• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 25 items
 1. Közszolgálati ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni döntés-előkészítést végezni tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni ügyintézői feladatokat ellátni ügyfélszolgálati feladatokat ellátni leíró feladatokat végezni feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat, alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Irodai titkár

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; táblázatés adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben); vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; projektfeladatokban részt venni; nyilvántartásokat vezetni; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Kereskedelmi képviselő

  A képesítéssel rendelkező képes: -piacok kutatására, információk beszerzésére és elemzésére, hiánycikkek felkutatására, elfekvő készletekre értékesítési lehetőségek keresésére; vevői célcsoport meghatározására, ügyfelek igényeinek felmérésére, minél szélesebb ismeretségi kör kialakítására, az információk gyors beszerzésére; tanácsadásra, termékek, szolgáltatások bemutatására, árpolitika kialakítására; szervezetének képviseletére különböző kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken, új üzleti kapcsolatok teremtésére és kiépítésére, a régi partnerkapcsolatok fenntartására és ápolására; ügyfelek, partnerek szakmai tanácsokkal való ellátására, a lehetséges ügyfelek folyamatos tájékoztatására a termékekről, szolgáltatásokról, mintadarabok, katalógusok és egyéb reklámanyagok bemutatására, az általa képviselt termék vagy szolgáltatás vonzó tulajdonságainak, előnyeinek ismertetésére; az ügyfelek véleményének és igényeinek továbbítására a gyártók, illetve a szolgáltatók felé kisés nagykereskedelmi és üzleti vállalkozásoknak rendelések szerzésére, áruk értékesítésére; ügyletek előkészítésére, üzletek megkötésére, ajánlatok készítésére, összegyűjtésére, illetve a megrendelések továbbítására a megbízó számára; partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kapcsolattartásra, címlista összeállítására polcszerviz és értékesítés helyi eladásösztönzésre ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Államháztartási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes programcsomagokat használni, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig, közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket, átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni, elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait, munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit, munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit, alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Business Administration Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal. A gazdasági menedzser-asszisztensa) tudása- Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.- Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.- Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.- Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.- Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.- Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.- Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Vállalkozási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni kialakítani a vállalkozás költség elszámolási rendszerét ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, munkája során használni a számítógépes programcsomagokat közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást közreműködni az összevont (konszolidált) beszámoló összeállításában, a feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni, megítélni a vállalkozás pénzügyi helyzetét alkalmazni a számviteli törvény előírásait, összeállítani a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét összeállítani a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését vizsgálni a vállalkozás működését, az ok-okozati összefüggések feltárását részt venni a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vállalkozási és bérügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, a kis-és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni, előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában, vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket, részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázatés feladatfinanszírozásban, vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, ellátni a kkv. könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket, részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében, közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában, nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket, egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat, közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében, vezetni az egészségés társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat, ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adóés járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat, közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan, értelmezni és kitö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. jövedéki feladatokat ellátni, vámszakmai feladatokat ellátni, környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat ellátni, termékdíj köteles termékek nyilvántartását vezetni, környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket hatóság felé összeállítani, benyújtani, energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat ellátni, alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat ellátni, a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat ellátni, a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtani, a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelelni, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni, alapvető adózási feladatokat ellátni, azáruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat végrehajtani, a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjteni és kezelni, a jogorvoslati eszközöket érvényesíteni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages