• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme

  Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme

  Ancient and medieval philosophy and classical philology, Master's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Religious Studies and Theology

  Master's Programme in Religious Studies and Theology ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master Programme (1 year) in the study of religion

  I detta program fördjupar du dig i världens olika religioner ? som Västerlandets och Främre orientens antika religioner, Sydasiens klassiska religioner samt Nordens inhemska fornnordiska och samiska religionsformer. Vi erbjuder dig möjlighet att lära dig sanskrit, koptiska eller isländska för att du ska ha nödvändiga redskap för ditt vetenskapliga arbete. Programmet är unikt i Sverige och ger dig möjlighet att skriva ett examensarbete av hög internationell klass. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in History

  Magisterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som i sin tur möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master in Library and Information Science, distance education

  Master in Library and Information Science, distance education ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Musicology- Music and Human Beings

  Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Programmet, som ges på både hel- och halvfart, är tänkt som en förberedelse till forskarutbildning, men ger också en vidareutbildning inför mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv med musikinriktning. Till det unika med programmet hör att det under programmets avslutande terminer tillåter dig att välja kurser med specialiserad inriktning.Inom programmet skriver du två vetenskapliga uppsatser, där den första ger magisterexamen, medan den andra ger masterexamen. Med de valbara kurserna kan du skapa din egen kunskapsprofil med sikte mot forskarutbildning med viss inriktning, men också mot en viss yrkesroll. Inriktningen bestäms av din grundutbildning och ditt val av specialisering inom masterprogrammet.Magisteråret inleds med kurserna kurserna Musiken och människan, samt Musikforskning i går och idag. Här får du en gedigen inkörsport till olika perspektiv på musik, individuella, sociala och kulturella. Därefter läses kurserna Musiken och teknologierna, samt Metod och teori i musikforskning, som behandlar dels de medieteknologier som utvecklas från och med Edisons fonograf till dagens digitala musikmedier, dels de frågor om mediering och kommunikation som är specifika för musik.Andra terminen innehåller kurserna Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt kursen Vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt med dessa kurser läses kursen Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp. Utbildningen ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master's programme: Library and Information Science, Digital Library and Information Services

  Would you like to work at the leading edge of information and library practice? Would you be interested in helping people to make sense of the cyberspace that is becoming so important in their work and lives? Do you want to have all the treasures of human knowledge, acquired through the ages, at your fingertips?This programme will help you to choose your mission and place in life. It offers exciting possibilities of finding the job of your dreams. Digital library and information services in many different sectors, from public and academic libraries to global business and children?s libraries are now seeking staff who have been prepared to work in the digital environment. The knowledge and skills you acquire will be useful in any of these areas because of the pervasive and omnipresent nature of digital resources. You will be the one to lead people to the information they really need.Digital libraries are increasingly significant throughout the world in the provision of information not only to local audiences, but internationally. They are developed by existing library services, by governmental and commercial organizations. Therefore, we offer this programme on a part-time, distance learning basis, to answer the need for professional competence in this area, in a mode that is appropriate for anyone, anywhere in the world.Following the programme, students will be able to understand the significance of digital libraries in their own context, manage the transition of services to the digital sphere, and develop new d ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Musicology- Music and Human Beings

  Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Programmet, som ges på både hel- och halvfart, är tänkt som en förberedelse till forskarutbildning, men ger också en vidareutbildning inför mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett yrkesliv med musikinriktning. Till det unika med programmet hör att det under programmets avslutande terminer tillåter dig att välja kurser med specialiserad inriktning.Inom programmet skriver du två vetenskapliga uppsatser, där den första ger magisterexamen, medan den andra ger masterexamen. Med de valbara kurserna kan du skapa din egen kunskapsprofil med sikte mot forskarutbildning med viss inriktning, men också mot en viss yrkesroll. Inriktningen bestäms av din grundutbildning och ditt val av specialisering inom masterprogrammet.Magisteråret inleds med kurserna kurserna Musiken och människan, samt Musikforskning i går och idag. Här får du en gedigen inkörsport till olika perspektiv på musik, individuella, sociala och kulturella. Därefter läses kurserna Musiken och teknologierna, samt Metod och teori i musikforskning, som behandlar dels de medieteknologier som utvecklas från och med Edisons fonograf till dagens digitala musikmedier, dels de frågor om mediering och kommunikation som är specifika för musik.Andra terminen innehåller kurserna Musikanalysens mångfald, 7,5 hp samt kursen Vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt med dessa kurser läses kursen Självständigt arbete, avancerad nivå, magisterexamen, 15 hp. Utbildningen ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Social Sciences- Economic History

  The Master Programme in Social Sciences, specialising in Digital Media and Society, at Uppsala University provides students with an advanced level of knowledge and skills in the empirical research methods, theories and ethical reasoning that are important for analysing and understanding society. As a student in the programme you are supported in developing your methodological skills, theoretical knowledge and critical judgment capacities. Digital Media and Society, an international specialisation within the Master Programme in Social Sciences aims to introduce and develop a critical and reflective perspective on the role of digital media in contemporary societies, focussing on their cultural, economic, political, and organisational dimensions and implications. It offers you advanced tools to understand and analyse how contemporary media are shaping - and being shaped by - the economy, politics, culture and organisations in society (Western as well as non-Western). The programme prepares you to work as media/internet researchers or media analysts. It also offers a solid foundation and preparation for doctoral research in the area of digital media and society. The Master Programme in Social Sciences, specialising in Digital Media and Society, consists of one semester of advanced core courses (30 credits) that focus on the theoretical knowledge and empirical skills required for understanding and analysing digital media and society. One semester (30 credits) is made up of basic social science skills courses that ar ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages