• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 611 items
 1. Aesthetics Programme

  Aesthetics Programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3040 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Ajalugu

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2435 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Angleški jezik in književnost (English Language and Literature)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Cilj prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa je pomagati študentu pri osvajanju splošnih teoretskih in praktičnih znanj s področja angleškega jezika in književnosti ter pri uporabi pridobljenih znanj in spretnosti v praksi. Obvezni predmeti dajejo študentu znanje temeljnih jezikovnih in literarnih vsebin, izbirni predmeti s področja angleškega jezika in književnosti pa širijo možnosti poglabljanja znanja glede na študijski interes in hkrati dopolnjujejo nabor obveznih predmetov, ki predstavljajo osnovo študija angleškega jezika in književnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Anglistika (English studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Med pridobljenimi znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja: poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh,ƒ zmožnost slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleščine,ƒ znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,ƒ znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,ƒ osnovno poznavanje kultur in književnosti angleško govorečih skupnosti,ƒ odprtost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,ƒ sposobnost jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir,ƒ zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in zmožnosti skladno s hitrim razvojem stroke in pripravljenost za tako izpopolnjevanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Anglistika (English studies)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti naslednja:ƒ poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino,ƒ znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja,ƒ poznavanje kultur različnih angleško govorečih skupnosti,ƒ poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti,ƒ pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine,ƒ sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov,ƒ zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Anthropology- ISCTE-IUL, Escola de Ciências Sociais e Humanas

  The undergraduate programme in Anthropology at ISCTE-IUL offers students a comprehensive overview of the most striking themes in contemporary societies. This course aims to provide students with theoretical and methodological training in the field of Social or Cultural Anthropology and in applying acquired competences, with general knowledge of the world's main ethnographic contexts and knowledge required for eventual access to the 2nd cycle. In particular, the degree provides a solid background in the following areas: intercultural relations and ethnocentrism as central political and cultural themes in contemporary times; in-depth knowledge of different ethnographic contexts; familiarity with the main theoretical contributions of the discipline and their methods; contact with the main application fields of anthropological knowledge. The programme is taught by a highly qualified faculty and has regular collaborations from teachers and researchers from other national and international institutions of higher education, such as the Federal University of Santa Catarina, Brown University, University of California - Berkeley, the Indian Institute of Technology and the Universitat Virgili i Rovi. This teacher exchange allows them to introduce students to the various specialties of Anthropology. ...

  Provider NameISCTE-IUL

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Lisboa
 9. Anthropology- Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia

  A degree in anthropology includes the study of biological variability, cultural and social man, with the overall objective to show how knowledge about human evolution, the ethnographic comparison, health, disease, material culture (among others), we can help balance, analyzing and interpreting the dilemmas of the contemporary world in relation to the past. In this degree students will deal with knowledge about genes, bones, artefacts and languages, behaviors and norms, symbols and institutions, discourses and narratives, from an epistemological decentralization stems from the cultural and biological diversity of human societies. Training on different biological, social and cultural human groups with the aim of articulating the formation on the evolution and the cultural and social diversity. Interpret, analyze and understand the dilemmas of the contemporary world in relation to the past. The Anthropology course lasts six semesters (three years) and is divided into two alternative routes:  - Degree in Anthropology without minor (180 ECTS) and  - Degree in Anthropology (150 ECTS) and with minor in a complementary scientific area (30 ECTS). ...

  Provider NameUniversidade de Coimbra

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 10. Antični in humanistični študiji (Classical and humanistic studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri: Latinska filologija, Grška filologija. S programom si študent pridobi temeljno pregledno znanje na področju antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije, vsakdanjega življenja ter na drugih področjih antične materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu ter recepciji grško-rimske kulture od renesanse do sodobnosti. Z izbiro smeri »latinska filologija« ali »grška filologija« se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov (drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov). Grška in rimska književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno. Študent si tako pridobi široko klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifične filološke kompetence: obvladovanje enega od dveh klasičnih jezikov s sposobnostjo branja težavnih besedil v izvirniku ter razumevanje zgodovine jezika in njegovega vpliva na moderne jezike. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in na ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages