• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 904 items
 1. Byggeri og anlæg

  Der veksles mellem teori og praksis, så du får overblik over alle faser i en byggeproces, fra beregning og skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer (CAD) til projektledelse og udførelse af byggeriet.Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Byggetekniker

  Du lærer også om byggelovgivning og udarbejdelse af ansøgninger til byggetilladelser. En vigtig del er endvidere tilsynsarbejdet med et byggeprojekt. Som byggetekniker arbejder du typisk hos rådgivende arkitekter og ingeniører, hos entreprenører og byggevareproducenter og i håndværksfirmaer. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Næstved (EA Sj ZEA)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Byggeteknologi

  Du lærer såvel om byggematerialer og konstruktioner som om energiforbrug og miljø. Desuden får du kendskab til de økonomiske og ledelsesmæssige forhold omkring et bygge- eller anlægsprojekt.Med en bachelor i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Byggeteknologi

  Du får også kendskab til de økonomiske og samfundsmæssige sider af et byggeri. Du vil under uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for et af fagets områder, fx miljø- eller energiområdet. Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde som selvstændig eller finde job i rådgivende ingeniør- eller entreprenørfirmaer. Du kan også søge arbejde hos producenter eller i kommuner, offentlige styrelser samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Bygningers energidesign

  Uddannelsen giver dig også indsigt i økonomi, bygningsdrift og miljøvurdering. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, hos arkitekter og energiforsyningsselskaber, hvor du vil kunne løse opgaver som fx projektleder, energirådgiver eller driftsansvarlig. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Bygningsdesign

  Du beskæftiger dig med design af fremtidens bæredygtige bygninger og udvikling af nye komponenter og systemer til bygninger. Der er fokus på design, energi, konstruktion og bæredygtighed.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere dig yderligere. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. byggebranchen. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Bygningsdesign

  Du lærer at skabe bygningskomponenter under hensyn til arkitekturen og det omgivende miljø og får en stor viden om fysiske principper og om konstruktioners måde at virke på. Du lærer også om planlægning og konstruktiv formgivning og design.Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører, i bygningselementindustrien eller offentlige forvaltninger og forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Bygningsinformatik

  Du får også indsigt i, hvordan man håndterer informationsgangen på en byggeplads, samt i problemstillinger i relation til indlejrede systemer i såkaldte intelligente bygninger. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder indenfor informations- og kommunikationsteknologi i byggebranchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Bygningskonstruktør

  Du kan i løbet af uddannelsen beslutte at afslutte med erhvervsakademiuddannelserne til enten byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker.Som færdiguddannet bygningskonstruktør kan du arbejde med planlægning af byggeprojekter fra forslag til færdig projektering. Ansættelsesmulighederne er fx i ingeniør-, entreprenør-, og arkitektfirmaer samt i offentlige forvaltninger. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bygningsmaler

  En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter. Det kræver, at du har stilsans og følger med i tidens trends og de nyeste teknikker.Som bygningsmaler arbejder du ofte på byggepladser med mange kolleger. Bygningsmalere arbejder typisk som ansatte i private firmaer; men man kan også vælge at starte sit eget firma. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages