• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arkeologia, filosofian maisteri (2 v)

No translation available for German. Showing the original language.

Arkeologia, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Arkeologian syventävissä opinnoissa täydennetään arkeologian perus- ja aineopinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa näkyy myös valinnaisuus. Opiskelija pääsee rakentamaan opintokokonaisuutensa itseään kiinnostavista aihealueista niin teoreettiselta kuin metodologiselta puolelta. Lisäksi kehitetään käytännön työelämä- ja kenttätyötaitoja työharjoittelun ja erilaisten arkeologisten projektien parissa.

Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Turku, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

02 333 5202
University of Turku, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@utu.fi
admissions@utu.fi
Koskenniemenkatu 4, 20014 University of Turku
Koskenniemenkatu 4, 20014, TURUN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeen jättämien materiaalisten muistojen avulla. Tieteenala on usein rinnastettu esihistoriallisen ajan tutkimukseen, mutta arkeologia ei ole sidottu aikaan. Arkeologista aineistoa on muodostunut myös historiallisena aikana, ja jokainen päivä tuottaa sitä lisää. Arkeologialla on siksi tärkeä rooli tutkittaessa niitä historiallisen ajan asioita, joista kirjalliset lähteet vaikenevat.

Turun yliopiston arkeologian opetus tähtää esihistoriallisen ja historiallisen arkeologian sekä teorian että menetelmien ja aineistojen tuntemukseen. Se pyrkii perehdyttämään opiskelijat tarkemmin erityisesti Suomen sekä Itämeren piirin rautakauden ja historiallisen ajan arkeologiaan. Opetuksessa tärkeä osuus on historiallisen ajan arkeologialla. Arkeologian koulutuksella tuotetaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn kykeneviä ammattilaisia. Koulutuksessa perehdytetään opiskelijat alan tutkimukseen ja kehitetään opiskelijan akateemisia valmiuksia.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koskenniemenkatu 4, 20014, TURUN YLIOPISTO