• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 793 items
 1. Handels- och administrationsprogrammet

  Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera informatio ...

  Provider NameCarlsund utbildningscentrum 1

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Handels- och administrationsprogrammet

  Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera informatio ...

  Provider NameFria Läroverken Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Handels- och administrationsprogrammet

  Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera informatio ...

  Provider NameMönsteråsgymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Medicinsk sekreterare

  Vill du ha grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet med goda möjligheter till anställning?Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En fjärdedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet. Utbildningen följer inte normala terminstider.ARBETSMARKNADDet finns stort behov av arbetskraft inom området. De studerande som genomgått utbildningen har goda möjligheter till anställning. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som medicinsk sekreterare. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t. ex. ekonomihantering, data och statistikbearbetning samt personaladministration ingå.KURSERAnatomi, fysiologi och sjukdomslära 25 pArbetspsykologi & bemötande i vården 20 pDiagnosklassifikation 20 pEngelska – medicinsk inriktning 10 pExamensarbete 25 pHälso- & sjukvårdsadministration 45 pIT – administrativt verktyg 35 pKommunikation 30 pLärande i arbete 1 30 pLärande i arbete 2 70 pMedicinsk dokumentation 35 pMedicinsk terminologi 25 pOrganisation & arbetsliv 20 pUtredningsmetodik 10 p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Medicinsk sekreterare

  Vill du ha grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet med goda möjligheter till anställning?Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En fjärdedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet. Utbildningen följer inte normala terminstider.ARBETSMARKNADDet finns stort behov av arbetskraft inom området. De studerande som genomgått utbildningen har haft goda möjligheter till anställning. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som vårdadministratör. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t. ex. ekonomihantering, data och statistikbearbetning samt personaladministration ingå.KURSERAnatomi, fysiologi och sjukdomslära 25 pArbetspsykologi & bemötande i vården 20 pDiagnosklassifikation 20 pEngelska – medicinsk inriktning 10 pExamensarbete 25 pHälso- & sjukvårdsadministration 45 pIT – administrativt verktyg 35 pKommunikation 30 pLärande i arbete 1 30 pLärande i arbete 2 70 pMedicinsk dokumentation 35 pMedicinsk terminologi 25 pOrganisation & arbetsliv 20 pUtredningsmetodik 10 p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Medicinsk sekreterare

  Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik. ...

  Provider NameCampus Varberg/Varbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Medicinsk sekreterare

  Din framtid som medicinsk sekreterare Efter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta.Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet.Goda framtidsutsikterHälso- och sjukvården befinner sig för närvarande i en förändringsprocess där behovet av administrativ personal med modern utbildning kommer att vara stort. För att avlasta vårdpersonalen får de medicinska sekreterarna ta ett allt större ansvar för administrativa uppgifter inom sjukvården och efterfrågan ökar kontinuerligt. Med din utbildning och den praktiska erfarenhet du får under LIA-perioderna bedöms dina framtidsutsikter som mycket goda.Allt du behöverUtbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier varav en fjärdedel består av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. För att du ska vara väl förberedd för de varierande arbetsuppgifter som väntar innehåller kursutbudet allt från anatomi och sjukdomslära till ekonomi och kommunikation. Utbildningen genomförs i nära samarbete med både den offentliga och den privata vårdsektorn, som medverkar genom diverse gästföreläsningar och studiebesök. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Medicinsk sekreterare

  Är du intresserad av vård och medicin, gillar att dokumentera och administrera samt har goda kunskaper i svenska språket, så är kanske den här utbildningen något för dig?Du ska ha lätt för att kunna kommunicera, ta ansvar och arbeta självständigt. Du ska även ha en god förmåga att samarbeta i arbetslag.Utbildningen till medicinsk sekreterare ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att kunna utföra en säker medicinsk dokumentation. Efter avslutad utbildning har du kunskap att utföra ett kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter.Du kan arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare, kliniksekreterare, projektledare eller administratör. INNEHÅLLUtbildningen innehåller följande kurser: •Introduktion - anatomi, fysiologi och sjukdomslära, 35p•Svenska skrivregler, 15p•Vårddokumentation och patientadministration, 30p•LIA 1 (Lärande i arbete), 40p•IT-kunskaper, 30p•Engelska med medicinsk inriktning, 20p•Medicinsk terminologi, 40p•Hälsoinformatik, 15p•LIA 2 (Lärande i arbete), 60p•Klassificering, 10p•Arbetspsykologi - arbetsliv, 20p•Hälso- och sjukvårdens lagar, 20p•Organisation och verksamhetsutveckling, 20p•Projektledning och ekonomistyrning, 20p•Examensarbete, 25p5 poäng motsvarar 1 veckas studier. UPPLÄGGUtbildningstillfällena är förlagda i Växjö med två dagars lärarledda studier, två dagars LIA (Lärande i arbete) samt en dag för självstudier per vecka.Utbildningen innehåller många praktiska övningar som är knutna till yrkesrollen.Som studerande har du ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Vårdadministratör

  En tvåårig yrkeshögskoleutbildning i samarbete med alla områden inom vårdsektorn men också med läkemedelsföretag samt inom veterinärmedicin. Teorin och den praktiska träningen ger den kompetens som behövs för vårdens allt mer avancerade administrativa uppgifter.Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för arbete som administratör inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Detta inbegriper bland annat tjänster som vårdadministratör, medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, verksamhetsassistent, klinikassistent, områdessekreterare och andra administrativa tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn samt som marknadsassistent inom läkemedelsbolag.Våra kurser:• Administrativ IT (30 p)• Anatomi och sjukdomslära (30 p)• Arbetspsykologi (10 p)• Diagnoskodning (15 p)• E-hälsa (20 p)• Engelskt yrkesspråk (15 p)• Examensarbete (25 p)• Ekonomisk planering och uppföljning (20 p)• Hälso- och sjukvårdsadministration (20 p)• Kommunikation och informationsutformning (30 p)• LIA 1 – lärande i arbete (15 p)• LIA 2 – lärande i arbete (25 p)• LIA 3 – lärande i arbete (25 p)• LIA 4 – lärande i arbete (35 p)• Medicinsk terminologi (25 p)• Personal och löner (20 p)• Vårddokumentation (40 p) ...

  Provider NameHaninge kommun, Centrum Vux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Medicinsk sekreterare

  Är du bra på att samordna och trivs med att arbeta med människor? Är du dessutom noggrann och gillar att skriva kan arbetet som medicinsk sekreterare vare en perfekt utmaning för dig. Nu tar vi ledningen för kompetensutveckling och specialisering inom hälso- och sjukvårdsadministrationen.Arbetet som medicinsk sekreterare handlar i grunden om att skriva och att ta ansvar för de administrativa rutinerna. Det innebär nära samarbete med övriga i vårdteamet som läkare, sjuksköterskor etc Det är du som är nyckelpersonen när du samordnar kontakten mellan patienter, personal och anhöriga på ett professionellt och noggrant sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt är bra på att möta människor i olika situationer.I hälso- och sjukvården lägger många av medarbetarna ned mycket tid på administration och samhället ställer stora krav på att allt man gör dokumenteras. Det råder idag ett stort behov av anställa specialiserad och kvalificerad personal för de administrativa uppgifterna vilket gör att vårdpersonalen kan ge patienterna sin odelade uppmärksamhet. Du kan även komma att ha kontakt med myndigheter, utföra budgetarbete och personalrapportering.Framtiden innebär digitalisering inom vården och patienter kan redan idag läsa sin journal på nätet. Medicinska sekreterare kan komma att ta en stor plats i utvecklingen av e-hälsa.Efter avslutad examen ska du ha kompetens för kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Din arbetsplats kan bli ett sjukhus, en vårdcentral, för ...

  Provider NameNackademin AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages