• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 166 items
 1. Eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Élelmiszer-, vegyiáru eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni pénztárgépet kezelni, az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni, a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót Értékesítési tevékenységet végezni kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Műszakicikk-eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: Segíteni az árubeszerzést Átvenni az árut Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Műtárgybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Raktáros

  A képesítéssel rendelkező képes: Az áru beés kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni Kezelni és ellenőrizni az árut Vezetni a raktári nyilvántartásokat Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítást Előkészíteni az árukiszállítást ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Festménybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gázcseretelep-kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Javaslatot tenni a PB-gázpalackok megrendelésére Elvégezni a PB-gázpalackok átvételét, tárolását és értékesítését Kezelni a szolgáltatásaihoz kapcsolódó biztonsági berendezéseket Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Ékszerbecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. customs logistics expert economist

  A vámlogisztika szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét és jelentőségét.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók számára az alábbi kompetenciák, tudáselemek és ismeretek megszerzését biztosítja: a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciái, kihívása, benne az egyes országok lehetőségei; az Európai Unió és a kapcsolódó hazai jogi szabályozás; a vámlogisztikai megoldásokhoz kapcsolódó etikai elvárások, ismeretek; a vámlogisztika módszertana és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlat; a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközisedő kis- és középvállalkozások stratégiai kihívásai és az azokra adható menedzsment válaszok; az összetett ellátási láncok, kiemelten azok logisztikai folyamatainak rendszerszerű megismerése, működési logikája és kiemelt menedzsment eszközei; a globalizáció és a lokalizáció gazdasági kihívásaival kapcsolatos menedzsment kihívások és azok megoldási eszközei; az egyes vállalatok vagy ellátási láncok szintjén alkalmazható vámlogisztikai megoldások és azok hatása a vállalati, illetve a láncszintű teljesítményre; az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterület, annak szerepe, eszközei.   A képzés elvégzésével a hallgatók  a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok e ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. vámlogisztikai menedzser

  A vámlogisztika szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek felkészítése a gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét és jelentőségét. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciái, kihívása, benne az egyes országok lehetőségei;- az Európai Unió és a kapcsolódó hazai jogi szabályozás;- a vámlogisztikai megoldásokhoz kapcsolódó etikai elvárások, ismeretek;- a vámlogisztika módszertana és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlat;- a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközisedő kis- és középvállalkozások stratégiai kihívásai és az azokra adható menedzsment válaszok;- az összetett ellátási láncok, kiemelten azok logisztikai folyamatainak rendszerszerű megismerése, működési logikája és kiemelt menedzsment eszközei;- a globalizáció és a lokalizáció gazdasági kihívásaival kapcsolatos menedzsment kihívások és azok megoldási eszközei;- az egyes vállalatok vagy ellátási láncok szintjén alkalmazható vámlogisztikai megoldások és azok hatása a vállalati, illetve a láncszintű teljesítményre;- az export és import jogszerűségét biztosító, valamint az ellátási lánc biztonságát felügyelő trade compliance szakterület, annak szerepe, eszközei.     A képzés elvégzésével a hallgatók - a külkereskedelmi cégkapcsolatok menedzsmentjéhez, valamint a vállalatok egyes alrendszerei közötti együttműködéshez szükséges vám- és ellátásilánc-ismeretekre tesznek szert;- képesek lesz ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages