• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Administrationsøkonom

  En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameErhvervsakademi Sjælland, Campus Køge (EA Sj Køge)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Offentlig administration

  Du lærer bl.a. at vurdere og håndtere konkrete administrative problemstillinger og at komme med relevante løsningsforslag. Du får desuden indsigt i, hvordan man arbejder inden for eksisterende lovgivning og forvaltningspraksis.Dine job- og karrieremuligheder vil primært være inden for den offentlige forvaltning. Dine konkrete jobmuligheder vil afhænge af, hvilke fag og moduler du har valgt under uddannelsen. ...

  Provider NameUCSJ, Campus Næstved (UC Sj Camp Næst)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. HA International Management

  Du får indsigt i bl.a. marketing, økonomistyring og administration og lærer at analysere og løse problemer i både internationale og multinationale virksomheder.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en internationalt orienteret kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i salgs- og marketingsafdelinger på virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Politik og administration

  Undervisningen omfatter bl.a. fagene moderne politik, politisk sociologi og politisk filosofi. Du har også fag som økonomi, forvaltning og internationale forhold.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Der er bl.a. jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi og projektledelse

  Du lærer at bruge grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer samt at styre såvel et projekts økonomi som processen og de mennesker, der er med i projektet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Uddannelsen giver dig en teoretisk viden om økonomi i en samfundsfaglig kontekst. Du lærer at beherske et eller to sprogområder, ligesom du også undervises i sprogområdernes kultur og politiske system.Med en bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervssprog vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale akiviteter. Du kan læse videre på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Samfundsfag

  På uddannelsen får du et solidt kendskab til det demokratiske og moderne samfund samt de økonomiske og internationale strømninger, som har påvirket det.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som underviser i gymnasiet eller inden for det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne arbejde i private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Socialrådgiver

  På uddannelsen lærer du om socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, organisation, økonomi, lovgivning og juridisk metode. Du skal kunne sætte dig ind i samfundsmæssige og juridiske problemstillinger og finde løsninger for den enkeltes problemer på baggrund af din viden.Socialrådgivere arbejder primært i stat og kommune, men kan også være ansat i fx faglige organisationer. Dine arbejdsområder kan variere meget, men du vil typisk arbejde med børn, unge eller familier. Andre områder kan være integration eller problemstillinger inden for kriminalforsorgen. ...

  Provider NameSocialrådgiveruddannelsen Metropol (Frederiksberg) (Soc. Metropol)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Business Administration and Sociology

  Gennem økonomiske og sociologiske fag arbejder du med analyser af virksomheder og organisationer. Du opbygger en løsningsorienteret viden til gavn for fx virksomheder, der søger fodfæste i den globaliserede netværksøkonomi.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med fx organisatoriske forandrings- og innovationsprocesser, som Human Resource-medarbejder eller med evalueringer og analyser af arbejdsmarkedet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Asian Studies Programme (ASP)

  I løbet af studiet tilegner du dig en bred viden om asiatisk sprog, samfund og kultur. Du beskæftiger dig bl.a. med emner som interkulturel kommunikation, organisationsteori og samfundsøkonomi, og du bliver trænet i at lave komparative analyser.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, der opererer på tværs af Europa og Østasien. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages