• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 169 items
 1. Kemiantekniikan osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat käynnissäpito ja tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus. Kemiantekniikan osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa yksikköprosessin hallinta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Prosessinhoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kemiantekniikan osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat käynnissäpito ja tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus. Kemiantekniikan osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa yksikköprosessin hallinta. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset, kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat; käynnissäpito sekä tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus, sekä puolet kaikille yhteisistä opinnoista. Kolmantena vuotena syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Prosessinhoitaja  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, maalarin, pakolliset tutkinnon osat ovat rakennusten korjausmaalaus ja uudisrakennusmaalaus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Rakennusten korjausmaalaus Uudisrakennusmaalaus sekä puolet yhteisistä tutkinnon osista  Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle  alan yrityksissä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Maalariksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan perustutkinnon rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan, maalarin, pakolliset tutkinnon osat ovat rakennusten korjausmaalaus ja uudisrakennusmaalaus. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Rakennusten korjausmaalaus Uudisrakennusmaalaus sekä puolet yhteisistä tutkinnon osista  Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle  alan yrityksissä. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Maalariksi Kokkolassa    ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat materiaali- ja valmistustekniikka ja asiakaslähtöinen valmistustoiminta. Lisäksi tutkinto muodostuu valinnaisista, yhteisistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessa. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotyöstä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Puusepäksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Puuseppä  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Wood Prcessing, VQ

  Puualan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat materiaali- ja valmistustekniikka ja asiakaslähtöinen valmistustoiminta. Lisäksi tutkinto muodostuu valinnaisista, yhteisistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuksien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessa. On hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja kunnossapitotyöstä. Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Puusepäksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Puuseppä  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Pintakäsittelyalan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Pintakäsittelyalan itsenäisesti tai tiimeissä tehtävät työt edellyttävät oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä sekä yrittäjyys- ja turvallisuusajattelua. Pintakäsittelyalalla työskennellään erilaisten ihmisten kanssa sekä sisällä että ulkona. Alan työtehtävissä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Kädentaitojen ja oikeiden työtapojen kehittämisen lisäksi opiskelija oppii käyttämään pintakäsittelytöissä tarvittavia työkaluja, koneita, laitteita ja materiaaleja sekä oppii työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla. Ammatillisissa opinnoissa opiskelija oppii: käyttämään turvallisesti käsityökoneita ja laitteita työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa käyttämään henkilökohtaisia suojaimia ottaen huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitämään työkykyä Tekemään pintakäsittelytyömaalla luotettavia mittauksia ja laskelmia Ymmärtämään pintakäsittelymateriaalien käyttökohteet ja niiden fysikaaliset ominaisuudet maalaamaan sisä- ja ulkopuolisia uudis- ja huoltomaalauskohteita seinäpintojen tapetointi- ja päällystystöitä yrittäjämäistä asennetta Opintoihin sisältyy työssäoppimista pintakäsittelyalan työtehtävissä. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opinnot henkilökohtaistuvat valinnaisten opintojen, työssäoppimisen, osaamisen tunnustamisen  ja opiskelijan omien jatko-suunnitelmien mukaisesti. Tutustu tarke ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Wood Prcessing, VQ

  Opinnoissa opiskelija oppii: valitsemaan oikean puulajin ja työstöön tarvittavat koneet ja terät itsenäisesti valmistamaan puusepänalan tuotteita käyttämään turvallisesti alan koneita lukemaan työpiirustuksia käyttämään tietokoneavusteisia työstökoneita valmistamaan huonekaluja työskentelemään kalusteteollisuudessa ja erilaisissa puusepänverstaissa yrittäjämäistä asennetta ja yrittämisen perusteita käytännönläheisesti Puualan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista puualan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana.  Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Wood Prcessing, VQ

  Opinnoissa opiskelija oppii: valitsemaan oikean puulajin ja työstöön tarvittavat koneet ja terät itsenäisesti valmistamaan puusepänalan tuotteita käyttämään turvallisesti alan koneita lukemaan työpiirustuksia käyttämään tietokoneavusteisia työstökoneita valmistamaan huonekaluja työskentelemään kalusteteollisuudessa ja erilaisissa puusepänverstaissa yrittäjämäistä asennetta ja yrittämisen perusteita käytännönläheisesti Puualan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista puualan työpaikoilla. Opiskelija tekee opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään koulutuksen aikana. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as painters or floor layers in new or renovation construction or as surface treatment finishers within industry. In addition, candidates must take optional qualification modules that support vocational specialisation. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must know how to perform surface treatment work relevant to their Study Programme/Competence Area. They must know how to use appropriate tools and working methods. They must command the chemical and physical basics relating to the materials being treated, coatings and other surface treatment agents. They must be aware of the quality requirements of treated surfaces and what is required of the surface being treated and the surface treatment conditions in order to meet these. They must possess extensive knowledge of construction and product manufacturing. They must be familiar with occupational health and safety regulations and attend to occupational safety, environmental protection and waste treatment. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages