• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 331 items
 1. Ægyptologi

  Du læser tekster om Ægypten og studerer primære kilder, det vil sige originale ting og indskrifter fra den ægyptiske oldtid. Ligeledes får du viden om kunst og videnskab i tiden under de ægyptiske faroer.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have mulighed for at arbejde på museer eller inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Kultur- og sprogmødestudier

  I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige kulturforståelser og de sproglige aspekter heraf, og du får mulighed for at arbejde med konkrete kulturmøder historisk eller aktuelt både i og uden for Danmark.Kultur- og sprogmødestudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for integration, kultur- og nyhedsformidling samt i uddannelsessektoren. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Pædagog

  Efter en indledende fællesdel skal du vælge en af tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe af børn, unge og voksne. Du specialiserer dig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Du kan også arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper og med familie og andre pårørende. ...

  Provider NameUCSJ, Nykøbing F. (UCSJ Nyk F)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kommunikation

  Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation, og gennem faget research og formidling lærer du det praktiske håndværk omkring kommunikationsopgaver. Du får også viden om virksomhedsdrift, økonomi og organisationers struktur og kultur.Med uddannelsen vil du fx kunne søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private og offentlige organisationer. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Tibetologi

  Du får også et grundigt kendskab til tibetansk litteraturhistorie, kunst og kunsthåndværk samt til buddhismen, som gennemsyrer det tibetanske samfund.Med tibetologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og finde arbejde i bl.a. internationale organisationer, som arbejder med eksil-tibetanske samfund fx i Indien og Himalaya-regionen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Persisk

  Du får undervisning i både det skriftlige og mundtlige sprog og dykker ned i litterære og historiske emner fra oldtiden til i dag.Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse. Med en uddannelse i persisk kan du arbejde videnskabeligt med persisk kultur og sprog men også mere praktisk med fx integration eller kulturudveksling mellem Danmark og Iran. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Multiplatform storytelling and production

  Målet er, at du selvstændigt kan skabe et fiktivt oplevelsesunivers fra idéfase til færdigt produkt.Du vil gennem uddannelsen få kompetencer inden for fortælleteknik og æstetiske virkemidler, lige som du vil designe og producere film indenfor forskellige genrer, herunder bl.a. kortfilm, reklamefilm, webfilm, musikvideoer mv. ...

  Provider NameVIA University College, Multiplatform, Storytelling and Production (VIA Multi)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Sociologi og kulturanalyse

  Den giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i fx konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og medier

  Du lærer at planlægge og designe medieundersøgelser og andre kommunikationsopgaver, fx lave interview. Samtidig får du en forståelse for kommunikation i virksomhedsrelevant sammenhæng, bl.a. i forbindelse med markedsføring.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du være i stand til at løse kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Diplomingeniør- bygning

  De er med fra projektets start til byggeriet står færdigt. På uddannelsen lærer du om, hvordan man udarbejder tilbud, indgår kontrakter, planlægger og styrer bygge- og anlægsarbejders udførelse. Du får også kendskab til områdets lovmæssige og administrative rammer.Som færdiguddannet kan du finde job i et arkitektfirma eller rådgivende ingeniørfirma, hvor du kan indgå i dimensioneringsprocessen og føre tilsyn og kontrol med et bygge- og anlægsprojekts opførelse. Du har også mulighed for at arbejde inden for teknisk forvaltning, hvor du kan varetage byggesagsbehandling og projektering inden for trafik og miljø. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages