjalnih okolij, študentje lahko vsak medij raziskujejo v njegovi funkcionalni rabi in/ali kot avtorsko izrazno sredstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (School of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Dizajn (Design)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s smermi: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila in Vizualne komunikacije. Smer Notranja oprema usposablja sodobne oblikovalce, ki so sposobni opremiti notranji prostor v skladu z načeli bivanja, tako funkcionalno kot v odnosu do družbe, načina življenja in delovnega vsakdana. Študent pridobiva zelo širok razpon znanj, tako s področja tehničnih kot humanističnih ved. Diplomant področja »Vizualne komunikacije« je strokovnjak na področjih tehnik vizualne komunikacije, od postavitve vizualnih podob obveščanja in reklamiranja, do podobe komunikacij, snovanja tipografskih projektov in dizajna z uporabo pripomočkov in metod vizualne komunikacije. Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji. Študenti bodo pridobivali oblikovalska znanja kot oblikovalci znotraj oblikovalskega tima, hkrati pa bodo imeli trdno osnovo managerskih znanj in veščin, ki so potrebne za usklajevanje med različnimi oddelki in poslovnimi enotami ali za vodenje lastnega podjetja oz. upravljanja z lastno blagovno znamko. Cilj izobraževanja Tekstilije in oblačila je usposobiti uspešne, samostojne in podjetne modne oblikovalce ter oblikovalce tekstilij, ki bodo svoje ideje znali uspešno prenesti v realizirane projekte in z njimi tudi uspešno konkurirali na m ...

  Provider NameFakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Dizajn (Design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študijski program Dizajn sestavljajo štiri smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management in je nadgradnja znanja že akreditiranega dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Dizajn, čeprav je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo tudi diplomanti drugih študijskih programov. Je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme. Vsaka od smeri magistrskega programa se v nadaljevanju deli na dva modula. Smer notranje opreme se razdeli na dva modula v drugem semestru 1. letnika, in taka delitev ostane vse do konca študija, medtem ko se smeri Vizualnih komunikacij in Tekstilij in oblačil delijo na module že v prvem semestru 1. letnika. Smer Dizajn management nima modulov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages