• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 179 items
 1. Starptautiskās komunikācijas vadība- Prof. bak. studijas

  PRASMES Iemācīsies vadīt komunikāciju globālajā publiskajā telpā, uzlabosi svešvalodu zināšanas. Apgūsi valsts pārvaldības principus, etiķeti un protokolu, izkopsi publiskās uzstāšanās prasmes. Apgūsi prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu un vadītu starptautiskus projektus. KARJERA: •Tevi gaida interesants un labi apmaksāts darbs kā uzņēmuma pārstāvim ārvalstīs vai misijas vadītājam, varēsi ikdienā pielietot svešvalodu zināšanas un spēju sastrādāties ar dažādu kultūrucilvēkiem; •ja vēlies iegūtās zināšanas par starptautisko vidi izmantot darbā tepat, Latvijā, varēsi strādāt Ārlietu ministrijā un citās valsts institūcijās; •spēsi izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju; •Tu varēsi noteikt valstu un sabiedrību dienaskartību. PRAKSE Ārlietu ministrijā, Valsts kancelejā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Basketbola savienibā, Latvijas Tirdzniecības un rupniecības kameras uzņēmumos visos studiju gados. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Mediju studijas un žurnālistika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kompetentus, augsti kvalificētus un konkurētspējīgus žurnālistus un mediju speciālistus darbam masu mediju organizācijās un pašu veidotos uzņēmumos, īpaši studiju procesā apskatot jaunākās tendences mediju attīstībā gan no mediju satura veidošanas, gan mediju vadības viedokļa. Prasmes un iemaņas Studiju programma palīdz attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kvalitatīva un mūsdienīga žurnālistikas satura veidošanai, tai skaitā arī sociālo mediju izmantošanai žurnālistikas darbā;Studiju programma sniedz zināšanas un izpratni par mediju un plašākiem komunikācijas procesiem; mediju producēšanas, satura veidošanas un satura patēriņa procesiem; komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to, kā tas ietekmē mediju nozari un sabiedrību kopumā; valsts un sabiedrības pārvaldi, politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu u.c Studiju programmas absolventi var strādāt mediju un citās organizācijās, kas saistītas ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi digitālā, foto, video, audio un drukātā formātā. Absolvents var veidot savu uzņēmumu un kļūt par privātuzņēmēju mediju industrijā. Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi - darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Informācijas pārvaldība- Bak. studijas

  2017. gada rudenī uzņem tikai pilna laika studijās. Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi divās specializācijās: informācijas pārvaldība bibliotēkās un informācijas centros, un informācijas pārvaldība dažādās institūcijās. Kursu tematiskās grupas ir šādas: •Informācijas pārvaldības teorētiskie pamati •Informācijas resursu pārvaldība •Informācijas pakalpojumu pārvaldība Apgūstamie priekšmeti aptver tematus par informācijas iestādēm un informācijas resursiem mūsdienu sabiedrībā, informācijas resursu pārvaldību, informācijas sistēmām un pakalpojumiem, iestāžu pārvaldību, kā arī ekonomiku, saskarsmes psiholoģiju, elektronisko izdevējdarbību, datu bāžu un www lapu veidošanu, kultūras vēsturi u.c. Programmas mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas un prasmes informācijas pārvaldībā dažādās institūcijās (bibliotēkās, informācijas dienestos vai centros, arhīvos, muzejos, citās valsts un privātajās iestādēs un uzņēmumos), aptverot šādus galvenos informācijas speciālista kompetences tematiskos blokus: informācijas resursu pārvaldība; informācijas institūciju pārvaldība; informācijas pakalpojumu pārvaldība; informācijas tehnoloģiju pārvaldība. Darba iespējas: bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldību institūcijas un komercstruktūras, kas veic informācijas resursu vākšanu, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar klientiem un informācijas lietotājiem, informācijas sistēmām. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Komunikācijas zinātne- Bak. studijas

  Studiju programmā ir 4 apakšprogrammas – žurnālistika, sabiedriskās attiecības, reklāma un mediju studijas. Specializēšanās izvēlētajā apakšprogrammā notiek sākot ar 4. semestri. Žurnālistikas apakšprogrammā ir praktiski orientētas studijas, kā vākt informāciju un sagatavot to dažādiem medijiem un auditorijām. Studenti trenējas multimediju studijā un patstāvīgi gatavo materiālus dažādiem mediju veidiem (ziņas, TV sižetus, žurnālu rakstus, filmas). Sabiedrisko attiecību apakšprogrammā studenti apgūst zināšanas par organizāciju komunikācijas interesēm un vajadzībām, mārketinga komunikāciju, mācās plānot kampaņas, analizē sabiedrisko attiecību praksi un praktiski izstrādā paši savus projektus. Reklāmas apakšprogrammā studenti apgūst reklāmas kampaņu plānošanu un organizāciju, mārketinga komunikāciju, reklāmas dizainu un tekstus un praktiski izstrādā paši savus projektus. Mediju studiju apakšprogrammā studenti gūst multimediju producēšanas prasmes – praktiskas zināšanas par TV filmu veidošanu, multimediju ziņu formātiem un veidošanas principiem, mediju ekonomiku, multimediju moderēšanu u.c. Darba iespējas: radio, televīzijā, laikrakstos, žurnālos un interneta portālos strādājoši reportieri, komentētāji un žurnālisti, ziņu nodaļu un mediju redaktori, sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālisti, preses sekretāri. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Journalism with Social Studies: Specialisation History of Ideas

  Journalism with Social Studies: Specialisation History of Ideas ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Journalism with Social Studies: Specialisation Economics

  Journalism with Social Studies: Specialisation Economics ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions

  Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Journalism with Social Studies: Specialisation Sociology

  Journalism with Social Studies: Specialisation Sociology ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Journalism with Social Studies: Specialisation History

  Journalism with Social Studies: Specialisation History ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Journalism and Digital Media

  Journalism and Digital Media ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages