• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Psykologi

  På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvikler til psykologien. Dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed og dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning. Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne blive ansat i bl.a. private eller offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Kriminologi

  Uddannelsen giver dig en dybtgående indsigt i udviklingen i kriminalitetsformer og i konsekvenserne af kriminalitet, lige som du får viden om de indsatser, der kan være med til at forebygge og bekæmpe udviklingen af kriminalitet. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med analyse og forebyggelse af kriminalitetsforhold. Du vil også kunne arbejde som konsulent, projektleder eller fuldmægtig i offentlig forvaltning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Revisorkandidat, cand.merc. aud.

  Du får en grundig viden om revision, ledelsesinformationssystemer, erhvervsret, ekstern rapportering og skatteret. Du kan desuden beskæftige dig med organisationsudvikling, it eller finansiering. Som færdiguddannet revisor finder du typisk job i revisor- og konsulentbranchen, men du kan også blive ansat som regnskabschef i andre dele af den finansielle sektor, fx hos SKAT. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Sociologi og kulturanalyse

  Den giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i fx konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

  Du går i dybden med specifikke erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske emner, der relaterer sig til de forskellige aspekter af en virksomheds forhold til kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte. Som erhvervsjurist kan du ansættes bredt på arbejdsmarkedet. Du har bl.a. jobmuligheder i virksomheder, hvor du med samarbejdspartnere eller myndigheder skal varetage udarbejdelsen af kontrakter eller arbejde med at fortolke regler og praksis. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Erhvervsøkonomi og filosofi

  De filosofiske refleksioner bliver på uddannelsen bl.a. rettet mod økonomisk teori, samfundsteori, sociologi, kommunikationsteori samt organisations- og ledelsesteori. Du får træning i at se overordnede helheder og forstå nutidige fænomener i deres historiske sammenhæng. De kompetencer, du får, kan føre til job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Plan, by og proces

  Du lærer også om mobilitetssamarbejde og arbejde med lokalsamfund, og du studerer samtidig de udfordringer, som har indflydelse på byplanlægningen. Plan, by og proces er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder i fx kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage job hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Europæiske studier

  Udviklingen i Danmark hænger tæt sammen med andre europæiske landes. Du lærer at forstå, hvordan de europæiske lande og EU har udviklet sig historisk, og hvorfor Europa ser ud som det gør i dag. Ud over studier i EU-forhold kan du også følge undervisning i kinesisk historie, økonomi og politik. Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både offentlig forvaltning, internationale samarbejdsorganisationer og i private virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Sønderborg (HHS.Sønderb/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. By, bolig og bosætning

  Du får også viden om samfundsvidenskabelige metoder med henblik på at kunne analysere indsamlet registerdata, statistisk materiale og kvalitativt datagrundlag. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for både private og offentlige virksomheder, og du vil kunne søge job i ministerier, kommuner, konsulentvirksomheder og boligforeninger. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Offentlig innovation og digitalisering

  På uddannelsen lærer du at deltage i udvikling af offentlige digitaliseringsprojekter samt at evaluere nye teknologier, inden de tages i brug.Med en bachelor i offentlig innovation og digitalisering kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder inden for it-udvikling og digitalisering i den offentlige sektor. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages