• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Administrationsøkonom

  En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Køge (EA Sj Køge)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Afrikastudier

  Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, lige som du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Afspændingspædagogik og psykomotorik

  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, hvor din egen krop inddrages aktivt. Du får bl.a. undervisning i psykomotoriske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.Som færdiguddannet kan du arbejde med forebyggelse samt med at behandle og undervise både børn og voksne. Du kan fx være ansat i sundhedssektoren eller have selvstændig praksis. Du kan også give psykomotorisk behandling i private virksomheder. ...

  Provider NamePsykomotorikuddannelsen i Randers - VIA UC (psykomotorik)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Akvatisk videnskab og teknologi

  Du får undervisning i alle områder omkring akvatiske miljøer, bl.a. marin- og ferskvandsøkologi, matematisk biologi og oceanografi - alle fag med et globalt perspektiv for øje. Som færdiguddannet civilingeniør kan du, alt efter specialisering, forvente at finde arbejde inden for forskning, miljøforvaltning eller i fiskeri- og akvakulturerhvervet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Amerikanske studier

  Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder. Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Animation

  Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages