• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. PUDA- Personlig Utveckling Demokrati Ansvar

  Vi skapade kursen PUDA (Personlig Utveckling, Demokrati & Ansvar) år 1992 och riktar oss till dig över 18 år med funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. ...

  Provider NameMarieborgs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Allmän kurs

  Allmän kurs är en behörighetsgivande kurs för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och vill utveckla din förmåga att studera. ...

  Provider NameHärnösands folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Sinnrik kurs- för dig med förvärvad hjärnskada

  En kurs för personer med förvärvad hjärnskada som söker ökad livskvalitet. Du får stimulera din hjärna och knyta ny kunskap till dina tidigare erfarenheter. Kursen genomförs 2 dagar per vecka. ...

  Provider NameHögalids folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Baskursen

  Kursen vänder sig till dig som: - som gått träningsskola eller liknande tidigare- som arbetat länge på samma arbetsplats och vill prova på något nytt- vill få starkare självförtroende ...

  Provider NameSolviks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Allmän kurs Teori & Praktik

  En lämplig kurs för dig som gått särskolans nationella program på gymnasiet. Individuellt planlagda studier varvat med praktik. Kursen är två terminer med möjlighet till ytterligare två terminer. ...

  Provider NameÄdelfors folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Allmän kurs gymnasienivå- helfart distans

  Vänder sig till dig som saknar fullständigt gy-betyg. Du läser helar eller delar av gymnasiet på distans. ...

  Provider NameHjo folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Allmän kurs- Högskoleförberedande

  Allmän kurs- Högskoleförberedande riktar sig till dig som har studerat stora delar av gymnasiet och enbart har ett fåtal ämnen kvar alternativt vill bli ordentligt förberedd för kommande studier. ...

  Provider NameBrunnsviks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Allmän kurs lokaliserad till Göteborg

  Genom vårt utbildningskoncept ger vi varje person goda förutsättningar att, själv och tillsammans med andra, skapa en meningsfull utveckling och delaktighet i samhällslivet. Du väljer ämnesområden. ...

  Provider NameMo Gård folkhögskola, filial Göteborg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Dövstudier veckokurs

  Kursen dövstudier ger dig en ökad förståelse för dövas historia, dövkultur och dövrörelsen. All undervisning är på teckenspråk. ...

  Provider NameVästanviks folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Solklart

  Välkommen på fina dagar med aktiviteter och program i ”solskensanda”. ...

  Provider NameFuruboda folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages