• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 740 items
 1. Cold storage operator fisheries

  ● Maakt de eigen planning op (co 01274) - Leest en interpreteert de opdracht - Raadpleegt (indien nodig) de productieplanning - Raadpleegt de orders - Plant de eigen werkzaamheden op efficiënte wijze ● Controleert de vis bij ontvangst (D110501 Id18112-c) - Beoordeelt de versheid zintuiglijk (huid, ogen, slijm, kieuwen, textuur, insnijding, smaak, geur) - Gaat na of er parasieten, bloedvlekken of skeletvormingen en vreemde voorwerpen (hout, metaal) aanwezig zijn - Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten - Controleert de traceerbaarheidslabels - Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften - Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne - Meldt afwijkingen of onregelmatigheden - Houdt producten/leveringen die niet voldoen aan de richtwaarden tegen ● Volgt de traceerbaarheid van producten op (D110501 Id18112-c, D110601 Id17268/18111-c/2181-c) - Controleert de beschikbare product-, proces en transportgegevens - Houdt de gegevens bij met het oog op de traceerbaarheid van producten - Controleert of de producten vers zijn en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen door het gebruiken van de juiste meetapparatuur (reometer*, kunstneus) en het controleren van de houdbaarheidsdatum - Vermeldt of registreert afwijkingen of onregelmatigheden - Gebruikt eenvoudige registratie- en kantoorsoftware - Verwijdert beschadigde producten of producten die niet aan de norm voldoen - Meldt onmiddellijk (significante) afwijking ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Fish filleter-processor

  ● Controleert de vis bij ontvangst (D110501 Id18112-c) - Beoordeelt de versheid zintuiglijk (huid, ogen, slijm, kieuwen, textuur, insnijding, smaak, geur) - Gaat na of er parasieten, bloedvlekken of skeletvormingen en vreemde voorwerpen (hout, metaal) aanwezig zijn - Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten - Controleert de traceerbaarheidslabels - Controleert of de goederen voldoen aan de hygiënische voorschriften - Respecteert de regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne - Meldt afwijkingen of onregelmatigheden - Houdt producten/leveringen die niet voldoen aan de richtwaarden tegen ● Maakt de productieruimte gereed (co 01262) - Zet alle gereedschappen en materialen klaar - Zorgt dat er zo weinig mogelijk tijd en materiaal wordt verspild - Zet alle producten klaar zodat de productie zonder onderbrekingen kan verlopen - Zorgt dat alle messen proper en gedesinfecteerd zijn - Respecteert de veiligheidsvoorschriften - Controleert of alle oppervlakten die in contact komen met de visproducten proper zijn - Respecteert de koudeketen ● Volgt de productieorder op (co 01263) - Leest en interpreteert de gegevens van de productiefiche - Controleert de eigen productenstroom aan de hand van de opdracht - Gebruikt hygiënische uitrusting - Bewaakt de voortgang ten opzichte van de deadlines en de gestelde doelen - Voorkomt kwaliteitsverlies - Functioneert goed en efficiënt op piekmomenten - Past de richtlijnen voor voedselveiligheid, hygiëne en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Food industry processing supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 01327) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089, H250501 Id16361-c) - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Paper and cardboard processing supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 00943) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089, H250501 Id16361-c) - G ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Seafood preparer

  ● Maakt de planning op en de werkplek klaar (D110301 Id18086-c, D110501 Id18112-c) - Schat de vraag van de klanten in - Maakt de (wekelijkse) productieplanning op - Stelt een assortiment samen volgens bestelling, verwachte verkoop, seizoen en aanvoer - Plant de te maken traiteurproducten - Plant zijn eigen dagtaken - Leest en interpreteert de productieopdracht - Kiest de juiste receptuur/productfiche - Kiest en weegt grondstoffen af in functie van het te bereiden product - Respecteert de grondstofverhoudingen voor de te maken hoeveelheden - Houdt rekening met de wettelijke normeringen en traceerbaarheidsvoorschriften - Houdt rekening met het allergenenbeleid* - Organiseert zijn eigen werkplek functioneel en ergonomisch * *Allergeen: is een bestanddeel van een natuurlijke of kunstmatige stof die allergische reacties kan veroorzaken ● Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen (D110301 Id18152-c) - Registreert voorraad en het verbruik van producten - Neemt actie in geval van tekorten of overschotten - Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling - Verzorgt de administratie voor bestellingen ● Controleert de vis bij ontvangst (D110301 Id18112-c) - Beoordeelt de versheid zintuiglijk (huid, ogen, slijm, kieuwen, textuur, insnijding, smaak, geur) - Gaat na of er parasieten, bloedvlekken of skeletvormingen en vreemde voorwerpen (hout, metaal) aanwezig zijn - Verwijdert onmiddellijk producten die verontreinigd zijn met parasieten - Controleert de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Compounder

  ● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften en bereidt de werkzaamheden voor (H330301 Id13096-c) - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over - Raadpleegt de productieplanning - Houdt zich aan de productieorder en technische fiche - Kiest de ingrediënten in functie van de productieorder - Zet de ingrediënten klaar voor productie ● Controleert de voorraad voor de eigen productie. (H210201 Id17701-c, H330301 Id21981-c) - Superviseert en verifieert grondstoffen en materialen op tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling en kwaliteitsafwijkingen - Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen - Gebruikt toestellen voor goederentransport - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht - Volgt informatie van beeldschermen op - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure - Past hef- en tiltechnieken toe ● Controleert de ingrediënten (co 01182) - Onderzoekt de conformiteit (kwaliteit, zuiverheid, ….) - Doet een visuele controle - Neemt stalen - Laat eventueel de stalen analyseren door een labo of doet basisanalyses zelf - Interpreteert de resultaten en neemt actie in geval van non-conformiteit - Respecteert het allergenenbeleid ● Weegt de verhoudingen van de ingrediënten af en doseert (H330301 Id16543-c) - Stemt de hoeveelheid ingrediënten af op de opdracht (afwegen, doseren, mengen, berekenen, ….) - Gebruikt weeg- en doseermateriaal (weegschaal, doseerglas, ….) - H ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master brewer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Stelt de receptuur op (co 01226) - Volgt de bestaande receptuur op of stelt een nieuwe receptuur samen - Maakt het brouwschema en volgt het op - Kiest de grondstoffen uit in functie van de receptuur - Gaat na of de grondstoffen voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen - Berekent de juiste hoeveelheid van elke grondstof en respecteert de verhoudingen - Interpreteert het analyseverslag van de grondstoffen - Bepaalt het toedieningstijdstip per grondstof - Zorgt voor de juiste voorraad - Plant de nodige brouwsels in ● Behandelt de grondstoffen voor (co 01227) - Weegt de grondstoffen af - Bedient de molen - Schroot* de mout - Stort de grondstoffen - Bereidt de juiste temperatuur voor in functie van de grondstof - Bepaalt de mout-water verhoudingen - Meet de pH-waarde met de gepaste meettoestellen en past aan indien nodig * *Schroten : malen of pletten van mout ● Maïscht* het brouwsel (co 01228) - Verstijfselt* het ruwe graan - Voert het brouwschema uit - Meet de pH en past deze eventueel aan - Bouwt de temperatuurtrappen op door de juiste temperatuur in te stellen - Bewaakt het temperatuurschema - Meet de versuikering - Volgt het proces nauwgezet op - Stopt het maïschen tijdig op de aangewezen temperatuur * *MaÏsche: vrij dikke brij van gemalen mout (eventueel andere ongemoute granen en water). De grondstoffen worden samengevoegd in de beslagkuip om dan de 1ste stap in het brouwproces te ondergaan; maïschen *Verstijfselen: oplos ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Microbrewer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Stelt de receptuur op (co 01240) - Volgt de bestaande receptuur op of stelt een nieuwe receptuur samen - Maakt het brouwschema en volgt het op - Kiest de grondstoffen uit in functie van de receptuur - Gaat na of de grondstoffen voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen - Berekent de juiste hoeveelheid van elke grondstof en respecteert de verhoudingen - Interpreteert het analyseverslag van de grondstoffen - Bepaalt het toedieningstijdstip per grondstof - Zorgt voor de juiste voorraad - Plant de nodige brouwsels in ● Behandelt de grondstoffen voor (co 01241) - Weegt de grondstoffen af - Bedient de molen - Schroot* de mout - Stort de grondstoffen - Bereidt de juiste temperatuur voor in functie van de grondstof - Bepaalt de mout-water verhoudingen - Meet de pH-waarde met de gepaste meettoestellen en past aan indien nodig * *Schroten : malen of pletten van mout ● Maïscht* het brouwsel (co 01242) - Verstijfselt* het ruwe graan - Voert het brouwschema uit - Meet de pH en past deze eventueel aan - Bouwt de temperatuurtrappen op door de juiste temperatuur in te stellen - Bewaakt het temperatuurschema - Meet de versuikering - Volgt het proces nauwgezet op - Stopt het maïschen tijdig op de aangewezen temperatuur * *MaÏsche: vrij dikke brij van gemalen mout (eventueel andere ongemoute granen en water). De grondstoffen worden samengevoegd in de beslagkuip om dan de 1ste stap in het brouwproces te ondergaan; maïschen *Verstijfselen : oplo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Coffee roaster

  ● Voert de ruwe koffiebonen aan (co 01176) - Voert de ruwe bonen manueel of via een transportsysteem aan - Doet een visuele controle op de ruwe koffiebonen - Respecteert de voedselveiligheid - Meldt non-conformiteiten - Respecteert de traceerbaarheid - Past registratietechnieken toe ● Stelt de mengeling samen op basis van een receptuur (H150501 Id23524-c/3346-c) - Leest en interpreteert de receptuur - Voorziet de vultrechter van de nodige hoeveelheid te branden bonen - Kan de nodige hoeveelheden afwegen - Bedient de weegschaal - Ziet toe op een constante kwaliteit ● Brandt de bonen volgens brandprofiel (H150501 Id17912-c) - Leest en interpreteert de opdracht en het te realiseren brandprofiel - Bedient de brander - Vult de brander - Brandt de bonen - Controleert permanent het brandproces door visuele en auditieve controle op de staalname (o.a. het kraken van de bonen) - Beheerst permanent de brandtemperaturen en regelt bij waar nodig - Bewaakt de brandduur in functie van het gevraagde brandprofiel - Voegt eventueel water toe in functie van bedrijfsspecifieke procedures - Stopt tijdig het brandproces - Verwijdert de gebrande bonen tijdig uit de brandkamer - Zorgt dat de brandkamer volledig leeg is, vooraleer een volgende lading toekomt - Herstart ondertussen het brandproces - Bewaakt de brandveiligheid ● Koelt de bonen (H210201 Id333-c) - Zet de koeling aan - Laat de bonen afkoelen in de koelkamer - Neemt een staal en maalt het - Doet een kleurmeting - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Coffee taster-expert

  ● Komt tegemoet aan de vraag/vereisten van de consumenten op het gebied van geuren en smaken voor koffieproducten (H150501 Id13494-c) - Verzamelt relevante informatie over (potentiële) doelgroep, marktontwikkelingen en productontwikkelingen - Leest relevante informatie over marktontwikkeling, productontwikkeling en doelgroepen - Volgt de actuele evoluties in de sector op via studiedagen, vakbeurzen,… - Wisselt kennis en ervaringen uit met deskundigen - Kent de markttendensen op gebied van geur en smaak - Verzamelt relevante informatie over de producten en productontwikkeling - Adviseert de aankoper bij het aankopen van de producten (koffiebonen) ● Beoordeelt doorheen het ganse proces de zintuiglijke eigenschappen van het product (opeenvolging van gewaarwordingen, geurwiel*, evenwicht, stabiliteit, ….) in functie van de finale bestemming (H150501 Id17912-c) - Gebruikt een “geurwiel” - Gebruikt het reukgeheugen - Beoordeelt de geur - Beoordeelt de smaak - Beoordeelt visueel (symmetrie, kleur, bonenegaliteit, breuk, defecten,…) - Beoordeelt de textuur (hoe het aanvoelt in de mond) - Zorgt dat de smaak constant blijft * *Geurwiel: instrument waarbij geuren worden ingedeeld in geurfamilies. Het is een ordening van de rijk geschakeerde parfumwereld en biedt houvast bij het ontwikkelen van persoonlijke voorkeuren voor smaken en geuren. ● Selecteert origines (H150501 Id17496-c) - Documenteert zich over de grondstoffenmarkt en producenten - Selecteert de te proeven origines* - Beslis ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages