• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 90 items
 1. Energiteknologi

  Uddannelsen er tværfaglig, og du får både ingeniørens indsigt i miljøteknologi samt indsigt i økonomi og lovgivning inden for det energitekniske område.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. have jobmuligheder inden for energisektoren. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Diplomingeniør- materialeteknologi

  Du lærer om produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder.Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer og rådgivning om materiale- og procesvalg. ...

  Provider NameTEKO Design+Business - VIA UC (VIA -TEKO)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Design og innovation

  De ingeniørvidenskabelige grundfag, som fx termodynamik, materialelære, matematik, fysik og kemi er så vidt muligt integreret i de mere praksisorienterede fag. Teorien kombineres med projektarbejde, som er en væsentlig arbejdsform under hele uddannelsesforløbet.Med en bacheloruddannelse i design og innovation kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i industri- eller produktionsvirksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Diplomingeniør- fødevareanalyse

  Du bliver bl.a. undervist i kemi, mikrobiologi og kemi og vil have fokus på kvalitetssikring, hygiejne og kontrol af fødevarer.Du vil kunne få job inden for fødevaresikkerhed og kvalitetssikring eller arbejde med kontrol af overholdelse af lovkrav i fødevareindustrien. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Diplomingeniør- Global Management and Manufacturing (GMM Engineer)

  Det er en ingeniøruddannelse, der giver en god kulturforståelse og internationale samarbejdsevner, og du får den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde inden for fx ledelse, kommunikation, produktdesign og udvikling samt global forsyning. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Diplomingeniør- bygningsdesign

  Du får en ingeniørteknisk viden samtidig med, at du får viden om og forståelse for formgivning og design. På uddannelsen bliver du undervist i en række byggetekniske fag, som giver dig et solidt kendskab til den praktiske udførelse af jobbet.Som bygningsdesigner kan du arbejde i en entreprenørvirksomhed, hvor du rådgiver om og planlægger byggeprojekter. Du kan ligeledes finde arbejde på en tegnestue, hvor du kan bruge dine kombinerede kompetencer inden for arkitekt- og ingeniørfaget. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kemi og bioteknologi

  Du undervises i almen kemi, biokemi, kemisk og bioteknologisk procesteknik samt matematik og fysik, og du får mulighed for at afprøve teorier i laboratoriet.De fleste vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere sig yderligere. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder i bl.a. medicinal- og fødevareindustrien samt miljøsektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet Esbjerg (Ålb.uni.Esbjerg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Netværksteknologi og it

  Du får undervisning i grundlæggende redskabsfag som matematik, fysik og kemi, som du kombinerer med teknologiske fag som software engineering og digital elektronik.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for elektronikindustrien samt it- og telebranchen. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Medicin og teknologi

  Du får mulighed for at gå i dybden med menneskets biologi og sygdomme samtidig med, at du får kompetencer inden for ingeniørområdet og inden for en lang række medicotekniske områder, fx signalanalyse, måleteknik og elektrofysiologi.Med en bacheloruddannelse i medicin og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder på hospitaler, i medicotekniske virksomheder eller på universiteter og hos myndigheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Byggeri og anlæg

  Der veksles mellem teori og praksis, så du får overblik over alle faser i en byggeproces, fra beregning og skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer (CAD) til projektledelse og udførelse af byggeriet.Med en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages