• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. ML í lögfræði

  Lokaviðmið námsleiðar eru sett fram samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 2011 samkvæmt lögum nr. 63/2006. Að námi loknu eiga nemendur að uppfylla eftirfarandi viðmið samkvæmt þeim námsárangri sem fram kemur í útskriftarskírteini og skírteinisviðauka. Þekking  Nemandi hafi öðlast þjálfun í fræðilegum og hagnýtum þáttum sem snúa að úrlausn lögfræðilegra álitaefna í tengslum við viðskiptagjörninga sem og í lögfræði- og ráðgjafarstörfum.  Nemandi hafi aukið, dýpkað og tileinkað sér ákveðna sérþekkingu á sviði viðskiptalögfræði sem byggist á nýjustu upplýsingum og rannsóknum.  Nemandi þekki og skilji alla helstu þætti er viðkoma rekstri fyrirtækja á lagalegum grundvelli og átti sig á mikilvægi ábyrgra og heiðarlegra viðskiptahátta. Að auki skal nemandi sem lýkur ML gráðu með meistararitgerð:  Hafa aflað sér þekkingar með rannsókn, kynningu og vörn á eigin rannsóknarefni.  Nemandi skilji mikilvægi faglegra og vandaðra vinnubragða í rannsóknum. Hæfni  Nemandi geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær á lögfræðilegum grunni.  Nemandi hafi öðlast hæfni til að skrifa lagalegan texta sem nýtist honum í starfi.  Nemandi geti rökrætt og tjáð sig með skýrum hætti um lagaleg úrlausnarefni á faglegan máta, hvort heldur sem er á opinberum eða fræðilegum vettvangi, og komið fram með lausn í samræmi við viðurkenndar kenningar og aðferðafræði. Að auki skal nemandi sem lýkur ML gráðu með meistararitgerð:  Hafa þekkingu og skilning á lögfræði og geti tekist á ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. BS í viðskiptalögfræði

  Lærdómsviðmið námsleiðar eru sett fram samkvæmt viðmiðum Mennta og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður 530/2011. Að námi loknu eiga nemendur að uppfylla eftirfarandi viðmið samkvæmt þeim námsárangri sem fram kemur í útskriftarskírteini og skírteinisviðauka. Þekking og skilningur Nemandinn skal tileinka sér almennan skilning á kenningum, forsendum, hugtökum og aðferðum á sviði lögfræði og viðskiptafræði. Námið er á þessu stigi einkum miðað að því að auka skilning nemenda á rekstri fyrirtækja og hæfni þeirra til að leysa úr þeim lögfræðilegu viðfangsefnum sem bíða að námi loknu. Þá skal nemandinn geta nýtt þekkingu sína og skilning við fræðilega iðju eða innan starfsgreinar og búa yfir hæfni til þekkingaröflunar á sviði viðskiptalögfræði, ásamt því að geta rökstutt fræðilegar úrlausnir. Tegund þekkingar Nemandinn á að loknu námi að hafa tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á lögfræði, ásamt því að hafa góða innsýn í viðskiptafræði. Þekking nemandans skal ná til nýjustu þekkingar á fræðasviðinu hverju sinni. Hagnýt þekking Nemandinn á að loknu námi að geta greint hagnýt, flókin viðfangsefni í faglegu samhengi og geta tekið og réttlætt ákvarðanir á faglegum grunni. Jafnframt skal hann geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í viðskiptalögfræði, geta sett sér markmið, gert starfsáætlun og fylgt henni. Fræðileg hæfni Nemandinn skal tileinka sér hæfni til að setja fram og lýsa flóknum fræðilegum atriðum og rannsóknaniðurstöðum sem tengjast lögfræðilegum viðfangsefnum viðskipta og ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. MBL í lögfræði

  Lokaviðmið námsleiðar eru sett fram samkvæmt viðmiðum um æðri menntun og prófgráður sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 2011 samkvæmt lögum nr. 63/2006. Að námi loknu eiga nemendur að uppfylla eftirfarandi viðmið samkvæmt þeim námsárangri sem fram kemur í útskriftarskírteini og skírteinisviðauka. Þekking  Nemandi hafi öðlast þjálfun í fræðilegum og hagnýtum þáttum sem snúa að úrlausn lögfræðilegra álitaefna í tengslum við viðskiptagjörninga sem og í lögfræði- og ráðgjafarstörfum.  Nemandi hafi aukið, dýpkað og tileinkað sér ákveðna sérþekkingu á sviði viðskiptalögfræði sem byggist á nýjustu upplýsingum og rannsóknum.  Nemandi þekki og skilji alla helstu þætti er viðkoma rekstri fyrirtækja á lagalegum grundvelli og átti sig á mikilvægi ábyrgra og heiðarlegra viðskiptahátta. Að auki skal nemandi sem lýkur ML gráðu með meistararitgerð:  Hafa aflað sér þekkingar með rannsókn, kynningu og vörn á eigin rannsóknarefni.  Nemandi skilji mikilvægi faglegra og vandaðra vinnubragða í rannsóknum. Hæfni  Nemandi geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær á lögfræðilegum grunni.  Nemandi hafi öðlast hæfni til að skrifa lagalegan texta sem nýtist honum í starfi.  Nemandi geti rökrætt og tjáð sig með skýrum hætti um lagaleg úrlausnarefni á faglegan máta, hvort heldur sem er á opinberum eða fræðilegum vettvangi, og komið fram með lausn í samræmi við viðurkenndar kenningar og aðferðafræði. Að auki skal nemandi sem lýkur ML gráðu með meistararitgerð:  Hafa þekkingu og skilning á lögfræði og geti tekist á ...

  Provider NameHáskólinn á Bifröst

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Polar Law- West Nordic Studies., LL.M.

  Knowledge, ability and skillsAt the conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and ability as stated below:Knowledge and Understanding: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to explain the legal frameworks and other standard-setting and norm-enforcing systems, and the major issues in law and related disciplines pertaining to the Polar regions. Be able to describe the interests and concerns of the peoples who live or otherwise secure their livelihood in the Polar regions, expressing sensitivity to the different interests of different groups. Be able to explain the legal responses to disputes and tensions pertaining to the different interests in the Polar regions, with particular regard to human rights, governance, self-determination, the environment, law of the sea, transport and security, and dispute settlement. Type of Knowledge: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to explain contemporary issues in Polar law both theoretically and practically, taking into account the most recent developments in law and the most recent academic literature. Display sound knowledge and a critical theoretical attitude to the subject of his or her LL.M. thesis, reflecting the most recent academic literature on the subject. Practical Skills: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to make autonomous assessments of research questions, autonomously select suitable research methods, and present findings of research ou ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Polar Law., M.A.

  Knowledge, skills and competences Upon conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and competences as stated below: Knowledge and Understanding: On completion of the M.A. in Polar Law, the student shall: Be able to explain the legal frameworks and other standard-setting and norm-enforcing systems, and the major legal, political, sociological, anthropological, economic, and other issues that pertain to the Polar regions, with particular emphasis on habitation, the environment, climate change, living or social conditions and other developments in the Polar regions. Be able to describe the interests and concerns of the peoples who live or otherwise secure their livelihood in the Polar regions, expressing sensitivity to the different interests of different groups, in particular, cultural, historical, economic and environmental interests. Be able to explain and critically assess and compare the responses of governments and international organisations to disputes and tensions pertaining to the different interests in the Polar regions, with particular regard to human rights, governance, self-determination, the environment, law of the sea, security, and dispute settlement. Be able to explain contemporary issues in Polar law both theoretically and practically, taking into account the most recent developments in law and the most recent academic literature. Display sound knowledge and a critical theoretical attitude to the subject of his or her M.A. thesis, reflecting the most recent academic ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Law, BA

  Knowledge, skills and competences Upon conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and competences as stated below: Knowledge: On completion of the degree of B.A. in law, the student shall: Understand theories, concepts and methods relating to law. Know the principles and features of the main fields of law and legal science, including public law, private law, international law and legal theory. Understand the historical development of law. Have knowledge and understanding of the main aspects of Icelandic law, especially regarding sources of law and interpretation of legal sources. Have knowledge and understanding of the main aspects and features of both civil law and common law systems. Understand the main fields of law and legal theory, in all cases reflecting the most recent law as well as the most recent academic literature. Have knowledge and understanding of the subject of his or her B.A. thesis reflecting the most recent law as well as the most recent academic literature on the subject. Skills: On completion of the degree of B.A. in law, students can apply legal methods and procedures. Upon graduation the student shall: Have advocacy skills. Be capable of maintaining his or her knowledge of law, acquiring further knowledge and ensuring that his or her knowledge is kept up to date (for example, by finding and using legal sources and relevant academic writings). Be able to apply ethical considerations to academic and professional practice in law and related fields. Be able to id ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Law, M.L.

  Knowledge, skills and competences Upon conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and competences as stated below: Knowledge: On completion of the degree of M.L. in law, the student shall: Have a systematic understanding of theories, concepts and methods relating to law. Have a systematic understanding of contemporary Icelandic law. Possess understanding taking into account the most recent developments in law and the most recent academic literature. Have knowledge and a critical theoretical attitude to the subject of his or her M.L. thesis, reflecting the most recent law as well as the most recent academic literature on the subject. Skills: On completion of the degree of M.L. in law, the student shall: Be capable of maintaining his or her knowledge of law, acquiring further knowledge and ensuring that his or her knowledge is kept up to date (for example, by finding and using legal sources and relevant academic writings). Be able to initiate, manage and lead projects in legal research. Be able to engage in legal interpretation and legal reasoning in the context of Icelandic public and private law, appropriately applying different techniques appropriate to different sources of law such as the Icelandic Constitution, statutes and cases. Be able to isolate the most important facts in a case and identify the appropriate law to apply to that situation. Be able to find and critically evaluate Icelandic law and academic legal literature. Be able to utilise his or her research skills, knowl ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Polar Law- West Nordic Studies., LL.M.

  Knowledge, ability and skillsAt the conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and ability as stated below:Knowledge and Understanding: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to explain the legal frameworks and other standard-setting and norm-enforcing systems, and the major issues in law and related disciplines pertaining to the Polar regions. Be able to describe the interests and concerns of the peoples who live or otherwise secure their livelihood in the Polar regions, expressing sensitivity to the different interests of different groups. Be able to explain the legal responses to disputes and tensions pertaining to the different interests in the Polar regions, with particular regard to human rights, governance, self-determination, the environment, law of the sea, transport and security, and dispute settlement. Type of Knowledge: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to explain contemporary issues in Polar law both theoretically and practically, taking into account the most recent developments in law and the most recent academic literature. Display sound knowledge and a critical theoretical attitude to the subject of his or her LL.M. thesis, reflecting the most recent academic literature on the subject. Practical Skills: On completion of the LL.M. in Polar Law, the student shall: Be able to make autonomous assessments of research questions, autonomously select suitable research methods, and present findings of research ou ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Polar Law., M.A.

  Knowledge, skills and competences Upon conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and competences as stated below: Knowledge and Understanding: On completion of the M.A. in Polar Law, the student shall: Be able to explain the legal frameworks and other standard-setting and norm-enforcing systems, and the major legal, political, sociological, anthropological, economic, and other issues that pertain to the Polar regions, with particular emphasis on habitation, the environment, climate change, living or social conditions and other developments in the Polar regions. Be able to describe the interests and concerns of the peoples who live or otherwise secure their livelihood in the Polar regions, expressing sensitivity to the different interests of different groups, in particular, cultural, historical, economic and environmental interests. Be able to explain and critically assess and compare the responses of governments and international organisations to disputes and tensions pertaining to the different interests in the Polar regions, with particular regard to human rights, governance, self-determination, the environment, law of the sea, security, and dispute settlement. Be able to explain contemporary issues in Polar law both theoretically and practically, taking into account the most recent developments in law and the most recent academic literature. Display sound knowledge and a critical theoretical attitude to the subject of his or her M.A. thesis, reflecting the most recent academic ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Law, BA

  Knowledge, skills and competences Upon conclusion of the program, the student can demonstrate knowledge, skills and competences as stated below: Knowledge: On completion of the degree of B.A. in law, the student shall: Understand theories, concepts and methods relating to law. Know the principles and features of the main fields of law and legal science, including public law, private law, international law and legal theory. Understand the historical development of law. Have knowledge and understanding of the main aspects of Icelandic law, especially regarding sources of law and interpretation of legal sources. Have knowledge and understanding of the main aspects and features of both civil law and common law systems. Understand the main fields of law and legal theory, in all cases reflecting the most recent law as well as the most recent academic literature. Have knowledge and understanding of the subject of his or her B.A. thesis reflecting the most recent law as well as the most recent academic literature on the subject. Skills: On completion of the degree of B.A. in law, students can apply legal methods and procedures. Upon graduation the student shall: Have advocacy skills. Be capable of maintaining his or her knowledge of law, acquiring further knowledge and ensuring that his or her knowledge is kept up to date (for example, by finding and using legal sources and relevant academic writings). Be able to apply ethical considerations to academic and professional practice in law and related fields. Be able to id ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages