• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 217 items
 1. Őr-járőrtárs

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni kényszerítő eszközöket használni közrendvédelmi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Cukrász

  A képesítéssel rendelkező képes: saját munkáját megszervezni, élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni, cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni, cukorkészítményeket előállítni, bevonó anyagokat készíteni, felhasználni, cukrászati félkészés késztermékeket és bevonóanyagot készíteni, uzsonnasüteményeket készíteni, kikészített süteményeket készíteni, fagylaltokat készíteni, bonbonokat készíteni, alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Környezetvédelmi ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, környezetés természetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatást végezni, tervezésben, pályázatírási, megvalósítási tevékenységben részt venni, alapméréseket végezni, értékelni, részt venni a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, kapcsolatot tartani, panaszok ügyében eljárni, jegykönyvet felvenni. ...

  Awarding bodyOKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Műtárgyvédelmi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: felismerni a műtárgyak anyagait és azok károsodásait restaurátor és/vagy régész irányítása mellett közreműködni régészeti feltárásokon a leletmentésben és a leletek csomagolásában restaurátor útmutatása alapján szerves és szervetlen anyagú műtárgyak mechanikus tisztítására, konzerválására, ragasztására műtárgyak konzerválását dokumentálni muzeológussal, régésszel, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Pirotechnikus raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: pirotechnikai termék tárolásával és forgalmazásával kapcsolatos adminisztrációt vezetni pirotechnikai termékeket szállításra előkészíteni, feladni pirotechnikai raktár rendjét és adminisztrációját felügyelni pirotechnikai raktárt vezetni (a tárolás, illetve forgalmazási engedély szerinti felelős pirotechnikus, pirotechnikai vagy robbanóanyag-raktár, illetve tároló hely vezetője) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Társadalombiztosítási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: Śellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat Śvezetni az egészségés társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat Śösszegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából Śmunkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni, Śfeladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a fogvatartottak befogadásához kapcsolódó feladatokat végrehajtani a fogvatartottak élő és archív büntetés-végrehajtási iratanyagát kezelni a szabadság-elvonással járó büntetések kezdő és utolsó napját megállapítani a feladatköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végrehajtani jogszabályban előírt adatrögzítéseket, adatkezelést végrehajtani a fogvatartottak büntetés-végrehajtási ügyeinek intézésében közreműködni a fogvatartottak előállítását, szállítását szervezni a fogvatartottak ideiglenes eltávozásával kapcsolatos feladatokat ügyintézni a fogvatartottak szabadítási eljárásában közreműködni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni raktárosi feladatokat ellátni az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni ...

  Awarding bodyBüntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Festménybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fitness instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: llemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök 3.1.3. 3722 Fitneszés rekreációs programok irányítója Fitness instruktor 3.1.4. Teremedző 3.2. A szakképesítés munkater a kliens testalkati és fittségi állapotát meghatározni a kliens aktuális állapotából kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendelni az edzésprogram végrehajtását szakszerűen felügyelni a gyakorlatokat és a gépek használatát bemutatni szükség esetén segítséget nyújtani a technikai hibákat kijavítani a kliens motivációját megerősíteni az edzés eredményességéről pontos visszajelzést adni indokolt esetben az edzésprogramot módosítani baleset, sérülés esetén elsősegélyt nyújtani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages