• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 197 items
 1. Datamatiker

  Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- og forretningsforståelse.Du har mulighed for at specialisere dig senere i uddannelsen, fx inden for systemudvikling. Som datamatiker kan du, alt efter i hvilken retning du har specialiseret dig, designe it-systemer, programmere eller vedligeholde store databaser. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Farmakonom

  Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære om kulturelle, sociale og personlige faktorer, der påvirker din kontakt med apotekets kunder. Du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik.Som farmakonom vil du ofte finde arbejde på et apotek eller et sygehusapotek. Du kan dog også arbejde med bl.a. kvalitetsstyring og kontrol i medicinalindustrien. ...

  Provider NamePharmakon (Pharmakon)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Procesteknolog

  Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle uanset studieretning. Her lærer du om samarbejde og kommunikation og får en grundlæggende viden om naturvidenskab.Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af den valgte studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, både i den offentlige sektor og i private virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Tandklinikassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Jagtvej (EUC Sj Næstv J)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Industriteknikeruddannelsen

  En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere. Som industritekniker lærer du at opstille maskinerne og reparere dem, hvis de går i stykker. Du lærer også at svejse.En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Forfatter

  Der arbejdes med litterær skriveteknik og generelt med litteratur og kultur. I løbet af undervisningen deltager du i en lang række undervisningsforløb, workshops, seminarer og studieture. Som færdiguddannet fra Forfatterskolen kan du blive professionel forfatter, men der er ingen garanti. Mange vælger også at arbejde med kulturformidling eller bliver ansat på forlag og tidsskrifter eller som journalister og radiomedarbejdere. ...

  Provider NameForfatterskolen (Forfatterskolen)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Scenograf

  Du arbejder både med teknisk tegning og håndtegning samt bygger modeller digitalt og i virkeligheden. Du lærer at gå professionelt til værks i den scenografiske proces, hvor du står for både kulisser og kostumer. Undervejs i uddannelsen kommer du i praktik på et teater. Som færdiguddannet scenograf vil du typisk finde arbejde på teatre, men der er også jobmuligheder på fx filmproduktioner eller på tv-stationer. ...

  Provider NameStatens Scenekunstskole (Scenekunstskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Om indgangen Merkantil

  Du lærer fx om kontakt med kunder og om it som arbejdsredskab.Grunduddannelsen på indgangen Merkantil kaldes også HG (Handelsskolernes Grunduddannelse).Alt efter dit uddannelsesvalg kan du blive ansat i fx butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed, i en handelsvirksomhed, et eventbureau eller inden for bank- og forsikringserhvervet. ...

  Provider NameViden Djurs - VID Erhvervsuddannelser (Viden Djurs - T)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Klinisk tandtekniker

  Både under uddannelsen og som færdiguddannet arbejder du tæt sammen med tandlægerne. Uddannelsen er sammensat af medicinske og kliniske fag som anatomi, tandmorfologi, bidfunktionslære, oral gerontologi og dianostik. Du lærer desuden om andre faktorer, der kan påvirke et patientforløb, fx adfærd og psykologi. Som færdiguddannet kan du finde arbejde hos en klinisk tandtekniker eller en tandlæge. Vil du gerne være selvstændig, kan du efter et års arbejde ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation til at blive privatpraktiserende klinisk tandtekniker. ...

  Provider NameSKT - Skolen for Klinikass. -Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (Klinikass.Årh.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Flymekaniker

  En vigtig del af arbejdet går ud på at efterse flyene og melde dem klar, før de må starte. Du deltager også i eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad.Som flymekaniker lærer du også at aflæse data fra flyets computer og skrive rapporter om det, der er lavet ved flyet. Flymekanikere kan arbejde i flyværksteder i civile og militære lufthavne. ...

  Provider NameTEC Hvidovre (TEC Hvidovre)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages