• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 166 items
 1. Bútor- és szőnyegbecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Megállapítani a bútor, szőnyeg típusát, művészeti stílusjegyeit, származását, korát Azonosítani a bútor, szőnyeg anyagát, készítési-díszítési technikáit Elvégezni a bútorok, szőnyegek meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gazdasági logisztikus szaktanácsadó

    A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a logisztika és az ellátási lánc stratégiai és operatív tervezésének főbb elveivel és munkafolyamataival, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások tartalmával és azok menedzselésével. A képzés során a hallgatók megismerik az egyes logisztikai szolgáltatások jellemzőit, a termelési logisztika legfontosabb elemeit, a beszerzés, készletezés, raktározás, szállítmányozás mellett az ellátási lánc menedzsmentjét és a hozzá kapcsolódó logisztikai informatikát. A hallgatók előképzettségüktől függően speciális betekintést nyernek a szakképzettség olyan területeibe, amelyek korábbi képzési rendszerükben nem szerepeltek. Műszaki végzettségűek gazdasági és pénzügyi ismereteket, a gazdasági végzettségűek logisztikai rendszerekben felmerülő döntési módszereket sajátíthatnak el. A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képesség válnak komplex logisztikai szolgáltatási feladatok ellátására, menedzselésére, logisztikai informatikai problémák megoldására, logisztikai projektek irányítására, illetve a logisztikai szolgáltatások teljesítményének mérésére is. A hallgatók valós, átfogó esettanulmányok segítségével sajátítják el a beszerzés, a termelés és a disztribúciós menedzsment, valamint az ellátási lánc tudásanyagát.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A gazdasági logisztikus szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: * az ellátási lánc és logisztikai menedzsment értelmezését, jellemzői ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. nemzetközi logisztikai szaktanácsadó

  A szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megismertesse a résztvevőket a logisztika és az ellátási lánc stratégiai és operatív tervezésének főbb elveivel és munkafolyamataival, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások tartalmával és azok menedzselésével. A képzés során a hallgatók megismerik az egyes logisztikai szolgáltatások jellemzőit, a klasszikus fuvarozás és a szállítmányozás mellett a komplex logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalatok (Third Party Logistics (3PL), Fourth Party Logistics (4PL) szerepét és funkcióit és működését. A hallgatók betekintést nyernek a logisztikai szolgáltatások jogi feltételrendszerébe és ezáltal felkészítést kapnak a vállalati felelősségvállalásra, az ellátási lánc jogi biztonságának garantálására, melynek révén erősödik az ellátási lánc jogbiztonsága és a felelős vállalati gazdálkodás.  A képzés ismeretanyagának birtokában a hallgatók képesség válnak komplex logisztikai szolgáltatási feladatok ellátására, a szükséges fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatási szerződések letárgyalására és megkötésére, illetve a logisztikai szolgáltatások teljesítményének mérésére és teljes körű folyamatdokumentálására is.  A hallgatók átfogó esettanulmányok alapján sajátítják el a beszerzés, a termelés és a disztribúciós menedzsment, valamint a nemzetközi logisztikai szolgáltatás tudásanyagát. A hallgatók tudásanyagát képezik egyidejűleg a nemzetközi kereskedelem szabályai, valamint a logisztikai szolgáltatások adó, vámjogi összefüggései is.   A képzés során elsa ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. logisztikai rendszertervező

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást megvalósító logisztikai - áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési  folyamatok és rendszerek, valamint a kapcsolódó kereskedelmi ügyletek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására.   A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: - a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; - a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; - a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására; - a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat; -        önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; -        a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére; -        rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére; -        integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, szá ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. logisztikai rendszerek szakspecialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * képességek kialakítása a beszerzési piackutatásra és „beszállító-értékelési” folyamatok irányítására; * képességek kialakítása az árutovábbítási technológiák és folyamatok tervezésére, szervezésére és bonyolítására; * képességek kialakítása az anyag és áruleosztási rendszerek szervezésére, működtetésére; * képességek kialakítása a fuvarozási módokkal kapcsolatos költséghatékonysági szempontok érvényesítésére; * képességek kialakítása a szállítással, szállítmányozással kapcsolatos feladatok ellátására, fuvarokmányok kezelésére; * képességek kialakítása az áru-megrendelési feladatok irányítására és az áruátvételi folyamatok szervezésére, bonyolítására; * képességek kialakítására raktárrendszerek irányítására, a raktározással, különböző termékcsoportok tárolásával kapcsolatos feladatok menedzselésére; * képességek kialakítása a csomagoláslogisztikai és komissiózási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására; * képességek kialakítása a készletgazdálkodási feladatok menedzselésére; * képesség a globális logisztikai azonosítási és kommunikációs szabványok felismerésére és alkalmazására; * képességek kialakítása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos logisztikai menedzselési feladatok ellátására; * képességek kialakítása a termelési folyamatokhoz kapcsolódó anyagellátási és anyagmozgatási rendszerek tervezésére, szervezésére, irányítására; * képességek kialakítása a rendelés-feldolgozási és megrendelés-teljesítési folyamatok menedzse ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. sales értékesítési szakközgazdász

  A képzésben végzettek az értékesítés elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint gyakorlati felhasználására is kompetenssé válnak. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű értékesítési/sales módszertanokat, technikákat. Mindezzel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátítanak el.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A sales értékesítési szakközgazdász* képessé válik az értékesítés fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára, a stratégiai gondolkodásra;* képes az értékesítést a szakmák és a tudomány területén elhelyezni;* megismeri az értékesítés folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket, részletes áttekintés alapján képessé válik értékesítési stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani;* elsajátítja az értékesítői/saleses szemléletet, képessé válik a stratégiai gondolkodásra;* betekintést kap a vevői, fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás és szemlélet az értékesítés/sales világában;* a legújabb módszerek integrált használata. Ismeretek:A sales értékesítési szaktanácsadó* stratégiaalkotási ismeretekkel és a módszerek integrált használatának képességével rendelkezik;* ismeri a kapcsolódó módszereket és az egyes eszközök használatát, tudja adaptál ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. logisztikai rendszerek szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * képességek kialakítása a beszerzési piackutatásra és „beszállító-értékelési” folyamatok irányítására; * képességek kialakítása az árutovábbítási technológiák és folyamatok tervezésére, szervezésére és bonyolítására; * képességek kialakítása az anyag és áruleosztási rendszerek szervezésére, működtetésére; * képességek kialakítása a fuvarozási módokkal kapcsolatos költséghatékonysági szempontok érvényesítésére; * képességek kialakítása a szállítással, szállítmányozással kapcsolatos feladatok ellátására, fuvarokmányok kezelésére; * képességek kialakítása az áru-megrendelési feladatok irányítására és az áruátvételi folyamatok szervezésére, bonyolítására; * képességek kialakítására raktárrendszerek irányítására, a raktározással, különböző termékcsoportok tárolásával kapcsolatos feladatok menedzselésére; * képességek kialakítása a csomagoláslogisztikai és komissiózási feladatok tervezésére, szervezésére, irányítására; * képességek kialakítása a készletgazdálkodási feladatok menedzselésére; * képesség a globális logisztikai azonosítási és kommunikációs szabványok felismerésére és alkalmazására; * képességek kialakítása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos logisztikai menedzselési feladatok ellátására; * képességek kialakítása a termelési folyamatokhoz kapcsolódó anyagellátási és anyagmozgatási rendszerek tervezésére, szervezésére, irányítására; * képességek kialakítása a rendelés-feldolgozási és megrendelés-teljesítési folyamatok menedzse ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. sales értékesítési szaktanácsadó

  A képzésben végzettek az értékesítés elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják. Hozzájutnak a strukturális ismeretekhez, a fogalomrendszer pontos használatához, valamint gyakorlati felhasználására is kompetenssé válnak. Elsajátítják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott korszerű értékesítési/sales módszertanokat, technikákat. Mindezzel mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátítanak el.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A sales értékesítési szaktanácsadó* képessé válik az értékesítés fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára, a stratégiai gondolkodásra;* képes az értékesítést a szakmák és a tudomány területén elhelyezni;* megismeri az értékesítés folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket, részletes áttekintés alapján képessé válik értékesítési stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani;* elsajátítja az értékesítői/saleses szemléletet;* betekintést kap a vevői, fogyasztói magatartásba és annak specialitásaiba.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás és szemlélet az értékesítés/sales világában;* a legújabb módszerek integrált használata. Ismeretek:A sales értékesítési szaktanácsadó* stratégiaalkotási ismeretekkel és a módszerek integrált használatának képességével rendelkezik;* ismeri a kapcsolódó módszereket és az egyes eszközök használatát, tudja adaptálni azokat a cégére, vállalkozására, terméké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Töltőállomás-kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét Közreműködni az üzemanyagok, a kenőanyagok és a shop-termékek beszerzésében, készletezésében Értékesíteni az üzemanyagokat, a kenőanyagokat és a shop-termékeket Kezelni a töltőállomás szolgáltatásaihoz szükséges berendezéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Boltvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: Kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni Marketingtevékenységet végezni Irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az árués vagyonvédelmet Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a készletekkel Meghatározni az eladási árat Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését Banki tranzakciókat végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést Ellátni a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages