• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

No translation available for German. Showing the original language.

Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito

 • Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä
 • Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus

 • Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla
 • Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä
 • Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
 • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa
 • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
 • Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä
 • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
 • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Law
Provider Contact Info: 

+358 2 333 6570
University of Turku, Faculty of Law
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
+358 2 333 5502
Faculty of Law
FI-20014 Turun yliopisto
FINLAND
Faculty of Law
Caloniankuja 3
FI-20500 Turku
FINLAND
Oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3, 20500, TURKU
Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014, TURUN YLIOPISTO
02 333 5502
02 333 6570

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Oikeustieteen maisteri
Qualification awarded description:

Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Tieto

 • Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet
 • Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat
 • Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita
 • Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä

Taito

 • Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti
 • Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä
 • Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota
 • Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
 • Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen

Vuorovaikutus

 • Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla
 • Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä
 • Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.

 

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
 • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa
 • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
 • Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä
 • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä asiantuntijayhteisöissä
 • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä

Course Locations

Reference Data

Course address:

Oikeustieteellinen tiedekunta, Caloniankuja 3, 20500, TURKU