• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Diplomingeniør - bygning

No translation available for German. Showing the original language.

Diplomingeniør - bygning

Course Information

De er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man udarbejder tilbud, indgår kontrakter, planlægger og styrer bygge- og anlægsarbejders udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.Som færdiguddannet kan du finde job i et arkitektfirma eller rådgivende ingeniørfirma, hvor du kan indgå i dimensioneringsprocessen og føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse. Du har også mulighed for at arbejde inden for teknisk forvaltning, hvor du kan varetage byggesagsbehandling og projektering inden for trafik og miljø.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Bygningsteknik
More Info: 

Bygningsingeniører arbejder med fx bro- og vejbygning, havnebygning, industribyggeri og boligbyggeri.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på diplomingeniøruddannelsen i bygning skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Maskinmester- eller skibsofficersuddannelsen kan også give adgang.Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.Specifikke adgangskrav er matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Provider Information

Provider Name: 
DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
Provider Contact Info: 

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Course location information:

DK03