• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Logistiker, arbetsledning, flerpartslogistik

  Den globala världshandeln ökar och därmed ökar behovet av välfungerande logistikkedjor. Detta innebär att det behövs nya medarbetare med utökad kompetens inom logistik, logistikekonomi, affärsjuridik, trepartslogistik och arbetsledning.Utbildningen ger yrkeskompetens för att arbeta som Logistik- och verksamhetsutvecklare, logistik ansvarig på både små och stora företag, Inköpare, Logistikledare m.m. Utbildningen ger också kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till karriärsutveckling inom de olika yrkesspåren. Tyngdpunkten i utbildningen läggs på effektivisering, logistikoptimering och utveckling.Efter utbildningen kan Du söka arbete inom bland andra följande yrkesroller:Logistik- och verksamhetsutvecklareTransportlogistikerLogistikerTransportledare/SpeditörLogistiker med arbetsledande rollKvalificerad logistik och produktions/lagerplanerareFöljande kurser ingår i utbildningen:Affärslogik och ekonomiskt tänkande 20pAffärssystem 15pArbetsledning styra, leda 25pDistribution med hållbara transporter (Fair Transport) 40pExamensarbete 25pFöretagsekonomi 25pInköp, förhandlingsteknik 25pKvalitets- och ledningssystem, Lean somförbättringsverktyg 40pLIA 1 – Processkartläggning 50pLIA 2 - Processkartläggning med förbättringsförslag 60pLogistik, flerpartslogistik, supply chain, processkartl. 50pProduktionssystem, lagerstyrning, lagefterlevnad 25pProjektledning, arbetsledning och kommunikation 30p ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Internationell handelslogistiker

  Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. En logistiker kan arbeta med att planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina yrkesroller kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare, internationell speditör, transportledare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling samt som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt. Yrkesrollen anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som till stor del, eller till största delen, är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv, även om Asien, då främst Kina, är stadigt växande. Ett företags framgång beror naturligtvis på en rad faktorer, men då både Transportledare ochLogistiker är centrala för företagens flöden både intern och extern så blir välutbildade/kompetenta i dessa yrkesroller mycket betydelsefulla. Internationell inriktningI utbildningen ingår ämnen som exempelvis Projektledning, Affärsekonomi, Logistik, Export och Import, Introduction to sales och Miljö och kvalitet i transportorganisationen. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Speditör/logistiker med miljöprofil

  I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:• Logistiker• Speditör• Speditionsassistent• Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete.Undervisningsmetoden är problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål och består av lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall, gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.Kurser:• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil• Spedition• Logistik• Miljö- och ...

  Provider NameStockholms Internationella Handelsskola AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Speditör/logistiker med miljöprofil

  I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:• Logistiker• Speditör• Speditionsassistent• Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete.Undervisningsmetoden är problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål och består av lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall, gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.Kurser:• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil• Spedition• Logistik• Miljö- och ...

  Provider NameStockholms Internationella Handelsskola AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Green Logistic Management

  Studera Green Logistic Management!Idag kommer många företag i de flesta branscher på något sätt i kontakt med logistik. Att den blir miljövänlig blir allt viktigare. Som logistiker med ett miljöinriktat perspektiv har du därför en unik ställning på arbetsmarknaden. Denna distansutbildning riktar sig till dig som har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor samt är nyfiken på att arbeta inom logistikyrket. Som person bör du vara lösningsorienterad, resultatinriktad, strukturerad och ha god samarbetsförmåga.Exempel på yrken efter examen:• Logistiker• Teamleader• Arbetsledare• Produktionslogistiker• Logistik- och verksamhetsutvecklareSom logistiker eller annan yrkesroll inom logistik arbetar du ständigt med att planera och utveckla logistik- och transportmöjligheter på effektivast sätt. Du planerar och genomför projekt med fokus på att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att skapa en välfungerande logistik med hållbar ansats.Utbildningens målEfter avslutad Yh-utbildning har du förmågan att planera och styra logistikflöden med hänsyn till miljö, hållbarhet, effektivitet och kostnad. Du har djup kunskap i tredjepartslogistik och hur olika val påverkar de logistiska effektivitetsvariablerna. Du utvecklar din ledarskapsförmåga för att kunna leda såväl projekt som medarbetare framåt och har kunskap i managementteori. Sammantaget blir du väl förberedd inför din kommande yrkesroll.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning på distans, 415 Yh-poäng, 2 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 1 ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Teknikhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Speditör/logistiker med miljöprofil

  I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:- Logistiker- Speditör- Speditionsassistent- Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt ge ...

  Provider NameStockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Speditör/logistiker med miljöprofil

  I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord kvalificerad Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:- Logistiker- Speditör- Speditionsassistent- Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete. Undervisningsmetoden är hela tiden problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål. Detta innebär att undervisningen bedrivs i för ändamålet lämpliga former såsom lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall och därmed sammanhängande gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt ge ...

  Provider NameStockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Transportledare- Grön logistik

  Att arbeta som transportledare är ett framtidsyrke då transporter av olika slag blir alltmer vanligt förekommande samtidigt som kraven gällande miljömässighet, effektivisering- samt den ekonomiska delen för kund ökar. Som transportledare säkerställer du att samtliga transporter du ansvarar för sker på det mest effektiva sättet med fokus på miljö. Efter avslutad utbildning kan du självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Du kommer även att kunna utreda olika transportalternativ där såväl ekonomiska, miljömässiga- samt tekniska aspekter måste beaktas. Efter utbildningen kan du tolka juridiska dokument inom transportområdet och förhandla med kund- och leverantör. Dessutom kommer du att kunna tillämpa olika optimeringsverktyg som exempelvis Supply Chain- och LEAN. Du kommer dessutom att kunna använda branschengelska som kommunikationsverktyg. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som transportledare, transportplanerare, transportsamordnare, trafikplanerare- eller logistiker. Du kommer att arbeta med många samverkansparter då förmågan till god kommunikation- och service är viktigt. ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Teknikhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Trafikflygarprogrammet

  Trafikflygarprogrammet ...

  Provider NameStockholm Flight Academy AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Integrerad Trafikflygarutbildning

  Den Integrerade Trafikflygarutbildningen är en heltidsutbildning på 500 Yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års studier. Den Integrerade Trafikflygarutbildningen tar dig från din första flygtimme till de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som pilot inom kommersiell luftfart. Flygcertifikaten är standardiserade inom Europa, vilket gör det möjligt för dig att ta anställning som pilot inom hela Europa. Målet med den Integrerade Trafikflygarutbildningen är att du ska lära dig flyga på ett professionellt och säkert sätt för att möta arbetsmarknadens behov och krav på kompetens. Utbildningen bedrivs på svenska men en stor del av studielitteraturen och stor del av kommunikationen i flygplanet är på engelska. Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid.Den Integrerade Trafikflygarutbildningen börjar med grundläggande flygteori och praktisk flygning under vår och sommaren. Teorilektioner varvas med flygning i skolans enmotoriga Cessna 172 G1000. Du lär dig att flyga tillsammans med OSM’s flyginstruktörer där fokus ligger på att hantera flygplanet i olika faser av flygningen. Efter hand kommer du att flyga själv och utföra övningar på egen hand varvat med lektioner med instruktör. Flygutbildningen omfattar grundläggande flygträning, navigering, mörkerflygning, instrumentflygning och flygning med flermotoriga flygplan. De olika flygfaserna varvas me ...

  Provider NameOSM Aviation Academy AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages