• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Certificate of professional qualification: Librarian

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Curso Científico-Tecnológico de Comunicação Social

  Curso Científico-Tecnológico de Comunicação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Curso Tecnológico de Comunicação Social

  Curso Tecnológico de Comunicação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Information, Documentation and Communication Technician

  Plan and organize information, documentation, and archiving services, as well as carry out the physical handling of documents and information, and provide support to users / customers, to ensure a quality service and their full satisfaction. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. Técnico de Biblioteca, Arquivo e Documentação

  Técnico de Biblioteca, Arquivo e Documentação ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: muzeológus iránymutatásával különböző szempontú tárgylistákat és nyilvántartásokat folyamatosan precíz módon vezetni műtárgyakat kiállítási, kutatási, fotózási, vagy restaurálási célból előkészíteni különböző anyagú tárgyakat műtárgyvédelmi szempontból megfelelően csomagolni, mozgatni muzeológussal, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Awarding bodyMagyar Nemzeti Múzeum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Segédkönyvtáros

  A képesítéssel rendelkező képes: a hivatása etikai alapelveivel azonosulni nyilvános könyvtári feladatokat ellátni különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni állománygyarapítási teendőket ellátni állomány-nyilvántartásokat vezetni raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni a bibliográfiai tételeket, az ETO és egyéb szakjelzeteket értelmezni közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Segédlevéltáros és ügykezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: ügykezelői, iratkezelői, iktatói, irattárosi; levéltári kezelői, segédlevéltárosi munka végzésére a munkaterületet érintő jogszabályok, szabályzatok, előírások, belső utasítások értelmezésére; a változások nyomon követésére a szakmai fogalmak tartalmának megértésére az információ csere során alkalmazott manuális és elektronikus technológiák kezelésére a maradandó értékű levéltári iratok, papíralapú és elektronikusan köziratok, a magániratok kezelésére; ügyviteli rendszerek használatára papíralapon és elektronikusan: a folyó ügyvitelben, az irattárban és a levéltárban levéltári és irattári feldolgozó munka végzésére (rendszerezés, rendezés, selejtezés, segédletkészítés) állományvédelmi (adatvédelmi, iratvédelmi), üzembiztonsági, katasztrófa elhárítási feladatok elvégzésére az iratokat, adathordozókat károsító tényezőket felismerni; a megelőző védekezés és a kárelhárítás munkájában részt venni levéltári gyűjtőterületi munka végzésére közönségszolgálati, közművelődési, ügyfélszolgálati, kutatószolgálati munka végzésére ...

  Awarding bodySoter-Line Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Journalism

  Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek

  Um was für einen Qualifikationstyp handelt es sich? Bei dieser Qualifikation handelt es sich um eine Duale Berufsausbildung (3- und 3½-jährige Ausbildung). In Deutschland ist das berufliche Bildungswesen von hoher Bedeutung. Eine zentrale Stellung kommt hierbei der Ausbildung im dualen System zu, die den Zugang zu vielen beruflichen Tätigkeitsfeldern ermöglicht, für die in anderen Ländern eine Ausbildung an einer Hochschule vorgesehen ist. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei eigenständigen Lernorten durchgeführt wird: im Betrieb und in der Berufsschule. Es  verbindet den Erwerb theoretischen Wissens und praxisbezogener Kompetenzen mit der betrieblichen Praxis. Der erfolgreiche Abschluss befähigt zur unmittelbaren Berufsausübung als qualifizierte Fachkraft in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Darüber hinaus knüpfen vielfältige berufliche Aufstiegsfortbildungen daran an. Die Absolventen/-innen verfügen über die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Sie verfügen über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden beruflichen Tätigkeitsfeld. Welche Lernergebnisse werden erreicht? Nutzen von bibliographischen Informationsmitteln für die Erwerbung von MedienKontrollieren und Bearbeiten von Lieferungen und RechnungenBearbeiten von Medien nach Regeln der formalen ErfassungMitwirken bei ...

  Awarding bodyIndustrie- und Handelskammer (IHK), zuständige Stellen des öffentlichen Dienstes (öD)

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages