• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 457 items
 1. Dance, VQ

  Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen tanssijan ammattitaito, jota hän ylläpitää ja kehittää itsenäisesti. Hän on yhteistyökykyinen, joustava, luotettava ja oma-aloitteinen. Hän osaa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Hän tuo esiin omat näkemyksensä ja sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa työstettävänä olevan teoksen maailmaan ja koreografin tai harjoittajan näkemykseen. Tanssialan perustutkinnon suorittaneella on yhden tanssitekniikan ammattitaidon lisäksi perusvalmiudet myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan. Hän soveltaa osaamistaan myös itselleen ennestään vieraisiin tanssin lajeihin ja tyyleihin. Tanssija valmistelee tanssiteoksia yhteistyössä muiden kanssa, harjoittelee itsenäisesti ja tanssii esityksissä. Hän toimii luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tilanteissa. Hän on omatoiminen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja joustava. ...

  Provider NameLapin urheiluopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Musiikin osaamisala

  Ammatillisen perustutkinnon opiskelu koostuu henkilökohtaisista soitto- tai laulutunneista, ryhmämuotoisesta opiskelusta sekä henkilökohtaisesta harjoittelusta, jolla musiikin opiskelussa on erittäin tärkeä merkitys. Kuopion konservatorion ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu siten, että opiskelijalla on opintojen jälkeen edellytykset toimia erilaisissa musiikkialan ammateissa ja hänellä on hyvät mahdollisuudet korkea-asteen jatko-opintoihin. ...

  Provider NameKuopion konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Musiikin osaamisala

  Ammatillisen perustutkinnon opiskelu koostuu henkilökohtaisista soitto- tai laulutunneista, ryhmämuotoisesta opiskelusta sekä henkilökohtaisesta harjoittelusta, jolla musiikin opiskelussa on erittäin tärkeä merkitys. Kuopion konservatorion ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on laadittu siten, että opiskelijalla on opintojen jälkeen edellytykset toimia erilaisissa musiikkialan ammateissa ja hänellä on hyvät mahdollisuudet korkea-asteen jatko-opintoihin. ...

  Provider NameKuopion konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Musiikin osaamisala

  yo, 2 - 2,5 vuotta AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat• Työtehtävien suunnittelu Musiikin osaamisala, muusikko• Musiikkiohjelmiston valmistaminen• Muusikkona toiminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat• Solistina toimiminen• Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä• Sovittaminen ja soitintaminen• Yhtyeen ja kuoron johtaminen• Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa• Produktiotyö YHTEISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Musiikkialan tutkintoon sisältyy työssäoppimista muusikon työtehtävissä, joista osa suoritetaan oppilaitoksen työssäoppimisjaksoilla ja osa itsenäisesti järjestetyissä työtehtävissä. Lukion suorittaneille voidaan osaamista tunnustaa (hyväksilukea) seuraavista: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, Vapaasti valittavat tutkinnon osat ja Muut valinnaiset tutkinnon osat. Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori ...

  Provider NamePalmgren-konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Musiikin osaamisala

  pk, 3 vuotta AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat• Työtehtävien suunnittelu Musiikin osaamisala, muusikko• Musiikkiohjelmiston valmistaminen• Muusikkona toiminen Kaikille valinnaiset tutkinnon osat• Solistina toimiminen• Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä• Sovittaminen ja soitintaminen• Yhtyeen ja kuoron johtaminen• Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa• Produktiotyö YHTEISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osatValinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Musiikkialan tutkintoon sisältyy työssäoppimista muusikon työtehtävissä, joista osa suoritetaan oppilaitoksen työssäoppimisjaksoilla ja osa itsenäisesti järjestetyissä työtehtävissä.  Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori ...

  Provider NamePalmgren-konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Musiikkiteknologian osaamisala

  pk, 2 - 2,5 vuotta Musiikkialan perustutkinto, musiikkiteknologi: AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat• Työtehtävien suunnittelu Musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi• Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona• Studiotyöskentely ja äänentoisto Kaikille valinnaiset tutkinnon osat• Solistina toimiminen• Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä• Sovittaminen ja soitintaminen• Yhtyeen ja kuoron johtaminen• Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa• Produktiotyö YHTEISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Musiikkialan tutkintoon sisältyy työssäoppimista musiikkiteknologin työtehtävissä, joista suoritetaan osa oppilaitoksen työssäoppimisjaksoilla ja osa itsenäisesti järjestetyissä työtehtävissä. Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori ...

  Provider NamePalmgren-konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Musiikkiteknologian osaamisala

  yo, 2 - 2,5 vuotta AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat• Työtehtävien suunnittelu Musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi• Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona• Studiotyöskentely ja äänentoisto Kaikille valinnaiset tutkinnon osat• Solistina toimiminen• Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä• Sovittaminen ja soitintaminen• Yhtyeen ja kuoron johtaminen• Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa• Produktiotyö YHTEISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osatValinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Musiikkialan tutkintoon sisältyy työssäoppimista musiikkiteknologin työtehtävissä, joista osa suoritetaan oppilaitoksen työssäoppimisjaksoilla ja osa itsenäisesti järjestetyissä työtehtävissä. Koulutuspaikka: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palmgren-konservatorio, Rautatienpuistokatu 7, Pori ...

  Provider NamePalmgren-konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Musiikin osaamisala

  Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työssäoppiminen. Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Opiskelijan työviikko on viisipäiväinen. ...

  Provider NamePop & Jazz Konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Musiikkiteknologian osaamisala

  Musiikkialan perustutkinnon suorittanut ilmaisee itseään selkeästi ja luottamusta herättäen, markkinoi osaamistaan ja suorittaa työtehtävät asiakkaan näkemykset huomioiden. Hän pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen. Tietoteknisten perustyökalujen lisäksi hän käyttää työtehtäviinsä liittyviä tietotekniikan erityissovelluksia. ...

  Provider NamePop & Jazz Konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Musiikkiteknologian osaamisala

  Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. ...

  Provider NamePop & Jazz Konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages