• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 371 items
 1. Academic bachelor's degree in multimedia (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) define, understand and creatively address problems in the broader multimedia field, think critically on the basis of analysis and synthesis, demonstrate knowledge of systems, undertake research and planning, show professional, environmental and social responsibility, engage in active technical communication in written and oral form, make optimal use of information and communication technologies and develop them, autonomously keep abreast of the latest achievements and acquire new knowledge, work in a team with experts from engineering and non-engineering fields. (subject-specific competences) demonstrate basic and specialised knowledge in the field of telecommunications and information systems, plan and implement multimedia systems, demonstrate understanding of the nature of human–machine interaction, demonstrate understanding of the basics of ICT and the social role of information literacy, demonstrate familiarity with the fundamental laws of the design and creation of multimedia content, demonstrate familiarity with the functioning of multimedia devices, acquire knowledge from complementary technical fields and the business sector and demonstrate that they understand it. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. adat- és információvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik: -        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására; -        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni; -        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód; -        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása; -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása; -        az adat- és információvédelem komplex megközelítése; -        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban; -        etikus hacker szerepe, feladatai.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        alkalmazott jogi ismeretek; -        kriptográfia; -        IT infrastruktúra védelme; -        Fontosabb szabványok és ajánlások; -        informatikai projektmenedzsment; -        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.   Személyes adottságok, készségek: -        precizitás -        szervezőkészség -        pontosság -        felelősségtudat -        elhivatotts ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Administrative information science engineering graduate (first-cycle academic education) (no legal status)

  A student is qualified to: (general competences) demonstrate critical, analytical and synthetic thinking, define, understand and creatively address professional challenges in public administration and information science fields, share knowledge, technical understanding and written expression in their native language and one foreign language, search for sources and critically assess information, use acquired knowledge to independently resolve technical and scientific problems relating to public administration and information science, and enhance previously acquired knowledge, work in a professional group. work in public administration or the public sector, and in the private sector, work in the field of information science in public administration or the public sector, and in the private sector, analyse, synthesise, evaluate and identify problems in the fields of public administration and information science in public administration or the public sector, and in the private sector, resolve problems and make decisions regarding issues in the fields of public administration and information science in public administration or the public sector, and in the private sector, make decisions in complex and unexpected situations, take initiative, and personal and professional responsibility, and anticipate new requirements and needs in public administration or the public sector, and in the private sector. (subject-specific competences) understand and apply critical analysis methods and development theories, and apply them ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. alkalmazott geoinformatikus

  - a végzettek képesek lesznek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek lényegét, összefüggéseiket modern adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközök segítségével feltárni, - geoinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és geoinformatikai felhasználási módjainak alapos ismeretével bírnak (kataszteri, közmű, topográfiai, földrajzi térképek), - alkalmazási szinten jártasságot szereznek az eltérő (vektoros és raszteres) geoinformatikai célú szoftverek használatában, összehangolásában, képesek lesznek a különféle szoftverek közötti adatátviteli, transzformációs és egyéb műveletek végrehajtására, - képesek lesznek közreműködni geoinformatikai alapú rendszerek, adatbázisok tervezésében, kiépítésében és működtetésében, tapasztalatot szereznek az adatlekérdezés, adatbázis-rendezés, és –bővítés, adatbázis és objektumok összekapcsolása terén (adatbázis-kezelés), - elsajátítják az alapadatok terepi és programalapú (műholdas távérzékelés) gyűjtésének, rendezésének módjait, valamint ezek felhasználásával magasabb tudásszintet jelentő derivált adatok előállítását és értelmezését/interpretációját, - képesek lesznek alapfokú programozási műveletek végrehajtására, egyszerűbb modellek alkotására és szimulációs célú felhasználására, - elsajátítják az eredmények látványos megjelenítésének (tematikus térképek) és az eredmények hatékony kommunikációjának (web) eszközeit, - képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, önkormányzat, vállalkozás működ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Bachelor Degree in Computer and Informatics Engineering of Technological Education. Directions: (a) Software Engineering, (b) Network Engineering, (c) Computer Engineering. Department of Computer and Informatics Engineering of Technological Education. Fac

  Learning outcomes of the CurriculumRegarding general skills, a graduate will be able as a professional to:• Set appropriate components of hardware, software and networks to ensure their interoperability.• Implement procedures and requirements analysis techniques for designing web / educational applications and systems.• Identify related technologies and specifications necessary for the architectural design of IT projects, applications or improvements to existing infrastructure.• Complete hardware and software components to create new systems.• Comply with appropriate standards and control procedures to maintain integrity of all functions and system reliability.• Design data structures and build models of system structure according to the analysis results.• Create complete systems that satisfy operational constraints and meet customer requirements. He/she follows a systematic methodology for the analysis and the construction of components and interfaces required.• Design and implement security policies. He/she investigates and instigates remedial measures to address any security breaches.Regarding specific skills, a graduate will be able as a professional to:• Create and perform quality control and software reliability procedures.• Organize and implement educational activities in general and specific IT issues.• Design and implement digital systems to meet specific requirements.• Apply appropriate software programs and digital circuits principles for the implementation of embedded computing devices.• Design, ins ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor degree in Informatics and Telecommunications Engineering. Department of Informatics and Telecommunications Engineering. Polytechnic School. University of Western Macedonia

  Following the successful completion of their studies, the graduates may:- apply knowledge of mathematics and physics in the description, interpretation, resolution, and investigation of problems of informatics and telecommunications; - recognize the individual building blocks of computer systems and telecommunications networks and know their role;- develop software, by using suitable programming languages and techniques; - design computer and telecommunications networks, such as electrical and electronic arrangements, under realistic conditions and limitations; - analyse systems, signals, and data with the use of suitable tools;- describe and resolve composite IT and telecommunication problems, by making use of the knowledge acquired; - develop accurate or approximate models for various problems and conduct simulations and calculations using suitable methods; - construct experimental arrangements, conduct measurements and interpret the results thereof;- work with and adjust to different architectures and operating environments; - study, compare, implement, and improve algorithms; - express clearly and with accuracy, through oral presentations and written texts; - integrate modern software packages in their work method; - make use of laboratory and relevant measuring equipment with safety and reliability;- understand modern and future IT and telecommunications applications; - collaborate with others and operate effectively, within the context of a group;- learn new knowledge and technologies, and adjust to diff ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor Degree of Engineering Science in Computer Control and Computer Science (Information Technologies) (RTU)

  Graduates of the study program are able: - to use engineering principles and methods in information technology;   - to explain theoretical foundations of information technology including theory of algorithms, data structures, discrete mathematics, theory of systems and computer architecture;   - to use information technologies in development of computing systems including computer networks, data bases and software applications, at organizations and enterprises;   - to plan and to operate information technologies at enterprises; - to develop and to analyze models of systems;   - to structure and to analyze large data sets;   - to integrate systems and to implement e-business solutions;   - to use current techniques, skills, and tools necessary for computing practice;   - to use and apply current technical concepts and practices in the core information technologies;   - to communicate with information technology customers and to justify usage of information technologies;   - to perform research in information technology. ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Bachelor Degree of Engineering Science in Computer Control and Computer Science (Intellectual Robotised Systems) (RTU)

  Graduates of the study program are able: 1) to formulate a specific problem  in terms of automated and robotic systems;   2) to develop solutions to particular problems by using modern automatic and electric drive elements;   3) to develop an automatic or robotic system's control algorithm;   4) to develop software for a specific robotic or automatic equipment management and coordination;   5) to develop solutions that combine hardware and software technology advantages;   6) know how to distinguish problems that should be solved with the hardware resources from those which should be solved with software resources;   7) know how to identify problems that can be solved with intelligent robotic systems;   8) to independently acquire new knowledge and skills;   9) to work in group to achieve common goals;   10) to substantiate the specific solution's advantages or disadvantages to the customer or to another professional;   11) to ensure compliance to professional and general ethic rules within their scope of authority;   12) to be prepared for their Master studies.   ...

  Awarding body- Riga Technical University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor in de digital arts en entertainment

  Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE): 1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren; 2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen. 3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines. 4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties. 5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek. 6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen. 7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio. Leerresultaten specifiek voor major Game Development: 8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen; 9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties; 10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine. Leerr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages