• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 884 items
 1. Arhivistika in dokumentologija (Archives and Records Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij zagotavlja profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva. Zaključna magistrska stopnja načeloma usposablja študente za nadaljevanje študija na bodoči doktorski stopnji programa Arhivistika in dokumentologija in z njima povezanih sorodnih področjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Multimedijska produkcija (Multimedia production)

  Triletni visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je najsodobnejši program, katerega diplomanti so sposobni načrtovanja in upravljanja zahtevnih multimedijskih projektov, obenem pa so tudi visoko strokovno usposobljeni izvajalci na posameznih področjih multimedijske produkcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameIAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana (IAM College for Multimedia, Ljubljana)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Arhivistika

  S pridobljenim znanjem na študiju Arhivistike bodo študenti sposobni: ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega gradiva in dokumentov, svetovati uporabnikom glede obstoječih in nadaljnjih smernic iskanja dokumentov, uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov ter oblik komunikacijske tehnologije, urejati in delovati v sistemih elektronskega arhiviranja, celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso, odločati o usodi dokumentov ter razumevati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij na dokumentih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Novinarske študije (Journalism studies)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Program nadgrajuje in poglablja na dodiplomskem študiju pridobljena novinarska znanja z najnovejšimi domačimi in tujimi spoznanji na področju novinarskih študij ter študente usposablja za kritično obravnavo in reševanje aktualnih novinarskih problemov v različnih medijih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Zeitgeschichte und Medien

  Das Ziel des interdisziplinären Masterstudiums Zeitgeschichte und Medien ist es, ausgehend von zeithistorischen Entwicklungen und Fallbeispielen im Bereich internationaler und nationaler Medien im 20. und 21. Jahrhundert einen wissenschaftlich sowohl theoretisch als auch praxisorientierten Zugang zu vielschichtiger und anwendbarer Medienkompetenz zu vermitteln. - Pflichtmodulgruppe Einführung in die Schwerpunkte: Medientheorien und Mediengeschichte - Pflichtmodulgruppe Einführung in den Forschungsprozess. Design und Methoden - Pflichtmodul Einführung in den Forschungsprozess. Design und Methoden I - Pflichtmodul Einführung in den Forschungsprozess. Design und Methoden II - Pflichtmodulgruppe Praktische Forschung und Darstellung - Pflichtmodul Praktische Forschung und Darstellung I - Pflichtmodul Praktische Forschung und Darstellung II - Pflichtmodulgruppe Wahlbereich - Spezialthemen zu Zeitgeschichte und Medien - Pflichtmodul Seminar zu Zeitgeschichte und Medien - Pflichtmodul Wahlbereich- Spezialthemen zu Zeitgeschichte und Medien - Pflichtmodul Masterseminar mit Masterarbeit und Masterprüfung Im Masterstudium Zeitgeschichte und Medien können nach Maßgabe des Angebots folgende Schwerpunkte gewählt werden: · Publizistik- und Kommunikationswissenschaft · Politikwissenschaft, · Europäische Ethnologie, · Soziologie, · Theater-, Film- und Medienwissenschaft, · Judaistik ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Information Security Management

  Das Studium Information Security Management (ISM) kombiniert Inhalte aus den Bereichen Technik, Information Security Management, Risk Management, Law & Compliance und Social Skills ...

  Provider NameFH OÖ Studienbetriebs GmbH (Hagenberg)

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 7. Master of Business Administration (MBA) with a major in New Media und Information Management (E)

  The MBA program concentrates on strategic analysis and planning, interdisciplinary skills, value-based management, and critical thinking. It builds these skills upon a solid foundation of core business disciplines including human resource management, organizational behavior, accounting and finance, marketing and operations, and innovation and entrepreneurship. Gaining access to an influential network of established professors and industry experts, participants not only acquire profound insights into general management, but also have the opportunity to specialize in a specific field or industry. ...

  Provider NameMODUL University Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Raum- und Informationsdesign

  Im Masterstudium Raum- und Informationsdesign stehen die Schwerpunkte Innenarchitektur oder Informationsdesign zur Auswahl. Es wird jedoch auch detaillierte Einblick in den jeweils anderen Bereich gegeben. ...

  Provider NamePrivatuniversität der Kreativwirtschaft

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 9. Content-Produktion & Digitales Medienmanagement

  Dieses Studium vermittelt JournalistInnen und QuereinsteigerInnen Kompetenzen für konvergentes und trimediales Arbeiten zur professionellen Konzeption und Gestaltung von Audio-, Video- & Bild-Content für den Onlinejournalismus. Es ist ein Berufspraktikum von 15 Wochen vorgeschrieben. ...

  Provider NameFHW – Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der Wiener Wirtschaft GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 10. Web Communication & Information Systems

  Web Communication & Information Systems konzentriert sich auf den Kompetenzaufbau zur Planung und Entwicklung von komplexen webbasierten Anwendungen, sowie koordinierende, beratende oder leitende Funktionen im Bereich des Managements. ...

  Provider NameFH Kufstein Tirol Bildungs GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol

Pages