• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 147 items
 1. szakember ruhaipari termékfejlesztő szakon

  A ruhaipari termékfejlesztő szakember továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a ruhaipari termékek technológiai folyamatainak üzemi irányítására, továbbá a ruhaipari termékek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   /A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A ruhaipari termékfejlesztő szakember képzésen végzettek ismerik –        a digitális gyártáselőkészítés berendezéseit, a jövőbeni fejlesztési irányokat; –        az alapvető termékek digitális gyártáselőkészítési folyamatainak irányítását; –        a ruhaipari termékek gyártmány- és kollekciótervezésének elméleti alapjait és CAD módszereit; –        tisztában vannak a divatipar struktúrájával, felépítésével, a hagyományos és a legújabb alapanyagok jellemzőivel és feldolgozási tulajdonságaival; –        ismerik a ruhaipari termékek előállítása során alkalmazott innovatív technológiákat; –        elsajátítják az alapvető ruhaipari termékek előállításának gyártástechnológiáját, a gyakorlati megvalósítást és az egyes műveletek szakszerű műszaki dokumentációjának készítését; –        ismerik a szín- és trendelőrejelzés jelentőségét;  –        a ruhaipari termékek előállítása során felmerülő környezetterheléssel kapcsolatos mérnöki feladatokat; –        a ruhaipari üzemek, egyes termelő részlegeinek terve ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakmérnök csomagolástechnológus szakon

  A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzés célja az, hogy az alapképzési szakon megszerzett korszerű és magas színvonalon elsajátított elméleti, módszertani és gyakorlati mérnöki ismeretek birtokában a hallgatók képesek legyenek a csomagolási technológiák üzemi irányítására, továbbá a csomagolószerek tervezésével, gyártásával, valamint minőségi követelményeinek meghatározásával kapcsolatos feladatok ellátására.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik –        a korszerű csomagolóanyagokat, azok előállítási és feldolgozási technológiáit; –        a termékcsomagolás alapvető technológiáit, a fejlesztések irányait; –        a csomagolóeszközök tervezésének elméleti alapjait és a CAD módszereit; –        a csomagolóanyagok minősítő vizsgálatait, a kész csomagolások ellenőrző vizsgálatait; –        a csomagológépek feladatait, alapműveleteiket, az egyes csomagolási alapformák gépesítési lehetőségeit; –        a csomagolás környezetterhelése kapcsán felmerülő mérnöki feladatokat; –        a csomagolóüzemek, csomagolási feladatokat ellátó részlegek tervezésének és szervezésnek módszereit; –        a csomagolás marketingfeladatait; –        a csomagolószerek gyártásának és a csomagolási műveletek végzésének minőségirányítási kérdéseit.   A csomagolástechnológus szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak –        csomagolási tevékenységet folytató ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Earth Science Engineer

  A képzés célja földtudományi mérnökök képzése, akik felkészültek egyszerűbb szakmai feladatok önálló megoldására és tervezési elvek alkalmazására a földtani közeg állapotvizsgálatánál, a természeti erőforrások - nyersanyagok, energiahordozók és a víz - készleteinek kutatásánál és feltárásánál, a készletek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésénél és előkészítésénél. Képesek e műszaki-gazdasági folyamatokhoz szükséges sajátos építmények és műtárgyak építésének, fenntartásának, üzemeltetésének irányításában való közreműködésre, illetve e tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására. Képesek komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre. Ismereteik alapján megfelelő szakmai gyakorlatot szerezve lehetőséget kaphatnak a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építmények esetében építési műszaki ellenőri feladatok ellátására, hites bányamérői tevékenység folyatására, illetve az előírt továbbképzést követően robbantómesteri, illetve robbantásvezetői feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A földtudományi mérnök a) tudása - Áttekintően ismeri a nyersanyag-kitermelő ágazat felépítését, az ásványi nyersanyagok és felszín alatti vízkészlet megkutatására, kitermelésére és előkészítésére alkalmazott munkafolyamatokat, ezek sorrendiségét, a szakterületet érintő alapvető tervezési elveket és módszereket. - Ismeri a földtani közeget felépítő egységeket, ezeket rendszerbe tudja fogla ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Hydrocarbon Technology Development Engineer

    A szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakmérnök képzés az alábbi fő területeket foglalja magába, ennek megfelelően a szakképesítés megszerzéséhez az alábbi ismeretek megszerzése szükséges:       kőolajipari technológiák ismerete (frakcionális – minőségjavítás – konverzió – maradékfeldolgozás, alternatív üzemanyagok); petrolkémiai technológiák ismerete (olefinek előállítása és feldolgozása, fontosabb petrolkémiai termékek és előállításuk); a szénhidrogénipari profitabilitását befolyásoló főbb tényezők, főbb pénzügyi beszámolók és kimutatások értelmezése; a szénhidrogénipari értéklánc elemeinek, sajátosságai, kőolaj-kitermelés – elsődleges disztribúció – kőolaj-feldolgozás – másodlagos disztribució – nagykereskedelem – kiskereskedelem); szénhidrogénipari technológiai és termékfejlesztés folyamata; fejlesztési alternatívák gazdasági értékelésének módszertana; műszaki szimulációs eszközök, optimalizálási módszerek alkalmazása a fejlesztési folyamatban, szimulációs szoftverek főbb alkalmazási területei; szénhidrogénipari beruházási projektek menedzselése, projektmendzsment alapjai; beruházási projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményei, a bacis tervezés technológia, gépészeti és irányítástechnikai alapismeretei.     Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A hallgatók   képessé válnak a szénhidrogén-feldolgozó szektor (HPI) technológiáinak és azok működési folyamatainak megismerésére; megismerik az üzlet eredményes működését bef ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Hydrocarbon Technology Development Specialist

    A szénhidrogénipari technológia fejlesztő szakember képzés az alábbi fő területeket foglalja magába, ennek megfelelően a szakképesítés megszerzéséhez az alábbi ismeretek megszerzése szükséges:       kőolajipari technológiák ismerete (frakcionális – minőségjavítás – konverzió – maradékfeldolgozás, alternatív üzemanyagok); petrolkémiai technológiák ismerete (olefinek előállítása és feldolgozása, fontosabb petrolkémiai termékek és előállításuk); a szénhidrogénipari profitabilitását befolyásoló főbb tényezők, főbb pénzügyi beszámolók és kimutatások értelmezése; a szénhidrogénipari értéklánc elemeinek, sajátosságai, kőolaj-kitermelés – elsődleges disztribúció – kőolaj-feldolgozás – másodlagos disztribució – nagykereskedelem – kiskereskedelem); szénhidrogénipari technológiai és termékfejlesztés folyamata; fejlesztési alternatívák gazdasági értékelésének módszertana; műszaki szimulációs eszközök, optimalizálási módszerek alkalmazása a fejlesztési folyamatban, szimulációs szoftverek főbb alkalmazási területei; szénhidrogénipari beruházási projektek menedzselése, projektmendzsment alapjai; beruházási projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményei, a bacis tervezés technológia, gépészeti és irányítástechnikai alapismeretei.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők   képessé válnak a szénhidrogén-feldolgozó szektor (HPI) technológiáinak és azok működési folyamatainak megismerésére; megismerik az ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. sörfőző mester szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:A kurzus célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a sörfőzés kisüzemi és nagyüzemi technológiájával, illetve a sörfőzéssel összefüggő gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban. A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a sörfőzés folyamatának egészét áttekinteni és egy sörfőzőüzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni. A szakképzésben végzett hallgatók felkészültségük révén hozzájárulnak az egyre népszerűbbé váló sörfőző kultúra, a sörkülönlegességek és az erre épülő turisztikai attrakciók kialakításához. A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot. Az elméleti előadásokat és a szemináriumokat laboratóriumi és üzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemlék egészítik ki. Az előadások és gyakorlatok mellett a hallgatók személyesen találkozhatnak a magyar söripar meghatározó szereplőivel, sikeres vállalkozóival. A képzés részét képező üzemlátogatások keretében termékkóstolásra, személyes benyomások szerzésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik. Személyes adottságok, készségek: Átfogó technológiai, műszaki és gazdálkodási ismereteik birtokában a résztvevők alkotó módon ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sörfőző mester szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:A kurzus célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a sörfőzés kisüzemi és nagyüzemi technológiájával, illetve a sörfőzéssel összefüggő gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban.   A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a sörfőzés folyamatának egészét áttekinteni és egy sörfőzőüzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni. A szakképzésben végzett hallgatók felkészültségük révén hozzájárulnak az egyre népszerűbbé váló sörfőző kultúra, a sörkülönlegességek és az erre épülő turisztikai attrakciók kialakításához. A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő biokémiai, biotechnológiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot. Az elméleti előadásokat és a szemináriumokat laboratóriumi és üzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemlék egészítik ki. Az előadások és gyakorlatok mellett a hallgatók személyesen találkozhatnak a magyar söripar meghatározó szereplőivel, sikeres vállalkozóival. A képzés részét képező üzemlátogatások keretében termékkóstolásra, személyes benyomások szerzésére, tapasztalatcserére is lehetőség nyílik. Személyes adottságok, készségek:Átfogó technológiai, műszaki és gazdálkodási ismereteik birtokában a résztvevők alkotó módon ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser

  A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Az élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia szakmenedzser szakképzettség birtokában a végzettek képesek  * az élelmiszeripari mérnöki vagy rokon szakterületi oklevéllel rendelkezők a korábban szerzett ismereteik elmélyítésével és kibővítésével, valamint újabb, korszerű diszciplínák elsajátítására: élelmiszeripari üzemterületek és berendezések higiéniája, élelmiszer-technológiai higiénia, személyi higiénia, hatósági élelmiszerellenőrzés, élelmiszer-biztonsági program, termelési ellenőrzési rendszer – HACCP, élelmiszerek és csomagoló anyagok toxikológiája, integrált irányítási rendszerek, kockázatelemzés az élelmiszeriparban, élelmiszer-biztonság jogi szabályozása, élelmiszeripari környezetvédelem alapjai, környezetvédelmi menedzsment, környezetvédelmi jog; * a legújabb kutatási eredmények és követelmények megismerésére; * a hazai, nemzetközi higiéniai és környezetvédelmi előírások tanulmányozására; * a mai elvárásoknak megfelelő élelmiszeripari higiénikus munkakör betöltésére; * az élelmiszertermelési, valamint az élelmiszeripari környezetvédelmi problémák felismerésére, hatékony beavatkozásra; * az élelmiszeripari higiéniai, környezetvédelmi fejlesztési rendszer tervezésére és bevezetésére, működtetésének szervezésére, irányítására; * az élelmiszeripari higiéniai és környezetvédelmi stratégiák megvalósítására; * az élelmiszertermelő egység higiéniai és környezetvédelmi információs rendszerének kialakítására, működtetésére.   A képzés során elsajátítható tudáseleme ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy  - az élelmiszer-előállítás, -elosztás, -vizsgálat és -ellenőrzés területén dolgozó szakemberek tudásukat elmélyítve, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek az élelmiszerlánc teljes folyamatáról, kiemelten az élelmiszerbiztonságról és annak gyakorlati megvalósítása érdekében végzendő tevékenységekről, illetve a folyamatosan változó európai és hazai élelmiszerszabályozásról; - a képzési programot elvégzett hallgató ismerje az élelmiszerlánc koordinálását, képes legyen annak hatékonyságbeli megítélésére. A képzés alapot jelent az egyre fejlődő élelmiszer-előállítás változó feladatainak szakszerű ellátására. Napjainkban kiemelt hangsúly helyeződik az élelmiszerekkel szemben támasztott megújuló követelmények és a folyamatosan változó európai élelmiszerszabályozás oktatására. A szakemberek a képzés során az élelmiszerminőség és -biztonság, -kémia, -analitika, -mikrobiológia, géntechnológia, toxikológia és jog területén elméleti és gyakorlati ismereteiket képesek tovább bővíteni. A képzés során elsajátítható kompetenciák: Az élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szakmérnök szakképzettség birtokában a végzett képes  - az élelmiszertermelés, -feldolgozás, -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal k ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

  személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó képes - az élelmiszertermelés, -feldolgozás és -forgalmazás teljes vertikumában önálló felelős vezetői munkavégzésre; - élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági technológiák kidolgozására, illetve alkalmazására; - a gazdálkodó és szolgáltató egységek irányítási, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására; - az élelmiszerlánccal kapcsolatos szakanyagok kidolgozására; - élelmiszeripari rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanács adására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános élelmiszeripari és élelmiszerhigiéniai ismeretek; - az élelmiszerlánc analitikus és szintetikus ismerete; - az élelmiszerekkel kapcsolatos ellenőrzési folyamatok részletes ismerete; - az élelmiszerlánc logisztikája. Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerlánc-biztonsági szaktanácsadó alkalmas - gazdálkodási és szolgáltató egysége ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages