• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
 1. Master’s Degree in "Integrated Coastal Ζone Management". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The graduates of the department: - Understand the basic principles and concepts of Oceanography. - Know the physical, chemical, biological, and geological processes of the coastal zone. - Understand the basic principles and concepts of fishing biology and managing the reserves of the marine biological resources. - Have basic knowledge about the structure and operation of coastal ecosystems.- Understand the interaction between the man and the coastal environment and the sea resources. - Know the biodiversity of the Mediterranean, the Ecosystems of Community interest and Priority in the coastal environment, along with the endangered species. - Identify the various forms of pollution, its sources, and routes of dispersal. - Know methods for identifying, taking precautions and treating with coastal geological hazards. - Have knowledge about environmental economics and environmental law with regard to the marine and coastal zone. - Combine the protection of biodiversity with sustainable development (e.g. diving tourism, fishing tourism) in the coastal environment with emphasis to island areas. - Apply integrated techniques for the approach and understanding of the processes of the coastal marine environment and the interactions between the land and sea area, with emphasis on the impacts of climate change. - Combine an integrated perception of marine and coastal environmental processes with an understanding of their socioeconomic impacts. - Apply methods and techniques for the ecological monitoring and analysis of ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. halászati szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:* ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit és korszerű technológiai eljárásait;* tisztában vannak a termelést, feldolgozást és értékesítést befolyásoló ökológia, társadalmi és közgazdasági tényezők komplex hatásmechanizmusával;* kreatív képességekkel rendelkeznek a haltermelő vállalkozások működtetése, a piaci lehetőségekhez történő alkalmazkodás területén;* ismerik az Európai Unió Közös Halászai Politikájának előírásait, azokat képesek adaptálni a hazai termelési és közgazdasági viszonyokra;* elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit;* a képzés folyamán elsajátítják a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez feltétlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Személyes adottságok, készségek:– szintetizáló, ökológiai és ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;– halászati és haltermelési módszerek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;– képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;– együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:– a legújabb kutatási eredmények és információk alkalmazása a haltermelésben;– a legújabb kutatási eredmények és információk alapján fenntartható halászati és akvakultú ...

  Category: Qualifications Location: Hungary