• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11262 items
 1. Fotografija

  Temeljni cilji študijskega programa: je usposobljen za delovanje v različnih in specifičnih okoljih, z elementi ne-rutinske in kreativne aktivnosti, uporablja teoretične koncepte in/ali strokovna znanja in veščine za reševanje posameznih delovnih problemov s strokovnega področja, je usposobljen za osebno samostojno delovanje, pogosto prevzemanje odgovornosti za druge in/ali za organizacijo in alokacijo resursov, je usposobljen za delovanje v številnih, kompleksnih in heterogenih skupinah, je zmožen prepoznavanja lastnih izobraževalnih potreb in vrednotenja rezultatov lastnega učenja v okviru strukturiranega učnega okolja, je zmožen nuditi pomoč drugim pri odkrivanju učnih potreb, ima strokovno in teoretično znanje na določenem področju ter praktično znanje za samostojno reševanje konkretne strokovne problematike; znanje vključuje nekaj teoretičnih konceptov in abstraktno mišljenje, ki je poglobljeno na nekaj področjih; poglobljeno sistematično strokovno znanje omogoča razvijanje spretnosti za reševanje problemov v delovnih procesih, izkazuje strokovne spretnosti, ki so glede na območje delovanja obsežne, praviloma specializirane, vključno z uporabo ustreznih orodji, vezanih na področje izobraževanja in usposabljanja, izkazuje spretnosti za izvajanje zahtevnih operativno-strokovnih opravil, ki so povezana z deli v pripravi in kontroli delovnih procesov, posebej pa še z deli v organizaciji in vodenju delovnega procesa. ...

  Provider NameŠolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Early Music- artistic and educational study programme

  Es wird in diesem Studium eine leidenschaftliche und historisch informierte Herangehensweise an die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts praktiziert. ...

  Provider NameAnton-Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 4. Art education, teacher training programme

  Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums  planen, realisieren und präsentieren eigenständig künstlerische Werke und diskutieren diese; sie reflektieren die Entwicklung der Kunst und des Kunstbegriffs, die Facetten des aktuellen Kunstbegriffs, Theorien der visuellen Kultur und der visuellen Medien und deren Bedeutung für Gesellschaft und Kultur, stellen dies dar und diskutieren sie. Das Studium schließt mit der Masterarbeit und der Masterprüfung ab. ...

  Provider NameUniversität Mozarteum Salzburg, Standort Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 5. Art education, teacher training programme

  Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung können nach Abschluss des Bachelorstudiums eigenständig künstlerische Werke planen, realisieren, präsentieren und diskutieren, die Entwicklung der Kunst und des Kunstbegriffs, die Facetten aktuellen Kunstbegriffe, Theorien der visuellen Medien und deren Bedeutung für Gesellschaft und Kultur reflektieren, darstellen und diskutieren. Das Studium schließt mit der Bachelorarbeit und der Bachelorprüfung ab. ...

  Provider NameUniversität Mozarteum Salzburg, Standort Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Instrumental education, teacher training programme

  Absolventinnen und Absolventen können zentrale wissenschaftliche Inhalte, Theorien bzw. Entwicklungsperspektiven im Bereich der Instrumental-/Gesangspädagogik, der Instrumental-/Gesangsdidaktik sowie weiterer musikbezogener Fachdisziplinen reflektieren, modifizieren und an der Unterrichtspraxis orientieren, und  können wissenschaftliche Fragestellungen mit entsprechenden Forschungsmethoden fundiert bearbeiten. Das Studium wird mit der Masterarbeit und der Masterprüfung abgeschlossen. ...

  Provider NameUniversität Mozarteum Salzburg, Standort Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 7. Instrumental education, teacher training programme

  Absolventinnen und Absolventen des Unterrichtsfachs Musikerziehung können zentrale wissenschaftliche Inhalte, Theorien bzw. Entwicklungsperspektiven im Bereich der Musikpädagogik, der Musikdidaktik sowie weiterer musikbezogener Fachdisziplinen reflektieren, modifizieren und an der Unterrichtspraxis orientieren, können wissenschaftliche Fragestellungen mit entsprechenden Forschungsmethoden fundiert bearbeiten. Das Studium wird mit der Masterarbeit und der Masterprüfung abgeschlossen. ...

  Provider NameUniversität Mozarteum Salzburg, Standort Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 8. Early Music

  n/a ...

  Provider NameAnton Bruckner Privatuniversität

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 9. Handicraft Education- Teacher Training

  Das Masterstudium ergänzt die ist die Berufsvorbildung des Bachelorstudiums für die Ausübung des Lehramts an Mittleren und Höheren Schulen. Eine Lehrbefähigung kann nur bei konsekutiver Belegung des entsprechenden Masterstudiums erfolgen. Darüber hinaus eröffnet das Bachelorstudium weitere Berufsfelder, wie außerschulische Jugenderziehung, Erwachsenenbildung, Kultur- und Medienarbeit u.a. Es sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Modulen zu absolvieren: - Innovation - Fachdidaktik - Masterabschlussmodul ...

  Provider NameUniversität Mozarteum Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 10. Music Education- Voice and Instruments- Classical Music

  Ziel des Studiums ist die künstlerische und wissenschaftliche Berufsvorbildung zur Lehrerin/ zum Lehrer für Instrumental- und Gesangsunterricht an öffentlichen und privaten Institutionen. Es sind Prüfungen aus folgenden Lehrveranstaltungen abzulegen: - Zentrales künstlerisches Fach - Theorie der Musik - Geschichte der Musik - Musikalische Fertigkeiten - Pädagogik - Zentrales künstlerisches Fach - Klassik - Freie Wahlfächer - Bachelorarbeit - kommissionelle Abschlussprüfung im zentralen künstlerischen Fach ...

  Provider NameUniversität für Musik und darstellende Kunst Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark

Pages