• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Administrationsøkonom

  En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Køge (EA Sj Køge)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Antropologi

  Du lærer at analysere både materielle, sociale og politiske forhold i forskellige regioner, og du beskæftiger dig med værdier, symboler og erkendelsessystemer. Uddannelsen byder på en kombination af teori, metode og praktisk feltarbejde.Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, analyse, projektledelse, planlægning, evaluering og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Antropologi

  Du fortsætter studiet af menneskers liv og handlinger og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine betragtninger og analyser. Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde med undervisning og forskning, du kan finde job på museer og i bistandsorganisationer eller beskæftige dig med planlægning af regions- og kulturpolitik i kommuner. Du kan også finde arbejde i erhvervslivet, fx som projektkonsulent inden for forskellige områder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Arbejdslivsstudier

  Du beskæftiger dig med arbejdets udvikling og udviklingens betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du kan fx fordybe dig i emner som ligestilling, medarbejderinvolvering, personaleledelse og sundhed. Arbejdslivsstudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for bl.a. undervisning og HR på både offentlige og private arbejdspladser. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Arbejdslivsstudier

  På kandidatuddannelsen har du særligt fokus på forandringsprocesser og den aktuelle udvikling i de sundhedsmæssige, kulturelle og sociale aspekter af arbejdslivet. Arbejdslivsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil du typisk komme til at beskæftige dig med undervisning og forskning, men du kan også blive ansat som eksempelvis HR-medarbejder i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Asian Studies Programme (ASP)

  I løbet af studiet tilegner du dig en bred viden om asiatisk sprog, samfund og kultur. Du beskæftiger dig bl.a. med emner som interkulturel kommunikation, organisationsteori og samfundsøkonomi, og du bliver trænet i at lave komparative analyser.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, der opererer på tværs af Europa og Østasien. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Avanceret udvikling i socialt arbejde

  Du lærer at undersøge, analysere og udvikle det sociale arbejde under hensyn til de ændringer, som en globaliseret verden har medført i form af fx arbejdskraftens fri bevægelighed, øgede flygtningestrømme mv. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til det sociale arbejdsområde på tværs af landegrænser. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Bioentrepreneurskab

  Du får bl.a. undervisning i økonomiske og organisatoriske værktøjer, som du kan bruge til at styre en forretningsmæssig proces. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Business Administration and Service Management

  Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.Efter at have færdiggjort bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Business Administration and Sociology

  Gennem økonomiske og sociologiske fag arbejder du med analyser af virksomheder og organisationer. Du opbygger en løsningsorienteret viden til gavn for fx virksomheder, der søger fodfæste i den globaliserede netværksøkonomi.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med fx organisatoriske forandrings- og innovationsprocesser, som Human Resource-medarbejder eller med evalueringer og analyser af arbejdsmarkedet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages