• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Sportmedizin, Gesundheitstourismus und Freizeitwissenschaften

  Ein Fokus des Dissertationsangebots liegt in der Alpin- und Höhenmedizin. Ergänzt wird das Doktorat-Studium mit Forschungsprojekten aus dem Gesundheitstourismus und den Freizeitwissenschaften, welche in Kooperation mit der Universität Innsbruck, vertreten durch Prof. Mike Peters, Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus, durchgeführt werden. ...

  Provider NameTiroler Privatuniversität UMIT

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. Inovativni turizem (Innovative Tourism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je doktorandom podati strokovno poglobljen uvid v splošne/klasične, predvsem pa specifične/trendovske vsebine turizma ter metodološka in raziskovalna znanja s pomočjo katerih bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, za samostojno razvijanje inovativnih rešitev, kreacijo novih znanj ter njihovo aplikacijo v praksi, za vodenje najzahtevnejših gospodarskih in negospodarskih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in za razvijanje kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies -...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Sporta zinātne- Doktora studijas

  Programmas mērķi: • Sporta zinātnes attīstīšana Latvijā, dodot iespēju doktorantiem iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci sporta zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. • Teorētisko zināšanu, pētniecisko prasmju un iemaņu iegūšana sporta zinātnē un tai radnieciskajās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, bioloģijā, fizioloģijā, bioķīmijā, biomehānikā, medicīnā u.tml. • Doktoranta personības attīstība darbam izglītības iestādēs, radošas personības audzināšanai. • Studiju un sporta zinātnes pētniecības darba organizācijas un vadības principu apgūšana. • Tālākizglītošanās nepieciešamības veidošana. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Aplikativna kineziologija (Applied Kinesiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Liikumis- ja sporditeadused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80337 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Tourism Studies, Doctorate

  Definition A three-year theoretical graduate education program (research oriented) in tourism studies at the Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Iceland. It provides at least 180 ECTS units of credit and qualifies for the degree philosophiae doctor, PhD. Entrance requirements are a research oriented MS degree in tourism studies or compatible disciplines, or compatible exams. The scope of the research projects must be 180 ECTS units. Doctoral education follows specific faculty rules. Knowledge, skills and competence Upon completion of the Ph.D. degree the student should be able to demonstrate knowledge, skills and competence as follows: 1. Knowledge and understanding1.1. The student has broadened the knowledge base and gained an in-depth and profound understanding of main theoretical schools, epistemology, terms and newest knowledge within own research field. 1.2. The student has adopted competencies in taking initiatives, demonstrating originality and critical mindset towards research, and can compile and develop theoretical ideas within own research field.1.3. The student has attained an understanding of the nature of research activities and knows the rights and obligations related to scientific and academic conduct. Among them, discretion, copyright, ethics, property rights on scientific results and data. 1.4. The student has demonstrated initiatives in creating new knowledge and interpretation through research passed by reviews of academics in the field.1.5. The student has knowledge ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. KINESIOLOGY STUDIES

  KINESIOLOGY STUDIES (STUDIJE KINEZIOLOGIJE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty for Sports and Tourism in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University, Faculty for Sports and Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. SPORT SCIENCE

  SPORT SCIENCE (SPORTSKE NAUKE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Sport and Physical Education in Niš. ...

  Provider NameUniversity of Niš, Faculty of Sport and Physical Education

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. PhD IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

  PhD IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOKTOR NAUKA - FIZIČKO VASPITANјE, SPORT) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Sport and Physical Education in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Sport and Physical Education

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia