• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 90 items
 1. hulladékgazdálkodási műszaki szakember

  A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:* a szakirányú továbbképzési szakon részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi arra, hogy a települések vagy kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák azokat;* alkalmasak települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben és magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, menedzselésére és szaktanácsadásra;* a feladatok megoldása során alkalmasa a különböző szakterületek közötti koordinációra, a preventív és a kármentesítő technológiák üzemeltetésének műszaki irányítására;* a képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismereteket nyújt a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával, a hulladékgazdálkodási infrastrukturális erőforrásainak kiválasztásához, azok ésszerű kihasználásához, fejlesztéséhez és fenntartásához. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Tanulmányaik során a hallgatók a környezetvédelem hulladékgazdálkodási tárgykörét felölelő tudáselemek megszerzése érdekében:* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismeretek és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki és gazdasági gyakorlatához szükséges alapokat;* készségszintű ismeretekr ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. nukleáris környezetvédelmi szakmérnök

   A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű radioökológiai, földtudományi, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek, nukleáris iparhoz kapcsolódó, illetve potenciális környezeti problémák és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá képesek a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására. A szakirányú továbbképzési szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók tanulmányaik során a nukleáris ipar környezetvédelmének tárgykörét felölelő tudáselemek megszerzése érdekében* elsajátítják a szakmához kötött elméleti ismereteket és az azoknak megfelelő szintű alkalmazások műszaki gyakorlatához szükséges alapjait;* készségszintű ismeretekre tesznek szert a képzés szakterületéhez kapcsolódó alapvető gyakorlati módszerek és megoldások önálló alkalmazására és innovatív fejlesztésére;* megismerik a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák elméleti és gyakorlati elemeit;* elemző, értékelő és szintetizáló készségre tesznek szert a műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában.A nukleáris ipar környezetvédelmének tárgykörét átfogó tudáselemek olyan ismeretkörre épülnek, amelyek:* megismertetik a természeti és a nukleáris ipari épített környezet elméleti és gyakorlati kölcsönhatásainak elemei ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnök

  A képzés célja a jelentkezők ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai természetvédelmi és vízgazdálkodási ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a természetvédelem területén megjelenő vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások, illetve a vízgazdálkodás területén megjelenő természetvédelmi kérdések kezelésére, tervezési, hatósági-felügyeleti és üzemeltetési jellegű feladatok és munkák magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett a hallgatók munkaerőpiacon az alábbi ismereteknek, készségeknek megfelelő munkaköröket képesek ellátni:* vállalat, vállalkozás, települési önkormányzat, kormányzati szerv, non-profit szervezet általános természetvédelmi és vízgazdálkodási feladatai;* természetvédelmi, vízgazdálkodási problémák felismerése, azok műszaki, tudományos, jogi hátterének ismerete és megoldása;* monitoring és mérés-sorozatok tervezése, eredmények elemzése, döntéselőkészítő javaslatok készítése;* a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörben a törvényi előírásoknak megfelelő élőhelykezelés, élőhelyvédelem, fajvédelem, rekonstrukció tervezése;* természetvédelmi vízgazdálkodási térinformatikai rendszerek alkalmazása;* a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörben való szakmai tanácsadás;* a természetvédelmi vízgazdálkodási témakörbe illeszkedő projektek megtervezése, forrásszerzés, pályázatok mene ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szakmérnök

  A képzés célja: A képzési programot elvégzett szakmérnök a környezetgazdálkodás és környezetvédelem minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására.  A képzés során elsajátítható kompetenciák tudáselemek és megszerezhető főbb ismeretek: - Vízkezelési ismeretek, - Szennyvíziszapkezelés és hasznosítás, - Gáztisztítási technikák ismerete, - Emissziószabályozási ismeretek, - Tényfeltárási ismeretek, - Talajremediációs eljárások, - Vezetési ismeretek, - Talajvédelmi technikák ismerete, - Tápanyaggazdálkodási ismeretek, - Környezetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, - Környezetanalitikai adatfeldolgozás, - Környezettoxikológiai ismeretek, - Geoinformatikai adatbáziskezelés, - Térinformatikai és távérzékelési ismeretek, - Környezetkímélő földhasználat, - Környezetállapot-értékelési módszerek ismerete, - Tájtervezési ismeretek, - Környezetjogi ismeretek, - Környezetmenedzsmenti ismeretek, - Környezetstratégiai ismeretek, - Precíziós mezőgazdasági technológiák ismerete, - GPS kezelés, - Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások ismerete, - Agrár-környezetvédelmi szabályozások és programok ismerete. Szakmai készségek: - Olvasott szakmai szöveg megértése, - Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban, - Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, - Szakmai nyelvű beszédkészség, - Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése, - Idegen nyelvű beszédkészség, - Információforrások kezelése, - Folyamatábrák olvasása, értelmezése, - ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

  A képzés célja: A képzési programot elvégzett szaktanácsadó a környezetvédelem és környezetgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezető pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására.    A képzés során elsajátítható kompetenciák tudáselemek és megszerezhető főbb ismeretek: - Vízkezelési ismeretek, - Szennyvíziszap-kezelés és -hasznosítás, - Gáztisztítási technikák ismerete, - Emissziószabályozási ismeretek, - Tényfeltárási ismeretek, - Talajremediációs eljárások, - Vezetési ismeretek, - Talajvédelmi technikák ismerete, - Tápanyaggazdálkodási ismeretek, - Környezetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, - Környezetanalitikai adatfeldolgozás, - Környezettoxikológiai ismeretek, - Geoinformatikai adatbáziskezelés, - Térinformatikai és távérzékelési ismeretek, - Környezetkímélő földhasználat, - Környezetállapot-értékelési módszerek ismerete, - Tájtervezési ismeretek, - Környezetjogi ismeretek, - Környezetmenedzsmenti ismeretek, - Környezetstratégiai ismeretek, - Precíziós mezőgazdasági technológiák ismerete, - GPS kezelés, - Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások ismerete, - Agrár-környezetvédelmi szabályozások és programok ismerete.   Szakmai készségek: - Olvasott szakmai szöveg megértése, - Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban, - Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, - Szakmai nyelvű beszédkészség, - Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése, - Idegen nyelvű beszédkészség, - Információforrások kezelése, - Folyamatábrák olvasása, értel ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor

  Elsajátítandó kompetenciák:A végzettek képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat preventív szemléletű integrált rendszerének kialakítására, működtetésére, működőképességének fenntartására, összehangolására és fejlesztésére a munka-, tűz-, környezetvédelem és minőségügy területén, valamint a követelmények rendszerszemléletű megjelenítésére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos, és a környezetet megóvni képes munkakörülmények és munkavégzés kialakítása során. Képesek lesznek a vállalat tevékenységével kapcsolatos munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi feladatok végrehajtása érdekében:   - a tervezési, szervezési és együttműködési feladatok elvégzésére, dokumentációk kialakítására és kezelésére, valamint – szükség esetén – intézkedések kezdeményezésére;   - a szükséges irányítási feladatok (igények, követelmények feltárása és meghatározása, a szükséges erőforrások biztosítása, valamint az operatív feladatok megosztása, ellenőrzések végrehajtása stb.) meghatározására és ellátására;   - a működési költségek tervezésére, a ráfordítások optimalizálására, valamint a kapcsolódó gazdálkodási feladatok ellátására.Képesek lesznek – integrált rendszer elemeihez kapcsolódóan is – a külső és belső résztvevőkkel, partnerekkel való kapcsolattartásra, a vállalati érdekek érvényesítésére valamint kommunikációjára is.A vállalati kultúra fejlesztése során meg tudják jeleníteni a komplex munkahelyi biztonsággal, és egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatos értékrendet. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A ha ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja olyan, az adott szakterületen kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással, valamint naprakész szakmai és jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkeznek. Műszaki és természettudományos alapismereteikre támaszkodva egy átfogó, a környezetvédelemmel kapcsolatos általános alapismereteken túlmenően elsősorban a hulladékgazdálkodással, a veszélyes és radioaktív hulladékok keletkezésével, kezelésével és elhelyezésével, hulladékokból kinyerhető másodnyersanyagokkal, környezeti hatásvizsgálattal és környezetvédelmi auditálással, konfliktuskezeléssel, valamint az analitikai és a vonatkozó jogszabályi háttérrel ismerkednek meg. Személyes adottságok, készségek:Az elméleti oktatás példaanyaga lehetőséget ad a szakirányú szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A képzés keretében sorra kerülő gyakorlati oktatás során egyéni feladatok kiadása révén mód van a hallgatók műszaki ismereteinek további szélesítésére, és a korábban megszerzett készségek gyakorlására. Fontos a szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása, illetve fejlesztése, különösen a hatóságokkal, a civil és gazdasági szférákkal való kapcsolattartás miatt. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek leszn ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. hulladékgazdálkodási menedzser

  Kompetenciák (egyéni és társas):  ­ önállóság,  ­ eredményorientáltság,  ­ kreativitás,  ­ kapcsolatteremtés,  ­ konfliktusmegoldás,  ­ absztrakt gondolkodás,  ­ gyakorlati szemlélet.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  ­ alapvető környezetvédelmi, jogi ismeretek,  ­ környezetgazdálkodási ismeretek (környezetmenedzsment),  ­ hulladékgazdálkodási ismeretek,  ­ hulladékkezelési technológiák,  ­ innováció (technológiatranszfer, szabványok).   Adottságok, készségek:  ­ önálló feladatvégzés a hulladékgazdálkodás területén, ­ eredményorientáltság a technológiák kidolgozásánál, alkalmazásánál, ­ kommunikációs képesség (kapcsolattartás a hatóságokkal, gazdálkodó egységekkel), ­ kreativitás (problémamegoldás), ­ innovatív gondolkodás.   A szakképesítés birtokában a hallgatók képessé válnak:  - önálló hulladékgazdálkodásra, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelésére, - hulladék kezelési technológiák kidolgozására illetve alkalmazására, - gazdálkodó egységek hulladék rendszerének kidolgozására, - hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozására, - hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - gazdálkodási és szolgáltató egységek,  - kistérségi és települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátói,  - hulladékgazdálkodási szakigazgatás.  Hazánkban egyre fontosabb és egyre nagyobb gondot okozó probléma a különféle hulladékok szakszerű, sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó

  A képzés célja olyan, az adott szakterületen kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással és naprakész szakmai és jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a környezeti légszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkeznek.Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők a műszaki és természettudományi alapismereteikre támaszkodva egy átfogó, a környezetvédelemmel kapcsolatos általános alapismereteken túlmenően elsősorban a légszennyező anyagokkal, azok légköri terjedésével, a levegőszennyezettség vizsgálatával, az ipari levegőtisztaság-védelemmel, a tüzelések levegőkörnyezeti hatásaival, a levegőtisztaság-védelem szabályozási rendszerével és az analitikai kémiai mérőrendszerekkel ismerkednek meg.Az elméleti oktatás példaanyaga lehetőséget ad a szakirányú szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A képzés keretében sorra kerülő gyakorlati oktatás során egyéni feladatok kiadása révén mód van a műszaki ismereteik további szélesítésére és a korábban megszerzett készségek gyakorlására.Személyes adottságok, készségek:   - szervezői készség,   - kommunikációs készség,   - együttműködési készség.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek a különböző, elsősorban a levegővel és a levegőminőséggel kapcsolatos környezetvédelmi problémákat felismerni, azok káros hatásait mé ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja az adott szakterületen kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással és naprakész szakmai és jogi információkkal rendelkező mesterszintű hulladékgazdálkodási szaktanácsadók képzése, akik a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkeznek. Műszaki és természettudományi alapismereteikre támaszkodva egy átfogó, a környezetvédelemmel kapcsolatos általános alapismereteken túlmenően elsősorban a hulladékgazdálkodással, a veszélyes és radioaktív hulladékok keletkezésével, kezelésével és elhelyezésével, hulladékokból kinyerhető másodnyersanyagokkal, környezeti hatásvizsgálattal és környezetvédelmi auditálással, konfliktuskezeléssel, a környezeti menedzsmenttel és stratégiával, valamint az analitikai és a vonatkozó jogszabályi háttérrel ismerkednek meg. Személyes adottságok, készségek:Az elméleti oktatás példaanyaga lehetőséget ad a szakirányú szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A képzés keretében sorra kerülő gyakorlati oktatás során egyéni feladatok kiadása révén mód van a műszaki ismereteik további szélesítésére és a korábban megszerzett készségek gyakorlására. Fontos a stratégiai gondolkodásmód, a vezetői, szervezői, kommunikációs és az együttműködési készség kialakítása illetve fejlesztése, különösen a hatóságokkal, a civil és gazdasági szférákkal való kapcsolattartás miatt. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tev ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages