• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. Deacon

  Olyan diakónusok képzése, akik keresztyén értékekre támaszkodva, evangéliumi szellemben képesek a szükséget szenvedő embertársaiknak testi, szociális, lelki és spirituális téren segítséget nyújtani. Felkészültek a társadalmi feszültségek okozta egyenlőtlenségek kezelésében közreműködni, együttműködve az önkormányzatok, a szociális, az egészségügyi ellátórendszerek különféle szakterületein munkálkodó szakemberekkel. Képesek az egyének, családok, gyülekezetek problémamegoldó képességének fejlesztésére, az egyének és közösségeik társadalmi integrációjának támogatására, a kívánatos együttműködés elősegítésére. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. doctor (DLA)- PhD in arts

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. doctor (PhD)- literary and cultural studies

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. doctor (PhD)- theology

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. doktor (PhD)- history

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. doktor (PhD)- philosophy

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. egyházi kommunikációs szakreferens

  A szakirányú továbbképzés célja olyan, vallási közösségeknél, egyházaknál, vallással foglalkozó civil, kormányzati vagy önkormányzati szervezeteknél, a tömegtájékoztatásban részt vevő intézményeknél, szerkesztőségeknél, kommunikációt oktató alap- és középfokú intézményeknél, egyéb, kommunikációval foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik széles spektrumú ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek a keresztény intézmények társadalom egészében elfoglalt hitéleti, funkcionális, közéleti, kulturális, politikai és gazdasági pozíciójával kapcsolatban. Tudásukat így az egyházakkal kapcsolatos belső és külső kommunikációs folyamatokban akár mint: elemzők, tanácsadók, hatósági szakemberek, akár pedig mint a kommunikációt aktívan művelő szóvivők, újságírók, szerkesztők kamatoztathatják. A képzés különösen alkalmas a hitéleti tevékenységet aktívan gyakorló lelkészek, asszisztensek, intézményi munkatársak, közösségvezetők széleskörű és gyakorlati kommunikációs készségeinek professzionalizálására.   A hallgatók a megalapozott társadalom- és kultúratudományi, illetve nyelvi kompetenciákra építő képzési folyamat eredményeképpen mind az írásos, mind a szóbeli, mind pedig az új média eszköztárából felépülő kommunikációs folyamatok adekvát, szakértői szintű résztvevői lehetnek. Így későbbi, mindennapi munkájuk során alkalmassá válnak a szakmai szituációkban jellemző műfajú kommunikációs produktumok helyes értelmezésére és létrehozására – az adott írott és/vagy audiovizuális környezetben. Em ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egyházzenei vezető (római katolikus)

  A képzés célja, hogy szakmailag felkészült szakemberek végezzék a római katolikus templomokban az egyházzenei feladatokat.   A végzett hallgatók - ismerik a római katolikus egyház liturgikus törvényeit és rendelkezéseit, és azokat a liturgikus gyakorlatban alkalmazni tudják (énekrend készítése, direktórium használata stb.); - tudják a klasszikus gregorián tételek megszólaltatását és vezénylését szemiológiai ismeretek alapján; - ismerik a magyar egyházi népénekek történetét a kezdetektől fogva, továbbá a gyűjtemények énekanyagát, sajátosságaikat és szerkezetüket, és képesek ezek stílusos megszólaltatására; - képesek több, az egyházi zene különböző korszakaiból való igényesebb kórusmű betanítására és elvezénylésére; - ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a teljes klasszikus összhangzattan anyagát szerkesztéssel és számozott basszus játékkal; - tudják orgonán a SZVU énekeket és az ismert ordináriumokat szabályos pedáljátékkal megszólaltatni, továbbá néhány barokk, romantikus és könnyebb XX. századi orgonaművet stílusosan előadni.   A végzett hallgató legyen képes  - az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására az egyházi keretek között végzett munkájában; - az egyházzenei ismeretek élményszerű átadására; - az egyházi környezetben való együttműködésre; - a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; - önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; - a vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;  - a képzés tartalmáh ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. emelt szintű bibliaoktató

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés speciálisan az úgynevezett Biblikumok területén bővíti és mélyíti az ismereteket. A képzésben résztvevő bölcsészek történelmi, irodalomtörténeti, filozófiai, eszmetörténeti képzettsége és műveltsége kiegészül magas szintű bibliaismereti tájékozottsággal, illetve a keresztény vallás alapeszméinek és ezek hatástörténetének a bölcsészeti/vallástudományi megközelítésű ismeretével. Teológusok számára is többletet nyújt ez a képzés, mivel az általános teológusképzésben a Biblikumok csupán a teológiai diszciplínák egyik ágazatát jelentik a rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai diszciplínák mellett. Posztmodern korunkban jellemző a vallási érdeklődés megélénkülése, és egyben a vallási kínálat sokszínűsége, a vallási szinkretizmus sokféle változatban való megjelenése. Szükség van olyan szakképzettségű bölcsészekre és teológusokra, akik az eredeti forrásig visszamenően ismerik a keresztény/bibliai alapeszméket, valamint ezek hatástörténetét, átalakulásaikat a korszakok változásában, illetve a különböző kultúrákkal való találkozás nyomán.                                  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során szerezhető ismeretek: a bibliai iratok értelmezésével kapcsolatos hermeneutikai irányzatok számbavétele, egyes iratok és szövegrészek elemzése nyelvi és kortörténeti információkkal, továbbá a bibliai eszmék hatástörténetével kapcsolatos tematikák, beleértve a bibliai történetek, motívumok és eszmék megjelenését a művészetek területén i ...

  Awarding bodySola Scriptura Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. evangelikál lelkipásztor

  A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: ⦁ a gyülekezeti lelkészi szolgálathoz nélkülözhetetlenül szükséges specifikus bibliateológiai alapvetéseket; ⦁ a gyülekezeti liturgikus cselekmények elvégzéséhez szükséges alapismereteket; ⦁ a lelkészi szolgálat során felmerülő legfontosabb teológiai kérdések spektrumát és megoldási lehetőségeit; ⦁ az igehirdetésre való felkészüléshez szükséges elméleti és gyakorlati alapismereteket; ⦁ a gyülekezet tagságának életvezetési tanácsadásához szükséges pszichológiai alapismereteket; ⦁ a közösség szervezéséhez szükséges stratégiai és cselekvési terv elkészítésének és kiértékelésének elméletét; ⦁ a gyülekezeti projektek tervezésének, kivitelezésének és értékelésének az alapjait.   A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak: ⦁ a teológia tudományának alapszintű művelésére; ⦁ a teológiai problémák megoldásában való közreműködésre; ⦁ az egyházközség istentiszteleti életében való aktív közreműködésre, bizonyos cselekményeinek maradéktalan ellátására; ⦁ a közösséghez tartozók, illetve a tőle e téren segítséget kérők mentálhigiénés jellegű gondozására, életvezetési tanácsolására; ⦁ az adott valláshoz tartozók különböző életkori és további csoportjainak tanítására, nevelésére; ⦁ együttműködésre a szociális területen működő állami és civil szervezetekkel; ⦁ együttműködésre a gyermek- és családvédelem területén működő állami és civil szervezetekkel.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: ⦁ nyitottság a gyüle ...

  Awarding bodyPünkösdi Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages